Tel.:  +420 776 719 955  I   E-mail:  Jirina.Sedlakova@dsm.com, zakaznicky.servis@dsm.com

Druhy Zvířat

DSM ve výživě drůbeže

Celosvětová poptávka po drůbežím mase a vejcích roste ohromným tempem. Odvětví chovu drůbeže se bude muset vyvíjet a inovovat v souladu s touto poptávkou.
Naše inovativní krmná aditiva vyvíjíme tak, aby pomohla zemědělcům vyhovět požadavkům, jimž čelí. Naše špičkové produkty poskytují širokou škálu výhod: mohou pomoci zvýšit produkci a produktivitu, zlepšit welfare (pohodu) zvířat, snížit dopad na životní prostředí a zlepšit kvalitu produktu.

 Welfare zvířat
Spotřebitelé očekávají vysokou úroveň welfare zvířat. Naše produkty pomáhají zemědělcům produkovat silnější drůbež v prostředí, které je zdravější jak pro drůbež, tak pro nás. Více>


  Životní prostředí
Chovatelé hospodářských zvířat se stále více zajímají o potenciální dopad svého provozu na životní prostředí. Naše produkty jim mohou pomoci snížit dopad jejich činností na životní prostředí. Více>


  Úspora nákladů na krmivo
I malé zvýšení účinnosti krmiva může mít zásadní dopad na zisky. Naše produkty pomáhají zvyšovat využití živin, zlepšovat účinnost a umožňovat větší flexibilitu při vytváření krmiva. Více>


  Plodnost a kvalita kuřat
Naše produkty pomáhají chovatelům kuřat zajistit, aby jejich drůbež měla vysokou reprodukční výkonnost potřebnou k pokrytí poptávky po kuřatech s dlouhodobě stejně vysokou kvalitou. Více>


  Optimální růst
Rychlý růst je v dnešní době nezbytnou vlastností drůbeže. Stojíme v čele vývoje krmných aditiv, která zvyšují růstový potenciál drůbeže. Více>


  Zdraví
Výkonnost drůbeže je zásadně spojena s jejím zdravím. Naše řada mikroživin pomáhá zemědělcům udržovat jejich drůbež ve skvělém stavu – což následně zvyšuje zisky. Více>


  Pigmentace
Preference týkající se barvy kůže drůbeže a barvy vaječného žloutku se v různých zemích a na různých trzích značně liší. Náš sortiment karotenoidů umožňuje získat precizní kontrolu nad těmito parametry, díky čemuž zemědělci mohou splnit přesné potřeby jejich trhu. Více>


Zdraví kostí
Naše vitaminy zlepšují sílu kostí drůbeže, zvyšují její míru přežití a snižují stupeň degradace při zpracování. Maso drůbeže se silnými kostmi postihuje s menší pravděpodobností tzv. syndrom černé kosti („black bone syndrome“, což je tmavé zbarvení masa v okolí kostí) a spotřebitelé tak budou spokojenější. Více>
Welfare zvířat 
Zdraví a pohoda zvířat jsou zásadně důležitá témata jak pro producenty, tak pro spotřebitele.
Náš sortiment pomáhá zemědělcům plnit rostoucí požadavky spotřebitelů na standardy welfare zvířat.
Zavázali jsme se, že budeme odvětví chovu drůbeže pomáhat zlepšovat welfare ve všech aspektech produkce masa a vajec.


Lepší trávení
Čistá drůbež je zdravá drůbež. Drůbež s efektivně fungujícími střevy produkuje suchý trus – což znamená, že zůstane čistá, bude zdravější a bude mít lepší výkonnost.
CRINA® Poultry Plus je precizně vytvořený přípravek složený z velmi čistých sloučenin éterických olejů v kombinaci s vysoce účinnou organickou kyselinou. Ukázalo se, že je to specifické a velmi účinné aditivum pro podporu funkce střev. Mezi výhody patří zvýšená efektivita trávení, snížení výskytu zažívacích obtíží a výrazné zlepšení konzistence a vzhledu trusu.
Naše řada krmných enzymů RONOZYME® může také přispět ke zlepšení konzistence trusu. Tyto produkty, které zvyšují stravitelnost živin, jsou pečlivě vyvinuty tak, aby doplňovaly enzymy, které se u drůbeže přirozeně vyskytují. RONOZYME® WX zlepšuje stravitelnost obilovin a vedlejších produktů z obilovin – a omezuje tak hlavní příčinu tvorby tekutého trusu. RONOZYME® ProAct zlepšuje stravitelnost bílkovin, což vede ke snížení ztráty dusíku.
Silnější kosti
Drůbeži se silnou kostrou se daří lépe. Hy-D® je zdrojem vitaminu D3, který podporuje mineralizaci a sílu kostí – pomáhá udržovat drůbež ve skvělém stavu.
Související stránky

Hy-D®
Proteázy
RONOZYME® WX
CRINA® Poultry PlusŽivotní prostředí
Dnešní zemědělci musí stále častěji zohledňovat potenciální dopad svých činností na životní prostředí. Zavázali jsme se, že budeme chovatelům drůbeže pomáhat snižovat dopad jejich činností na životní prostředí.


Odpadní produkty z drůbežích jednotek mohou způsobit znečištění půdy, vzduchu a vody.
Krmné enzymy v naší špičkové řadě RONOZYME® jsou vyvinuty za účelem zvýšení stravitelnosti dusíku a fosforu, což znamená, že drůbež využívá více krmiva a vylučuje méně živin ve formě trusu.
Náš inovativní proteázový enzym RONOZYME® ProAct podporuje trávení bílkovin a snižuje vylučování dusíku.
RONOZYME® NP a RONOZYME® HiPhos jsou vysoce účinné fytázy, které zvyšují dostupnost přirozeně se vyskytujícího fosforu. To vede ke snížení podílu fosforu, který drůbež vylučuje, i množství anorganického fosforu, které je třeba do krmiva přidávat. Výsledkem je v konečném důsledku lepší využití přírodních zdrojů a menší dopad na životní prostředí.
Související stránky
Proteázy
Karbohydrázy
Fytázy RONOZYME®
Krmné enzymyÚspora nákladů na krmivo
Krmivo je v drůbežářství hlavním nákladovým faktorem, takže snížení nákladů na krmivo na jeden kus drůbeže je prioritou každého producenta. Naše produkty mohou zákazníkům pomoci zvýšit návratnost jejich cenné investice.


