Tel.:  +420 776 719 955  I   E-mail:  Jirina.Sedlakova@dsm.com, zakaznicky.servis@dsm.com

PRODUKTY

Karotenoidy
Prozkoumejte naši řadu karotenoidů, kterou vyvíjíme již více než 50 let. Více>

Eubiotika
Eubiotika ve výživě a zdraví zvířat. Více>

Vitamíny
Co se týče vitamínů, jsme jednička na trhu. Více>

Krmné enzymy 
Prozkoumejte naše portfolio krmných enzymů. Více>

Řešení
Prozkoumejte celou škálu našich komplexních konceptů a řešení. Více>

Karotenoidy ve výživě a zdraví zvířat 
Přesné doplňování karotenoidů je prospěšné jak pro zvíře, tak pro spotřebitele. Naše výsledky a více než 50 let zkušeností s účinným užíváním karotenoidů jsou výjimečné.


CAROPHYLL®
Nabízíme doplňkové látky, které umožňují konzistentní produkci správně pigmentovaných vaječných žloutků, drůbeží kůže a ryb. Více>

ROVIMIX® ß-karoten
Vitamín plodnosti. Více>

MaxiChick™
Více kuřat na ustájenou nosnici. Více>

Karotenoidy jsou základní antioxidanty, které hrají důležitou roli ve zdraví a reprodukci zvířat. S karotenoidy se v přírodě setkáte všude. Karotenoidy se podílí na zbarvení všeho od ovoce a zeleniny po ryby a kůži zvířat.
Karotenoidy potřebují všechna zvířata, ale protože tyto přírodní látky neumí produkovat, musí je získávat z potravy. Problematické je však zajištění přísunu stabilního množství karotenoidů hospodářským zvířatům, protože:

Obsah karotenoidů v různých typech krmiv se liší
Složení určitého krmiva se také liší rok od roku a region od regionu

Zajištění dostatečného příjmu karotenoidů zlepšuje užitkovost a zajišťuje rovnoměrně pigmentaci. Vzhledem k tomu, že spotřebitel za klíčový ukazatel kvality považuje barvu produktu, je pro výrobce důležité cíleně dosáhnout rovnoměrné pigmentace.


Zajištění stálého přísunu – a stabilní pigmentace 
Přesné dávkování doplňků je zásadní pro dosažení stabilní pigmentace produktu a pro zdraví zvířat.
Již více než 50 let stojíme v čele vývoje doplňkových karotenoidů a jejich přesného dávkování v potravě.
Rozsáhlý sortiment produktů CAROPHYLL® a ROVIMIX® nám spolu s vysokou úrovní dosažené odbornosti umožňuje přispívat k:

Lepšímu zdraví hospodářských zvířat
Lepší barvě produktu
Vysoce stálému zbarvení

Díky našim produktům, které si získaly dobré jméno v celém odvětví, mohou zákazníci kdekoli na světě doladit barvu produktu podle konkrétních požadavků svých trhů.
Využíváme našich znalostí o krmných doplňcích a premixech a kombinujeme karotenoidy s dalšími živinami, abychom výrobcům potravin mohli dodávat jedinečné směsi s přidanou hodnotou.
Užitečné odkazy

 Jsou karotenoidy dobré pro lidi, planetu a váš zisk? (1,94 MB)

ROVIMIX® ß-karoten

β-karoten – více než jen hezká barva
β-karoten je známý jako oranžovo-červený pigment v mrkvi. Ve skutečnosti se však jedná o mnohem víc než jen hezkou barvu! Za více než 50 let práce s krmivy jsme se na naučili karoten používat pro zvýšení užitkovosti zvířat.

β-karoten je základní živinou všech hospodářských zvířat. Vyskytuje se pouze v rostlinách a hospodářská zvířata si ho neumí vytvářet, takže jejich potřeba této živiny musí být pokryta stravou.
V pícninách, které jsou součástí krmné dávky zvířat, se β-karoten vyskytuje nerovnoměrně a osvědčeným způsobem, jak zajistit, aby byl ve stravě trvale obsažen v dostatečném množství, je jeho doplňování .