Drůbežářství v konečném důsledku zahrnuje přeměnu krmiva na maso nebo vejce. Čím vyšší je účinnost krmiva, tím nižší jsou výrobní náklady a tím vyšší je návratnost.
Zdraví střev
Naše produkty mohou významně ulehčit dosažení optimálního zdraví střev – základního faktoru v účinnosti krmiva.
CRINA® Poultry Plus je inovativní směs sloučenin éterických olejů v kombinaci s extrémně účinnou organickou kyselinou. Ukázalo se, že tato směs stimuluje produkci trávicích enzymů a pomáhá regulovat mikroflóru ve střevě. Kombinovaným výsledkem je lepší využití krmiva.
Vyšší stravitelnost
Náklady na krmivo lze snížit přidáním enzymů, které zvyšují stravitelnost, takže drůbež získá ze stejného množství krmiva vyšší nutriční hodnotu.
RONOZYME® ProAct je proteáza vyvinutá za účelem zvýšení stravitelnosti bílkovin. Enzymy NSP (RONOZYME® VP, RONOZYME® WX, ROXAZYME® G2) zvyšují využití různých zdrojů energie, zatímco fytázy (RONOZYME® NP a RONOZYME® HiPhos) zvyšují dostupnost rostlinného fosforu, čímž snižují potřebu nákladného doplňování fosforu do krmiva.
Enzymy RONOZYME®, které se používají samostatně nebo v kombinaci vytvořené na míru, doplňují působení přirozeně se vyskytujících trávicích enzymů a zvyšují stravitelnost a účinnost krmiva.
Odkazy a materiály ke stažení

Proteázy
Karbohydrázy
Fytázy RONOZYME®
Krmné enzymy

Plodnost a kvalita kuřat
Chov drůbeže vyžaduje produkci kuřat s dlouhodobě stejně vysokou kvalitou. Naše produkty pomáhají zákazníkům zajistit, aby jejich drůbež měla vysokou reprodukční výkonnost potřebnou k pokrytí této potřeby.

Produkce drůbežího masa začíná u zdravých kuřat. Chovatelé kuřat potřebují slepice s vysokou úrovní plodnosti, které produkují velké množství živých kuřat.
Zvyšováním líhnivosti vajec a vitality vylíhnutých kuřat může naše inovativní řada produktů pomoci chovatelům těchto cílů dosáhnout.
MaxiChick™ přináší chovatelům skutečné výhody. Lepší plodnost a větší počet vylíhnutých vajec v kombinaci s vyšší mírou přežití znamenají větší množství a lepší kvalitu kuřat na chovanou slepici.
Odkazy a materiály ke stažení
MaxiChick™


Optimální růst
Aby bylo možné ve stanoveném časovém rámci produkovat drůbež se stabilní velikostí, potřebují chovatelé drůbeže, aby probíhal rychlý a konzistentní růst drůbeže. Naše inovativní řešení mohou našim zákazníkům pomoci dosáhnout optimálního růstu drůbeže, což znamená maximální ziskovost.
Klíčovým faktorem pro optimální růst je co nejvýkonnější trávení. A v této oblasti naše produkty fungují.


Vliv na střevo
Díky zvýšení stravitelnosti se větší část živin může využít na podporu růstu. Naše portfolio krmných enzymů RONOZYME® lze upravit do jemně vyladěné kombinace tak, aby se dosáhlo optimálního využití jakéhokoli krmiva.
Celkovou efektivitu střev lze zvýšit použitím produktu CRINA® Poultry Plus. Jedná se o specifickou a inovativní formulaci kombinující kyselinu benzoovou se směsí sloučenin éterických olejů. Prokázalo se, že zlepšením rovnováhy mikroorganismů ve střevě produkt CRINA® Poultry Plus poskytuje jak lepší účinnost krmiva, tak vyšší rychlost růstu.


Výživa s vyváženým množstvím vitaminů
Nedostatek vitaminů a jejich nerovnováha mají nepříznivý vliv na růst a zdraví. My máme za sebou skvělé výsledky v oblasti účinného doplňování vitaminů do krmiva drůbeže. Náš specifický koncept Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) poskytuje základ pro lepší výkonnost zvířat, což vede k lepšímu růstu a větší ziskovosti.
Odkazy a materiály ke stažení

Vitaminy
Krmné enzymy
Eubiotika
CRINA® Poultry Plus
OVN™Zdraví
Spotřebitelé chtějí drůbeží produkty ze zdravých hejn. Chovatelé chtějí zdravou drůbež, protože je výnosnější. Náš sortiment pomáhá zákazníkům dosáhnout optimálního zdraví drůbeže a uspokojit tak potřeby spotřebitelů i chovatelů.


Kvalitní výživa je pro dobrý zdravotní stav nezbytná. Naše inovativní produkty poskytují základ pro chov silné a odolné drůbeže.
Snížení výskytu trávicích obtíží
Poruchy trávení a řídká stolice snižují výkonnost zvířat. Ukázalo se, že CRINA® Poultry Plus zlepšuje rovnováhu střevní mikroflóry, což má za následek lepší zdraví střev a méně poruch trávení.


Silnější imunitní systém
Pokud se má drůbež vyhnout infekci, je nezbytné, aby měla silný imunitní systém. Vitaminy jsou nedílnou součástí imunitního systému. Náš koncept Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) přináší precizně vytvořený přísun vitaminů vyvinutý pro zlepšení zdraví zvířat – a tedy i ziskovosti.
Síla kostí
Silná kostra umožňuje ptákům prospívat. Hy-D® je vynikajícím zdrojem vitaminu D3 – živiny, která podporuje lepší mineralizaci kostí, silnější kosti a zdravější drůbež. Konečným výsledkem je vyšší míra přežití a lepší výkonnost zvířat.