Užitkovost
Silnější telata
Vysoká návratnost
Složení


Užitkovost
Doplňky zvyšují užitkovost
Zvýšením plodnosti se zvyšují také zisky z mléka, a to z následujících důvodů:

Kratší intervaly telení znamenají vyšší dojivost a vyšší zisky z prodeje telat
Sníží se náklady na nákup nových kusů dobytka, protože zabřezne více krav
Snižují se náklady na inseminaci, porod a veterináře
Krávy jsou při zaprahování v lepší kondici


Zlepšení reprodukční výkonnosti
K nízké plodnosti přispívá několik faktorů, ale špatná funkce vaječníků je hlavní příčinou mnoha z nich. A právě zde ROVIMIX® β-karoten velkou měrou přispívá.
β-karoten se nachází ve vysokých koncentracích ve vaječnících a přímo ovlivňuje jejich funkci. Dojnice s nízkou hladinou β-karotenu proto mívají zhoršenou plodnost a jeho zvýšený příjem jim naopak prospívá.
Krmivo s vysokým podílem kukuřičné siláže a obilovin obsahuje β-karotenu zvláště málo. Těmto zvířatům zvláště prospívá obohacení krmné dávky o ROVIMIX® β-karoten, který:

Zvyšuje četnost ovulací a zesiluje říji
Zvyšuje hladinu progesteronu, který přispívá k nižší úmrtnosti embryí
Zlepšuje kvalitu embryí

Výsledkem jsou silnější říje a vyšší míra úspěšného zabřeznutí. Prokázalo se, že se procento zabřeznutí zvyšuje z 11 % na 22 % a intervaly telení se snižují až o 30 dní.
Dojnice, jimž se do krmiva přidává ROVIMIX® β-karoten, mají také zvýšenou produkci mléka korigovaného na obsah tuku (FCM).


Silnější telata
Přidávání produktu ROVIMIX® β-karoten zaprahovaným kravám zlepšuje kvalitu mleziva. To přispívá ke snížení výskytu zápalu plic a průjmů, čímž se zlepšuje zdraví telat.


Vysoká návratnost
Studie provedené na komerčních farmách ukazují, že s přidáváním přípravku ROVIMIX® β-karoten do krmiva dojnic lze dosáhnout návratnosti investic více než 8:1.


Složení
Složení produktu ROVIMIX® ß-karoten, který se často přidává do krmiva přežvýkavců, je sestaveno tak, aby se dosáhlo:

Vysoké stálosti v minerálních a speciálních krmivech
Vysoké biologické dostupnosti
Optimální velikosti částic s nízkou prašností
Zlepšení užitkovosti a vyšších zisků

CAROPHYLL®
CAROPHYLL®


CAROPHYLL® – protože na barvě záleží 

Velká část našeho požitku z jídla vychází z vizuálního dojmu, proto je barva složek potravin tak důležitá. Nabízíme produkty, které umožňují konzistentní produkci správně pigmentovaných vaječných žloutků, drůbeže a ryb.


V potravě zvířat hrají důležitou roli karotenoidy. Jsou životně důležitými antioxidanty a také prekurzory vitamínu A.
Jejich nejdůležitější rolí v chovu drůbeže a akvakultuře je však jejich schopnost zlepšit vzhled produktů, jako jsou vaječné žloutky, kuřecí kůže a rybí maso.
Jednotlivé rostliny obsahují různé množství karotenoidů, a proto by byl vzhled potravinářských výrobků bez doplňků v krmivech pro drůbež a ryby proměnlivý.
Naše řada doplňkových látek s karotenoidy CAROPHYLL® umožňuje výrobcům dodávat vždy stejně pigmentované potraviny požadované barvy. Propojili jsme naše kvalitní výrobky, naši jedinečnou technologii perliček a naše mnohaleté zkušenosti, abychom poskytli vynikající metodu pro zlepšení kvality produktů a zvýšení důvěry spotřebitelů.


Brojler
Dokonalá drůbeží kůže – díky produktu CAROPHYLL® 
Místní trhy s drůbeží odrážejí odlišné ideály dokonalé barvy kůže. Přibližte se k dokonalosti ve svém regionu při zachování vysokých standardů bezpečnosti, důslednosti a spolehlivosti.
Jako spotřebitelé všichni chceme kupovat co nejzdravější kuřata a jedním z hlavních faktorů, které považujeme za ukazatele zdraví a čerstvosti, je jejich barva. Jak ale jako producent zajistíte rovnoměrně pigmentovanou kůži drůbeže?
Pigmentace kůže je výsledkem přírodních pigmentů, které se nazývají karotenoidy. Jejich koncentrace v organismu se může lišit, ale dodáváním karotenoidů lze v krmivu trvale dosáhnout požadovaného odstínu kůže.
CAROPHYLL® červená 10 % A CAROPHYLL® žlutá 10 % jsou doplňkové látky pro brojlery, které umožňují velmi přesnou kontrolu pigmentace kůže.
Konzistence dosáhnete, když se budete řídit stupnicí DSM pro brojlery, což je osvědčené a účinné opatření, které zajišťuje správné dávkování produktů CAROPHYLL® tak, aby se u každého vyprodukovaného brojlera dosáhlo požadované barvy kůže.