Odkazy a materiály ke stažení
Vitaminy
Eubiotika
CRINA® Poultry Plus
OVN™
Hy-D®

Pigmentace
Spotřebitelé v různých zemích mají velmi specifické představy o „správné“ barvě kůže drůbeže a vaječného žloutku. Naše produkty mohou zákazníkům pomoci tyto rozmanité požadavky splnit.

Vzhled potravin i stálost jejich vzhledu jsou pro spotřebitele hlavními kritérii.
Odstín vaječných žloutků a kůže drůbeže je do značné míry určen stravou drůbeže, jejíž složení se může enormně lišit. Aby byl zajištěn požadovaný a stále stejný odstín vaječného žloutku a kůže drůbeže, je nutné pečlivě sledovat krmivo.
Vyvinuli jsme systém, který umožňuje přesnou regulaci pigmentace prostřednictvím přizpůsobeného a kontrolovaného přidávání karotenoidů – přirozeně se vyskytujících biologických pigmentů, které lze přidávat do krmiva.

Jasnější barva žloutků
CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow jsou aditiva, která umožňují producentům vajec dosáhnout přesné regulace barvy vaječného žloutku. Vysokého stupně přesnosti při regulaci pigmentace lze docílit použitím naší speciální a dobře známé pomůcky YolkFanTM a pokynů pro podávání doplňků krmiva.

Perfektní pigmentace kůže
Odstín kůže drůbeže je důležitým marketingovým faktorem. CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow umožňují producentům přesně sladit odstín kůže jejich drůbeže s požadovaným odstínem. Obzvláště vysokého stupně regulace lze dosáhnout, když se dávkování vypočítá s využitím naší pomůcky Broiler Color Fan a pokynů pro podávání doplňků krmiva.
Odkazy a materiály ke stažení
Karotenoidy ve výživě a zdraví zvířat
CAROPHYLL® – protože na barvě záleží

Zdraví kostí
Naše inovativní produkty mohou zákazníkům pomoci chovat drůbež se silným skeletem, což je v moderním komerčním chovu drůbeže nezbytné.
Silnější kostry znamenají lepší kvalitu produktu a ziskovější produkční proces.


Silné kosti
Drůbež se silnou kostrou má tendenci prospívat a růst rychleji.
Hy-D®, jedinečný a rychle dostupný metabolit vitaminu D3, zlepšuje pevnost kostí prostřednictvím jejich lepší mineralizace. Zvyšuje přísun vitaminu D3 a reguluje metabolismus vápníku, což vede k silnější a rychle rostoucí drůbeži.
Další výhodou spojenou s pevnější kostrou je nižší počet odmítnutých kusů při zpracování masa.


Kvalitnější maso
Vzhled potravin je pro spotřebitele důležitým rozhodovacím faktorem. Tzv. syndrom černé kosti označuje tmavší barvu masa podél kostí dolních končetin. Částečně tmavé drůbeží maso je vnímáno jako méně kvalitní. Když jsou kosti méně porézní, lze tuto změnu barvy utlumit. Je prokázáno, že Hy-D® snižuje poréznost kostí, a proto omezuje četnost výskytu syndromu černé kosti. Konečným výsledkem je lepší návratnost při produkci masa.
Odkazy a materiály ke stažení
Hy-D®

DSM ve výživě a zdraví přežvýkavců 

Přežvýkavci a z nich získané produkty jsou hlavním zdrojem potravy všude na světě. Jako pasoucí se zvířata jsou přežvýkavci schopni trávit rostliny a nemusí nutně konkurovat lidskému potravnímu řetězci. Z toho důvodu mohou mít přežvýkavci potenciál získat rostoucí roli v globálním zemědělství. Zvýšená efektivita chovu přežvýkavců by samozřejmě měla jít ruku v ruce s pečlivou správou životního prostředí.
Zavázali jsme se poskytovat inovativní krmná aditiva, která:

zvýší efektivitu a ziskovost produkce,
zlepší welfare zvířat a jejich celoživotní výkonnost,
pomohou vytvořit kvalitní konečné produkty,
pomohou chránit životní prostředí.Welfare zvířat
Naše produkty byly vyvinuty tak, aby podporovaly welfare přežvýkavců. Zlepšují výkonnost a zároveň splňují stupňující se očekávání spotřebitelů ohledně dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Více>


Životní prostředí a udržitelnost
Naše koncepce pomáhá chovatelům plnit stále rostoucí požadavky na udržitelnou produkci. Více>


Celoživotní výkonnost a reprodukce
Vyšší užitkovost dojnic s delším produktivním životem znamená lepší výkonnost a ziskovost. Naše koncepce mohou pomoci zvýšit produktivitu a prodloužit produktivní život zvířat. Více>


Mléčná užitkovost a zdraví paznehtů
Chovatelé dojnic chtějí mít vysoce užitkové krávy se zdravými paznehty. Z toho důvodu poskytujeme různé možnosti vedoucí ke zvýšení produkce mléka a zlepšení pevnosti rohoviny paznehtů. Více>


Zdraví vemene
Chovatelé dojnic vědí, že zdravé vemeno produkuje více mléka, a proto je zdraví vemene pro nás prioritou.
Více>


Potenciál bachoru
Krmit krávu znamená krmit její bachor. Pokud bachor pracuje efektivně, mají krávy vyšší produkci a delší produktivní život. Naše inovativní produkty v tomto ohledu pomáhají. Více>


Welfare dojnic
Standardy welfare zvířat jsou pro moderní mléčné farmy zásadní. Mohou mít významný dopad, protože zdravá zvířata poskytují lepší výkonnost.

Naše produkty pomáhají vytvořit krmnou dávku, která zvířatům umožňuje naplnit jejich ekonomický potenciál a zároveň podporovat jejich welfare.
Welfare zvířat lze zlepšit zdokonalením krmného managementu. Mikroživiny hrají ve výživě dojnic klíčovou roli. Máme opravdu velké zkušenosti s vývojem krmných aditiv, která zlepšují welfare i produktivitu zvířat.