Vejce
Zlatavý žloutek může pocházet pouze od zdravé nosnice /
Spotřebitelé na celém světě si stále více uvědomují důležitost zdravých potravin. Vědí, že zlatavý žloutek je známkou čerstvého vejce od zdravé nosnice. Kvalitní chov, životní podmínky a krmivo spolu s karotenoidy CAROPHYLL® pomáhají produkovat lákavé vaječné žloutky, které vzbuzují důvěru spotřebitelů po celém světě.


Všichni máme vlastní představu o tom, jaká má být ta „správná“ barva vaječného žloutku. Tato představa se ve světě liší v závislosti na zeměpisné poloze, kulturních souvislostech a místních zvyklostech. Vliv má také to, jakým způsobem se vejce v kuchyni využívají. Spotřebitelé po celém světě si však uvědomují, že zlatavý žloutek může vyprodukovat pouze zdravá nosnice. A žádají žloutky se sytější oranžovou barvou.  


Barvu vaječného žloutku podmiňuje obsah karotenoidů. Doplnění přírodních karotenoidů pomocí produktů CAROPHYLL® červená a CAROPHYLL® žlutá společnosti DSM dodá přesně to správné množství, které se projeví v požadovaném zlatavém odstínu. Přidávání přípravku CAROPHYLL® do krmiva je zcela bezpečné a zajišťuje stálou barvu vajec. Zvyšuje také antioxidační stav, čímž pomáhá zachovat čerstvost vejce.


Odpovídající barva žloutků 
Stupnice DSM YolkFan™ je po mnoho let celosvětovým standardem pro hodnocení barvy vaječného žloutku. V roce 2016 společnost DSM reagovala na výzvy k dosažení vyššího standardu barev na asijských trzích zavedením nového stupnice DSM YolkFan™ se 16 pruhy, který obsahuje o jeden pruh více než předchozí verze.
Odstíny 1 až 15 zůstávají stejné jako v předchozích verzích, ale na konci spektra byl přidán hlubší odstín oranžové, aby odrážel potřeby trhů, které požadují intenzivně pigmentovaný žloutek. 16. pruh je výsledkem dvouleté práce výzkumníků společnosti DSM, kteří přepracovali celou škálu barev a hledali tu správnou kombinaci červené a žluté, která by byla dokonalou 16. barvou žloutku.
Pokyny společnosti DSM pro pigmentaci vaječných žloutků 2016 jsou spolehlivým zdrojem vědeckých informací. Za optimálních podmínek zdraví a chovu zvířat je lze použít k dosažení přesně požadované barvy žloutku.
Ze škály 16 různých odstínů se vybere požadovaná barva. U každého odstínu je stanoveno, kolik karotenoidu je potřeba. Zvažte podíl složek krmiva s obsahem xantofylů a přidejte do krmiva doporučené množství produktů CAROPHYLL® červená a CAROPHYLL® žlutá. Výsledkem je stabilní dokonalá barva vaječného žloutku – což je přesně to, co zákazník požaduje.


Ryby a krevety
Produkce ryb se sytou barvou
Zrakový vjem dělá hodně a jedním ze způsobů, jak spotřebitelé hodnotí kvalitu lososa a pstruha, je barva masa. Náš produkt CAROPHYLL® růžová je osvědčený způsob, jak dodávat ryby chutné na pohled.


Pigmentace lososa a pstruha je přirozeným jevem, který je součástí životního cyklu těchto druhů.
Náš produkt CAROPHYLL® růžová se úspěšně využívá ve světovém průmyslu lososů a pstruhů již více než 20 let. Během této doby se zlepšilo složení krmiv a produktů, což umožňuje dosahovat v chovu ryb lepších výsledků.
Požadavky trhu a preference spotřebitelů ohledně pigmentace masa se po celém světě vždy lišily. Bez ohledu na kontext trhu zůstává produkt CAROPHYLL® růžová preferovanou volbou pro dosažení pigmentace masa žádané spotřebitelem.