Boj s kulháním
Zlepšení zdraví paznehtů dobytka je pro nás prioritou. Kulhání způsobuje kravám utrpení. Chodí méně ke krmnému žlabu, žerou méně krmiva a jsou méně produktivní. Následně jsou tím negativně ovlivněny i příjmy zemědělského podniku. Kulhání je také hlavní příčinou předčasného vyřazování krav.
Některé vitaminy jsou pro tvorbu silné rohoviny nezbytné. Bylo prokázáno, že krmení výživovým vitaminovým doplňkem ROVIMIX® Biotin snižuje četnost výskytu mnoha onemocnění paznehtů, včetně nemoci bílé čáry, vředů chodidel a prasklin paznehtů. ROVIMIX® Biotin posiluje rohovinu paznehtu. Výsledkem je větší tvrdost paznehtu, která přímou úměrou snižuje výskyt kulhání a utrpení, jež s sebou kulhání přináší.
ROVIMIX® Biotin lze podávat samostatně nebo jako součást naší prokazatelně účinné strategie krmných aditiv Optimum Vitamin Nutrition (OVN™), která je podložena intenzivním výzkumem. Krmení směsí vitaminů může přinášet významné výhody. ROVIMIX® Biotin lze kombinovat ve směsi připravené na míru podle vašich konkrétních požadavků například s přípravky ROVIMIX® E50 (vitamin E) a ROVIMIX® ß-Carotene.


Boj s mastitidou
Mastitida je opravdu bolestivý stav a jde o hlavní negativní faktor z pohledu welfare zvířat. Infekce vemene vedou ke snížení výtěžnosti mléka, likvidaci mléka, zvýšeným nákladům na ošetření a vyšší četnosti předčasného vyřazování krav.
Krmné aditivum ROVIMIX® E50 (vitamin E) je účinným nástrojem na snížení četnosti výskytu mastitid, protože pomáhá budovat silný imunitní systém. Bylo prokázáno, že omezuje míru četnosti intramamárních infekcí při otelení, zkracuje dobu trvání mastitidy u infikovaných krav a snižuje počet somatických buněk stáda.


Lepší welfare telat
Telata jsou cenným zdrojem příjmů. Chovatelé dojnic proto usilují o produkci vitálních a rychle rostoucích telat. U telat však může v raném věku docházet k zabrzdění růstu. Proto je pro ně v této rozhodující fázi jejich vývoje podpůrná krmná dávka velkým přínosem.
CYLACTIN® je probiotický doplněk, který zvyšuje hladinu protilátek v mlezivu a pomáhá stabilizovat střevní mikroflóru telat. To umožňuje telatům lepší start do života.
Průjem a poruchy trávení jsou hlavními příčinami úmrtnosti telat. Zvýšení hladin betakarotenu v mlezivu matky způsobí, že jsou telata méně náchylná k průjmům. Přídavek přípravku ROVIMIX® ß-Carotene do krmné dávky dojnic poskytne telatům takový start do života, jaký potřebují.


Životní prostředí přežvýkavců a udržitelnost
Stejně jako všechna průmyslová odvětví musí i chov dojnic operovat se stále rostoucí vnímavostí vůči potřebám životního prostředí. Naše produkty poskytují praktická řešení problematiky zvyšování produkce udržitelným a ekologickým způsobem.

Zavázali jsme se k rozvoji inovativních strategií, které pomáhají zvládat dopady chovu přežvýkavců na životní prostředí a zlepšují jeho udržitelnost.


Lepší reprodukce a dlouhověkost 
Zlepšení reprodukce a dlouhověkosti stád dojnic znamená, že k udržení produktivity je zapotřebí pořídit méně náhradních zvířat. To s sebou nese výhody jak pro příjmy zemědělského podniku, tak pro životní prostředí.
ROVIMIX® β-Carotene stimuluje říjový cyklus dojnic, čímž napomáhá zvyšovat reprodukční výkonnost a omezovat četnost výskytu časných potratů embryí. To snižuje intervaly mezi oteleními. A také to znamená, že se vyřadí menší počet neproduktivních krav. Obě tyto výhody se promítají do vyšších příjmů pro zemědělce.


Lepší využití krmiva
Když přežvýkavci využívají krmivo efektivněji, profituje životní prostředí dvěma hlavními způsoby:

Je potřeba méně krmiva, takže jej stačí méně vypěstovat i přepravit.
Méně živin se vylučuje v nestrávené formě.

Klíčem ke zvýšení účinnosti krmení je výkon bachoru. Naše značné zkušenosti nám umožnily vyvinout sortiment produktů, které pomáhají v bachoru získat z dostupné stravy maximum.
Výchozím bodem je lepší produktivita bachoru. Bylo prokázáno, že CRINA® Ruminants zvyšuje během fermentačního procesu aktivitu mikrobů v bachoru. Výsledkem je více mléka z méně krmiva.


Využití většího množství živin
RONOZYME® RumiStar™ je inovativní krmný enzym, který zlepšuje trávení v bachoru dojnic. Lepší trávení v bachoru vede k produkci většího množství mléka ze stejného množství krmiva. Současně snižuje podíl cenných nestrávených živin, které se vylučují ve formě trusu.


Celoživotní výkonnost a reprodukce
Zlepšení celoživotní výkonnosti a dlouhověkosti je klíčem k výnosnému mlékárenství. Vitaminy ROVIMIX® a složky éterických olejů CRINA® pomáhají kravám dosáhnout jejich potenciálu tím, že zůstávají déle ve stádě a produkují více.

Předčasné vyřazování krav představuje velký odliv zisků a brání kravám v dosažení jejich celoživotního potenciálu. Zlepšení plodnosti, snížení výskytu kulhání a zvýšení celkové produktivity prodlouží životnost krav, stimuluje vyšší produkci a zvýší příjmy zemědělských podniků.


Zlepšení reprodukce
Špatná plodnost představuje pro chovatele dojnic značné náklady a je hlavním důvodem, proč dojnice nedosahují svého celoživotního potenciálu.

Neoptimální výsledky plodnosti vedou ke:
snížení roční produkce mléka,
snížení příjmů za telata,
zvýšení nákladů na výměnu dojnic,
zvýšení nákladů za veterinární ošetření a inseminace.
Lepší plodnost znamená lepší příjmy zemědělských podniků. Bylo prokázáno, že ROVIMIX® β-Carotene zvyšuje efektivitu reprodukce a pomáhá snižovat všechny ztráty spojené se špatnou plodností.


Nadprůměrně zdravé paznehty
Kulhavé krávy nejsou tak užitkové jako zvířata, která mají paznehty zdravé. Je proto nezbytné podporovat růst silné a zdravé rohoviny paznehtu. ROVIMIX® Biotin zlepšuje kvalitu a sílu rohoviny. To vede ke snížení výskytu kulhání a potřeby antibiotické léčby, přináší lepší welfare zvířat a prodlužuje jejich život.


Lepší celkový zdravotní stav
Zdravé krávy jsou efektivnější a výnosnější a v konečném důsledku mají delší produktivní život.
ROVIMIX® E50 (vitamin E) hraje důležitou roli ve vývoji silného imunitního systému, díky němuž jsou krávy méně náchylné k onemocněním, zejména infekcím vemene a mastitidám.
Efektivní bachor je pro ziskovou celoživotní produkci zásadní. CRINA® Ruminants vylepšuje bachorovou fermentaci, aby bachor fungoval efektivněji a poskytoval lepší výkon při současném snižování nákladů na krmivo.


Mléčná užitkovost a zdraví paznehtů přežvýkavců
Zemědělci, kteří chtějí dojnice s vyšší produkcí a silnými paznehty, se mohou spolehnout na naše výživové doplňky, jež jim zajistí zvířata s dlouhým a produktivním životem.


Zeptejte se kteréhokoli chovatele dojnic na to, co chce, a odpovědí budou vysoce užitkové krávy, které efektivně využívají krmivo a nekulhají – protože to jsou zisková zvířata.


Zvyšování užitkovosti a snižování nákladů na krmivo
Lepší krmivo, díky kterému je více mléka, chovatelům vydělává. Výchozím bodem je dobře fungující bachor – motor užitkovosti dojnic. Efektivně fungující bachor přinese větší produkci mléka a pomůže snížit spotřebu krmiva na litr, což zvyšuje zemědělskému podniku příjem. My máme produkty a řešení, jež mohou pomoci.
Testy mléčné produkce ukazují, že zkrmování sloučenin éterických olejů CRINA® Ruminants podporuje aktivitu mikrobů, které se v bachoru přirozeně vyskytují. To zlepšuje bachorovou fermentaci, snižuje náklady na krmivo a zvyšuje výnosy mléka.
S rostoucími cenami krmných surovin je účinnost používání krmiv pro všechny producenty mléka hlavním cílem. Novinkou je RONOZYME® RumiStar™, špičkový krmný enzym pro dojnice. Zvyšuje účinnost krmiva zlepšením využití škrobu, hlavního zdroje energie ve stravě dojnic.


Silnější paznehty
Tím, že udržuje paznehty zdravé a vylepšuje kvalitu a sílu rohoviny, pomáhá vitaminový doplněk ROVIMIX® Biotin snižovat ztráty způsobené kulháním.
Odkazy a materiály ke stažení

ROVIMIX® Biotin
CRINA® Ruminants
RumiStar™Zdraví vemene u přežvýkavců
Infekce vemene stojí mlékárenský průmysl každý rok spoustu peněz – jde o snížené výnosy mléka, nižší příjem z mléka, zvýšené náklady na ošetření a vyšší míru předčasného vyřazování krav. Nás sortiment krmných aditiv pomáhá tyto problémy řešit a zvyšovat příjmy zemědělských podniků.


Krávy, které trpí klinickou mastitidou, se musí léčit antibiotiky a jejich mléko se musí zlikvidovat. Vysoký počet somatických buněk snižuje výnosy a zvyšuje riziko infekce křížovou kontaminací. Mastitida je důvod, proč se 25 % dojnic vyřadí ze stáda.
Imunitní systém krávy je první obrannou linií proti infekcím vemene. My víme, jak vytvořit silnější imunitní systém.
ROVIMIX® E50 je mocný nástroj pomáhající budovat silný imunitní systém, který může snížit náchylnost krávy k infekcím. Bylo prokázáno, že:

snižuje míru intramamárních infekcí při otelení až o 80 %, čímž dojnicím dopřává lepší začátek laktace,
zkracuje dobu trvání mastitidy u infikovaných krav až o 50 %, což zrychlí návrat k produkci,
snižuje hladinu somatických buněk stáda.


Odkazy a materiály ke stažení
ROVIMIX® E50Zlepšení potenciálu bachoru a účinnosti krmiva
Chcete-li z dojnice vytěžit maximum, musíte co nejlépe využít její bachor. Bachor je motorem mléčné produkce. Díky našim produktům budete mít „turbo motor“ a větší zisky.


Když krmíte dojnici, krmíte miliardy mikroorganismů v jejím bachoru. Na výkon bachoru má vliv mnoho faktorů. Dostaňte je pod kontrolu pomocí naší řady produktů a budete mít krávy dávající větší užitek díky lepší účinnosti krmení. To je cíl, kterého pomáháme zemědělcům dosáhnout.


Vylepšení funkce bachoru
Bachor je osídlen životně důležitými mikroorganismy, které tráví krmivo. Vylepšit funkci bachoru znamená udržovat jej v optimálním stavu. Tím se zvyšuje množství energie a bílkovin, které kráva z krmiva získá.
CRINA® Ruminants je specifická směs sloučenin éterických olejů. Tento produkt má precizní složení a je prokázáno, že pozitivně ovlivňuje mikroorganismy, které osídlují bachor, a optimalizuje jeho výkon. Výsledkem je zvýšená produkce mléka a nižší náklady na krmivo.