MaxiChick™
Inovativní způsob zvýšení produkce kuřat 
Vyřazování nosnic, neplodnost, úmrtnost embryí a nekvalitní kuřata stojí drůbežářský průmysl na celém světě ročně spoustu peněz. Abychom se s tímto problémem vypořádali, vyvinuli jsme produkt MaxiChick™, publikované patentové řešení pro zvýšení produktivity chovného hejna.


Ve vědeckých studiích na univerzitách i v praxi v oboru přineslo použití produktu MaxiChick™ na ustájenou nosnici přinejmenším o dvě kuřata více, a to díky:

Zvýšení počtu násadových vajec
Lepší plodnosti
Vyšší líhnivosti
Zdravějším kuřatům

Jak to funguje
Vaječný žloutek je velmi bohatý na polynenasycené mastné kyseliny (PUFA), které jsou nezbytné pro splnění různých potřeb vyvíjejícího se embrya. Vzhledem k tomu, že jsou tyto mastné kyseliny nenasycené, jsou náchylné k oxidaci. Okolní membrány proto potřebují před tímto procesem chránit. Během vývoje embrya se zvyšuje produkce škodlivých oxidačních částic, což může nenasycené mastné kyseliny nepříznivě ovlivnit.


Čím přispívá MaxiChick™
Karotenoidy (jako jsou ty, které jsou obsaženy v produktu MaxiChick™) jsou zvláště obsaženy ve žloutku, aby neutralizovaly tyto oxidační částice a zvýšily antioxidační schopnost vejce. To zvyšuje plodnost a šance na přežití embrya. Produkt MaxiChick™ také obsahuje metabolity vitamínu D3. Ty zlepšují přenos vápníku ze skořápky do embrya, posilují jeho kostru a zároveň je díky nim líhnutí pro kuře méně traumatizující.
Složky produktu MaxiChick™ působí také jako imunomodulátory. Zvyšují obranyschopnost kuřete vůči infekcím, a tím také míru přežití. To vede k produkci vyššího počtu kuřat, která jsou i kvalitnější.


Eubiotika
Eubiotika – vyvážený přístup
Podpora růstu a udržování zdraví jsou dva z hlavních požadavků živočišné výroby. Jedním z faktorů nezbytných pro oba tyto požadavky je optimální vyvážení mikroflóry (takzvané eubiózy) v trávicí soustavě hospodářských zvířat. Správně vyvážená eubióza optimalizuje vstřebávání živin.
Naše řada eubiotik zajišťuje tuto rovnováhu a podporuje efektivní výkonnost střev tak, aby zvířata byla dobře živená a získávala ze svého krmiva maximum.


CRINA® – vyvážený přístup
Naše zvláštní směsi složek esenciálních olejů prokazatelně pomáhají zajistit lepší rovnováhu střevní mikroflóry. Více>


CYLACTIN® – podpora zdravé mikroflóry
Zvyšte podíl užitečných bakterií a zlepšete výkonnost střev. Více>


ROVIMAX®NX – Posílení imunitního systému
Ryby potřebují silný imunitní systém, aby zůstaly zdravé. Více>
CRINA®
CRINA®


CRINA® – pomáhá dosáhnout nezbytného trávení 
Naše zvláštní řešení pro podporu trávení byla vyvinuta s využitím speciálně vytvořených směsí složek esenciálních olejů.


Účinnost trávení má nesmírný dopad na užitkovost a ziskovost hospodářských zvířat. Zvířata, která účinněji zužitkují krmivo:

Rostou rychleji
Mají vyšší produkci
Mají nižší náklady na krmivo
Jsou výnosnější

Rostoucí náklady na krmivo znamenají, že je více než dříve třeba dosáhnout efektivnějšího trávení.
CRINA® obsahuje složky esenciálních olejů, které podle studií zlepšují trávení krmiva a přinášejí velký užitek.
Ukázalo se, že složky esenciálních olejů prospívají dvěma způsoby. Za prvé zlepšují rovnováhu střevní mikroflóry, zvyšují podíl prospěšných bakterií a snižují množství patogenních a nežádoucích bakterií v těle zvířete.
Za druhé se prokázalo, že stimulují zvíře ke zvýšené produkci trávicích enzymů. Tím se zlepšuje účinnost trávení krmiva ve střevě.
Různé živočišné druhy samozřejmě potřebují různé složky esenciálních olejů.
Dostupné druhově speciální produkty:

CRINA® Calves
CRINA® Finishing Pigs & Sows
CRINA® Horses
CRINA® Piglets
CRINA® Poultry Plus
CRINA® Poultry
CRINA® Rabbits
CRINA® Ruminants

Všechna zchutňovadla v produktech CRINA® jsou schválena pro krmiva a potraviny a jsou uvedeny v Registru doplňkových látek v krmivech (nařízení 1831/2003) Evropské unie a na seznamech sdružení FEMA (Asociace výrobců příchutí a extraktů) a/nebo GRAS (všeobecně považované za bezpečné).