Dodatečná síla, která zvýší účinnost krmiva
Někdy je třeba bachor podpořit – například aby mohl vytěžit více ze škrobu v krmivu.
RONOZYME® RumiStar™ je špičkový krmný enzym vytvořený speciálně pro dojnice. Zlepšuje trávení kukuřičného škrobu, zvyšuje přísun energie a umožňuje s použitím stejného krmiva produkovat více mléka. Lepší účinnost krmení znamená vyšší produkci mléka a větší příjmy zemědělských podniků.
Odkazy a materiály ke stažení

CRINA® Ruminants
RumiStar™

DSM ve výživě a zdraví prasat 

Celosvětová poptávka po vepřovém mase a výrobcích z vepřového masa roste. Producenti ve všech fázích výrobního řetězce se proto zaměřují na několik klíčových faktorů, jimiž jsou:

hospodárná produkce vysoce kvalitního produktu,
dosahování vysokých standardů welfare zvířat požadovaných k uspokojení potřeb zvířat a požadavků spotřebitelů,
minimalizace dopadu produkce vepřového masa na životní prostředí.

Máme mnoho zkušeností z odvětví chovu prasat v globálním měřítku. Dodáváme inovativní a efektivní možnosti týkající se výživy a zdraví, abychom zákazníkům pomohli dostát mnoha výzvám, jimž čelí.


Welfare zvířat
Spotřebitelé od chovatelů prasat očekávají dodržování standardů welfare zvířat. Naše inovativní produkty mohou zemědělcům pomoci hospodárně vylepšit welfare prasnic a prasat ve výkrmu. Více>


Životní prostředí
Minimalizace dopadu na životní prostředí je klíčovou výzvou v rámci intenzivního chovu hospodářských zvířat. Zavázali jsme se, že budeme poskytovat hospodárná řešení, která pomohou zemědělcům omezit dopady jejich činností. Více>


Úspora nákladů na krmivo
Krmivo je v chovu prasat největším nákladem. Naše produkty pomáhají zákazníkům optimalizovat růst prasat a míru konverze krmiva, což vede k větší úspoře nákladů na krmivo. Více>


Zdraví/Egészség
Zdravá prasata rostou rychleji, lépe se množí a efektivněji využívají krmivo. Jsou prostě výnosnější. Naše produkty mohou hrát ústřední roli při optimalizaci zdravotního stavu prasat. Více>


Optimální růst
Aby mohli chovatelé maximalizovat produkční kapacitu a zisky, potřebují, aby zvířata rostla optimální rychlostí. Mnoho zákazníků důvěřuje našim produktům, že zajistí optimální růst. Více>


Reprodukční výkonnost
Cílem je maximalizovat počet zdravých odstavených selat na prasnici za rok. Naše produkty jsou známé svou schopností zlepšovat reprodukční výkonnost prasnic i míru přežití a rychlost růstu selat. Více>


Lepší kvalita masa
Spotřebitelé požadují kvalitní maso, které lze definovat různými způsoby. Naše inovativní produkty pomáhají chovatelům zvyšovat kvalitu masa, které dodávají na trh. Více>
Welfare u prasat
Vzhledem k tomu, že spotřebitelé věnují stále více pozornosti tomu, kde a jak se jejich potraviny produkují, jsou standardy welfare zvířat čím dál tím více důležité.
Naše produkty vyvíjíme tak, aby pomohly zemědělcům řešit klíčové otázky welfare v chovu prasat.


Welfare prasat zahrnuje:

schopnost zvířat prospívat v jejich prostředí,
kvalitu vzduchu ve vepříně.

Naše inovativní produkty mohou pozitivně ovlivnit obě tyto oblasti.


Silnější prasata
Čím silnější bude kostra prasete ve výkrmu, tím lépe bude vše zvládat, růst a konkurovat ostatním prasatům. Čím silnější bude kostra prasnice, tím delší bude její produktivní život.
Po rozsáhlém výzkumu bylo prokázáno, že náš produkt Hy-D® – jedinečný metabolit vitaminu D3 – pomáhá vytvářet silnější kostru hned od začátku života zvířete.


Nižší hladiny amoniaku
Snížení hladiny amoniaku ve vepříně zlepšuje welfare prasat. Lepší kvalita vzduchu jakožto důsledek snížené hladiny amoniaku je hlavním přínosem jak pro prasata, tak pro zaměstnance, kteří s nimi pracují.
PureGro™ je osvědčený, přímo zkrmovaný mikrobiální přípravek, který může snížit emise amoniaku a zlepšit podmínky pro zacházení s hnojem.


Odkazy a materiály ke stažení
Vitaminy
Eubiotika
VevoVitall®
PureGro™
Hy-D®Snížení dopadu chovu prasat na životní prostředí/
Od chovatelů prasat se vyžaduje, aby v každé fázi produkce prováděli environmentální kontroly na ochranu ovzduší, půdy a vody.
Naše produkty mohou pomoci zmírnit dopad chovu prasat na životní prostředí a zároveň zlepšit efektivitu produktu.


Pro lepší životní prostředí
Náš sortiment krmných aditiv pomáhá zemědělcům omezovat dopad na životní prostředí a zvyšovat zisky.


Čistější vzduch
Ve vepřínech se běžně vyskytují vysoké hladiny amoniaku. Snížení obsahu amoniaku ve vzduchu může:

zlepšit výkonnost,
zpříjemnit práci ve vepříně,
zmírnit znečištění ovzduší v bezprostředním okolí vepřína.

PureGro™ je přímo zkrmovaný mikrobiální přípravek. Má jasný vliv na kvalitu vzduchu ve vepříně a zároveň zlepšuje kvalitu hnoje a podmínky manipulace s ním.


Snížení kontaminace půdy a vody
Snížení hladin dusíku a fosforu v trusu zvířat snižuje dopad chovu prasat na životní prostředí. Jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je zlepšit využití živin zvířaty.
Naše inovativní řada trávicích enzymů zlepšuje využití krmiva prasaty. RONOZYME® HiPhos je vysoce účinná krmná fytáza, která podporuje využití fosforu z krmné dávky prasat a snižuje hladiny fosforu v trusu.


RONOZYME® WX je xylanáza vhodná pro krmnou dávku na bázi pšenice nebo ječmene.


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Veškerý zde uvedený obsah je určen pouze k informativním účelům. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují ani neposkytují vědecké nebo lékařské rady a jsou distribuovány bez jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané. Prohlášení obsažená v tomto dokumentu nebyla hodnocena agenturou FDA a zmíněné produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě, zmírňování nebo prevenci jakéhokoli onemocnění či ke změně struktury nebo fungování zvířat. Společnost DSM v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z toho, že se čtenář na tyto produkty spoléhá nebo je používá. Čtenář nese výhradní odpovědnost za jakoukoli interpretaci nebo použití zde zmíněných produktů a za soulad s místními a federálními zákony, pravidly či předpisy. Obsah této webové stránky podléhá změnám bez předchozího upozornění. Bližší informace si můžete vyžádat od místního zástupce společnosti DSM.


Odkazy a materiály ke stažení
Krmné enzymy
Eubiotika
VevoVitall®
PureGro™
RONOZYME® HiPhos
RONOZYME® WXÚspora nákladů na krmivo ve výživě prasat
Krmivo představuje největší výrobní náklad produkce vepřového masa. Naše produkty umožňují zákazníkům zvýšit účinnost krmiva a využití živin, takže jim zbude více finančních prostředků na investice v jiných oblastech.


Extra silné trávení
Velká část krmiva projde zvířetem a je vyloučena nestrávená, což znamená, že dochází ke ztrátě velmi cenných živin. Krmné enzymy řady RONOZYME® od společnost DSM pomáhají zemědělcům využít tento ztracený potenciál a zvyšují podíl živin, které zvíře využije. Díky tomu dochází k většímu růstu a lepší návratnosti na kilogram krmiva.
Nestravitelné neškrobové polysacharidy snižují stravitelnost mnoha krmných surovin. RONOZYME® WX zlepšuje trávení xylanových polysacharidů, což umožňuje použití ekonomičtějších dávek a přináší vyšší zisky.
Efektivita trávení závisí na populaci mikroflóry ve střevě. 


Méně nákladná suplementace
Fosfor je klíčovou živinou, ale prasata nejsou schopná přirozeně dostupný fosfor v rostlinách do značné míry strávit. K zajištění přiměřeného růstu se do krmiva pro prasata obvykle musí přidávat drahý anorganický fosfor.
Zlepšení stravitelnosti přírodního rostlinného fosforu zkrmováním produktu RONOZYME® HiPhos je hospodárnou alternativou, která umožňuje lepší růst zvířat a efektivnější využití krmiva.
Odkazy a materiály ke stažení

Krmné enzymy
Eubiotika
RONOZYME® WX
VevoVitall®
RONOZYME® HiPhosPodpora lepšího zdraví prasat
Zdravá prasata se efektivněji množí, lépe využívají krmivo a rostou rychleji. Vyžadují méně veterinárních zásahů a snižují náklady na léčbu.
Naše osvědčená krmná aditiva mohou zemědělcům pomoci udržovat prasata v dobrém stavu, čímž zvyšují jejich ziskovost.

Vyvinuli jsme řadu inovativních produktů, které mohou pomoci zlepšit zdraví prasat.

Zdravější trávení
Rychle rostoucí zvířata mají zdravá střeva. Cokoli, co narušuje trávicí systém, negativně ovlivňuje výkonnost zvířete.
Abychom mohli vyvinout produkty pro zlepšení podmínek ve střevě, zkoumali jsme přirozené procesy. Naše aditiva pomáhají snižovat výskyt zažívacích potíží, což má za následek lepší využití krmiva a větší růst.
Je prokázáno, že produkty CRINA® Piglets a CRINA® Finishing Pigs and Sows stimulují příjem krmiva, podporují lepší trávení a zlepšují výkonnost zvířat. Pokusy ukázaly, že také pomáhají snižovat výskyt zdravotních problémů spojených s mikrobiální flórou ve střevech selat a prasat ve výkrmu.
Probiotikum CYLACTIN® stabilizuje střevní flóru zvířat, snižuje výskyt poruch trávení a zvyšuje efektivitu zažívání.


Budování silné obrany
Silný a efektivně fungující imunitní systém je základní obrannou linií proti chorobám prasat. Vitaminy jsou důležitými stavebními kameny obranného systému těla. Jejich nedostatek může prasata vystavit riziku infekce. Náš specifický koncept Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) poskytuje strukturovaný a přesný způsob, jak dodávat veškeré klíčové vitaminy v hladinách, které umožňují optimální výkonnost a produktivitu.


Související stránky
CRINA® Swine
CRINA®
CYLACTIN®
VevoVitall®Optimální růst u prasat
Dosažení optimálních rychlostí růstu při dodání požadovaného složení jatečně upraveného těla může v produkčních vepřínech znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou.
Naše produkty mohou zemědělcům pomoci zvýšit návratnost jejich investic.
Zvířata, která nedokážou optimalizovat rychlost růstu, vyžadují více krmiva a produkují nižší výnosy.
Optimální růst stojí na efektivním zažívacím systému. Dobře fungující zažívací systém získává ze stravy více živin a poskytuje zvířeti více „paliva“.
Máme širokou škálu krmných aditiv na zlepšení efektivity zažívání a růstu prasat ve všech fázích produkce.


Vynikající zdraví střev znamená rychlejší růst
Vyvinuli jsme řadu krmných aditiv inspirovaných pozorováním přirozených procesů. Vytvářejí ve střevě správné podmínky pro lepší využití krmiva a rychlejší a konzistentnější růst.
Produkty CRINA® Piglets a CRINA® Finishing Pigs and Sows jsou vyladěné směsi sloučenin éterických olejů, u nichž je prokázáno, že stimulují příjem a výkon krmiva u selat a prasat ve výkrmu. Je prokázáno, že podporují vývoj a udržování optimální populace střevních mikroorganismů.
Naším vhodným probiotikem pro krmné aplikace je CYLACTIN®. Probiotika pomáhají stabilizovat střevní flóru, zlepšují účinnost trávení a snižují výskyt střevních obtíží i úmrtnost.