 CRINA® Poultry Plus
CRINA® Poultry Plus – zajišťuje zdravé trávení
Někdy se vezmou dva úspěšné produkty a vytvoří se z nich něco ještě lepšího. A to jsme právě udělali s produktem CRINA® Poultry Plus, ze kterého mají chovatelé drůbeže nyní ještě větší užitek. Produkt CRINA® Poultry Plus je v Evropě registrován jako zootechnická doplňková látka.


S velkým úsilím pracujeme na zvyšování výkonnosti střev u drůbeže. Víme, že to významně ovlivní zisky našich zákazníků.
Neustále hledáme nové a lepší způsoby, jak produkovat brojlery, kteří dokáží lépe zpracovat potravu. Produkt CRINA® Poultry Plus je přesně to, o co jsme usilovali.
Spojením dvou již osvědčených produktů jsme vytvořili produkt, který prokázal významné zlepšení. Jeho dvě hlavní složky se navzájem doplňují a dosahují stabilních výsledků.
Produkt CRINA® Poultry  je zchutňující doplňková látka s obsahem zvláštní směsi složek esenciálních olejů včetně thymolu, eugenolu a piperinu. Tyto složky stimulují produkci trávicích enzymů a zlepšují rovnováhu střevní mikroflóry.
Kyselina benzoová je v potravě drůbeže nejúčinnější organická kyselina. Vykazuje silné antimikrobiální účinky, zejména proti E. coli a campylobacter.
Výsledkem je zvýšená a stabilnější účinnost trávení.


Rychleji rostoucí brojleři, kteří dokáží účinněji zpracovat potravu 
Produkt CRINA® Poultry Plus lze přidávat do potravy od začátku dávky až krmné dávky před porážkou.
Výsledky studií prokázaly:

Větší denní přírůstek živé váhy
Lepší konverzi krmiva
Vynikající výsledky při potlačování patogenních bakterií
Vyšší zisky s průměrnou návratností investic 5:1.

Produkt CRINA® Poultry Plus pomáhá chovatelům udržet užitkovost i v době, kdy jsou antibiotika na ústupu.


Odkazy a materiály ke stažení

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
EubiotikaCrina® Digest


Crina® Digest – nové cenově výhodné řešení s obsahem esenciálních olejů pro zlepšení trávení drůbeže Crina® Digest – 

Jedinečná kombinace tří sloučenin esenciálních olejů: thymolu, eugenolu a piperinu, které se navzájem doplňují
Technologie mikroenkapsulace zajišťuje řízené uvolňování bioaktivních látek při průchodu trávicí soustavou
Řešení pro zlepšení trávení všech druhů drůbeže


Řízené uvolňování ve střevech


Technologie mikroenkapsulace produktu Crina® Digest zajišťuje postupné uvolňování aktivních esenciálních olejů při průchodu trávicí soustavou, což zlepšuje trávení.


Optimální stravitelnost živin 
Produkt Crina® Digest zlepšuje trávicí funkce díky piperinu, který působí na receptory buněčné stěny ve slinivce a stimuluje zvýšenou sekreci zásadních trávicích enzymů včetně lipázy, amylázy a trypsinu. Tím se zvyšuje vstřebávání živin ve střevech.


Obměňování střevní mikroflóry
Thymol a eugenol přispívají k vyvážené střevní mikroflóře díky své schopnosti tlumit množení určitých typů bakterií (např.: Clostridium perfringens).


* Metaanalýza 6 studíí na brojlerech, které proběhly v Evropě v roce 2018 (p<0,05)
Produkt Crina® Digest je v současné době k dispozici v Evropě, na Středním východě a v Africe. Očekává se, že Latinská Amerika a Asie a Tichomoří budou následovat v roce 2019.


Crina® Ruminants
Přínosy pro zemědělce a výrobce krmných směsí
Producenti mléka i výrobci krmných směsí si chtějí zachovat efektivní mezní sazby. Produkt CRINA® Ruminants jim pomáhá toho dosáhnout.


Producenti mléka chtějí dosáhnout vyšší produkce a lepší účinnosti krmiv, aby zvýšili své výnosy. Výrobci krmiv chtějí flexibilitu při volbě použitých složek. To jim umožňuje dodávat kvalitní krmivo s nižšími náklady.