Získat to nejlepší
Prasata někdy potřebují pomoc, aby mohla využít plnou hodnotu své krmné dávky. Přídavek našich vysoce kvalitních krmných enzymů zlepšuje stravitelnost krmiva, což znamená, že prasata mají k dispozici více živin a mohou růst rychleji. Řada krmných enzymů RONOZYME® poskytuje kompletní řešení pro dokonalejší využití krmiva a lepší růst a obsahuje:

sacharidy, které zvyšují přísun energie,
fytázy, které uvolňují více fosforu.

 
Související stránky

Krmné enzymy
CRINA® Swine
CYLACTIN®
VevoVitall®
OVN™


Reprodukční výkonnost u prasat
Naše inovativní produkty mohou zemědělcům pomoci prodloužit délku chovu prasnic a prasniček a zvýšit jejich reprodukční výkonnost, což má za následek značný finanční přínos.
Průměrná plemenná prasnice má za svůj život pouze 2,5 vrhu. Přibližně 30 % prasniček, které nahrazují vyřazené prasnice, nedokáže vyprodukovat jediný vrh. Náš sortiment produktů může pomoci zpřístupnit potenciál v chovu prasnic a bojovat proti této významné ztrátě prostředků.
Síla uspět
Problémy s kostrou a nohama jsou hlavními příčinami předčasného vyřazení z chovu a s tím spojených značných výdajů. Prasničky a prasnice se silnou kostrou a dobrou stavbou těla jsou schopny reprodukce v souladu se svým potenciálem.
Ukázalo se, že doplňování krmiva prasnic a prasniček produktem Hy-D® – rychle dostupným a bezpečným metabolitem vitaminu D3:

zvyšuje podíl prasniček vybraných, aby nahradily vyřazené prasnice,
snižuje počet vyřazených prasnic,
zvyšuje počet vyprodukovaných selat na prasnici.

Konečným výsledkem je lepší celoživotní výkonnost prasnic, což znamená vyšší ziskovost.
Související stránky
Vitaminy
Hy-D®Kvalita masa
Spotřebitelé chtějí maso a masné výrobky, které:

jsou bezpečné,
vypadají dobře,
mají přijatelnou trvanlivost,
jsou chutné a výživné.

Naše odborně vyvinuté produkty pomáhají našim zákazníkům dodávat takové maso, jaké dnešní spotřebitelé dbající na zdraví a kvalitu vyžadují.


Strava zvířete může mít pozitivní vliv na mnoho aspektů kvality masa. Zejména vitaminy mohou zlepšit jak výživovou kvalitu, tak strukturu masa a masných výrobků. Abychom tohoto potenciálu využili, vyvinuli jsme řadu inovativních produktů, včetně:

našeho specifického konceptu Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) – strukturované a přesně řízené metody pro dodávání všech klíčových vitaminů v optimálním množství. Výživnější krmivo pro zvířata znamená lepší výživu pro spotřebitele,
přesného doplňování vitaminu E, které může pomoci snížit oxidaci tuků v mase způsobující nepříjemné pachy a chutě. Zkrmování cílových hladin produktu ROVIMIX® E50 (vitamin E) může s tímto problémem pomoci, stejně jako se snižováním ztráty vznikající odtékáním šťávy z masa.

Související stránky

Vitaminy
ROVIMIX® E50

Domácí MazlíČci


Speciálně vytvořené nutriční a funkční složky jsou často klíčem k úspěšnému vývoji krmiv, pamlsků a doplňkových produktů. Jako lídr ve vývoji forem nutričních složek společnost DSM nabízí komplexní portfolio vysoce kvalitních vitaminů, karotenoidů a polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem, které jsou vhodné pro celou řadu výrobních procesů a možností přípravy a které naši zákazníci používají k výrobě značně odlišných produktů.
S využitím kombinace našeho rozsáhlého portfolia nutričních a funkčních složek s odbornými znalostmi v oblasti technologie premixů, podporovanými naší globální sítí lokalit pro výrobu premixů, vědou o výživě a tvorbě krmiv pro domácí mazlíčky a informacemi od spotřebitelů na trhu s produkty pro domácí mazlíčky, nabízí společnost DSM průmyslová řešení, která na trhu pomáhají posilovat a vytvářet udržitelné značky. 
Naše brožura sloužící jako příručka a katalog složek produktů pro výživu domácích mazlíčků (Ingredients for Pet Nutrition Product Handbook & Catalog) je navržena tak, aby pomáhala těm, kteří vyrábějí produkty pro domácí mazlíčky. Pro více informací nebo objednání výtisku brožury nás kontaktujte.
Příručka a katalog pro odvětví domácích mazlíčků společnosti DSM (DSM Pet Industry Handbook and Catalog) 2017–2018 (8,11 MB)

Naše brožura OVN™ for Dogs and Cats vysvětluje, jak náš program Optimum Vitamin Nutrition využívá plného potenciálu vitaminů ve výživě k podpoře dlouhého a zdravého života domácích mazlíčků. Pro více informací nebo objednání výtisku brožury nás kontaktujte.

DSM OVN for Dogs and Cats (4,25 MB)


Naše brožura OVN™ for Horses vysvětluje, jak náš program Optimum Vitamin Nutrition využívá plného potenciálu vitaminů ve výživě k posílení výkonnosti koní. Pro více informací nebo objednání výtisku brožury nás kontaktujte.

DSM OVN for Horses (2,86 MB)


Naše brožura DHAgold® popisuje výhody používání našich vysoce kvalitních sušených mořských řas jako udržitelného zdroje omega-3 DHA, které podporují nároky týkající se výživy ve všech fázích života domácích mazlíčků. Pro více informací nebo objednání výtisku brožury nás kontaktujte.

Brožura DHA Gold (DHA Gold Brochure) (4,19 MB)


Náš informační list k produktu ROVIMIX® Beta-Carotene 10% P vysvětluje, jaké důležité zdravotní přínosy pro domácí mazlíčky betakaroten poskytuje a jakým způsobem lze tyto přínosy uvést na obalu vašeho produktu, přičemž díky jeho jedinečné formě je stabilní i při extruzi. Pro více informací nebo objednání výtisku informačního listu nás kontaktujte.

ROVIMIX Beta-Carotene 10 (702,1 KB)