Zvyšování užitkovosti dojnic
CRINA® Ruminants je přesně připravená směs sloučenin esenciálních olejů.


Úspora nákladů na krmivo
Přidávání produktu CRINA® Ruminants do krmných směsí přináší skutečné výhody:

Umožňuje potenciální snížení stanoveného objemu krmiva, aniž by poklesla užitkovost zvířat
Umožňuje využití levnějších surovin ve větší míře, čímž snižuje náklady na krmiva
Pomáhá snižovat dopad proměnlivé kvality surovin
Pomáhá omezit vliv kolísání cen surovin na náklady na krmné směsi

Produkt CRINA® Ruminants poskytuje osvědčený způsob, jak dosáhnout lepší kontroly nad náklady na směsi.


Výsledky studií
Během studií bylo prokázáno, že produkt CRINA® Ruminants vytváří lepší rovnováhu mikrobů v zažívacím systému a zlepšuje účinnost trávení, protože:

Zpomaluje fermentaci škrobů
Snižuje míru rozkladu bílkovin
Zabraňuje množení bakterií, které přeměňují cenné aminokyseliny na odpadní amoniak

Ukázalo se, že tyto faktory zlepšují využití živin zvířaty, což se promítá do většího objemu mléka ze stejného množství krmiva. Rovněž se prokázala lepší efektivita krmení, která zvyšuje úspory nákladů na krmivo.


Větší flexibilita při sestavování krmných dávek
Ukázalo se, že přesně připravená směs složek esenciálních olejů v produktu CRINA® Ruminants zlepšuje výkon bachoru. Zvíře dokáže zužitkovat větší množství přijaté bílkoviny, takže lze nahradit drahé zdroje bílkovin levnějšími alternativami.
Jedná se o efektivní způsob, jak dosáhnout větší kontroly nad náklady a mezními sazbami směsí.
Odkazy a materiály ke stažení

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
EubiotikaCRINA® Swine
CRINA® Swine – pomáhá dosáhnout nezbytného trávení 
Lepší využití krmiv má velký vliv na zisky. Pokud chcete zjistit, nakolik to pro vás může být přínosné, podívejte se na naši nabídku produktu CRINA® pro prasata.


Esenciální oleje a jejich složky jsou známé tím, že příznivě působí na zdraví střev.
Přínosy
Prasata mají v různých fázích vývoje specifické potřeby. Protože jsme si toho vědomi, nabízíme přesně upravené směsi pro selata, prasata v pozdní fázi výkrmu a pro prasnice. Tím je zajištěn maximální přínos pro všechna zvířata podle jejich specifických potřeb.
Selata jsou vystavena většímu riziku mikrobiálních zdravotních problémů v období odstavu. Produkt CRINA® Piglets toto riziko prokazatelně snižuje.
V pozdní fázi výkrmu prasat je cílem vysoká konverze krmiva. Produkt CRINA® Finishing Pigs prokazatelně specificky zvyšuje účinnost trávení.
V kotcích prasnic přidávání produktu CRINA Finishing Pigs and Sows pomohlo prasnicím dosáhnout jejich laktačního potenciálu stimulací příjmu krmiva a snížením ztráty tělesné hmotnosti během laktace.


Větší zisky
Po sečtení všech těchto faktorů zjistíte, že produkt CRINA® Swine zajišťuje dobrou návratnost vaší investice.
Odkazy a materiály ke stažení

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
EubiotikaCYLACTIN®
Podpoření zdravé mikroflóry 
S velkým množstvím zdravých bakterií mohou chovatelé dosáhnout lepšího zdraví a výkonnosti střev. Naše produkty pomáhají zvyšovat počet správných druhů bakterií ve střevě.
Udržování dobrého zdraví střev podporuje účinné trávení a lepší růst. To platí stejně pro prasata, drůbež i telata.
Účinné trávení závisí na udržení vyvážené mikroflóry ve střevě. A zde může pomoci CYLACTIN®. CYLACTIN® je probiotická doplňková látka s obsahem živé bakterie Enterococcus faecium. Stabilizuje střevní mikroflóru a vytváří lepší střevní prostředí:

Omezuje množení škodlivých bakterií včetně E.coliSalmonella a Clostridia
Zvyšuje počet bakterií produkujících kyselinu mléčnou
Snižuje hladinu toxinů ve střevě
Podporuje syntézu ochranných mastných kyselin s krátkým řetězcem
Stimuluje ochranu střevní stěny

Dodávání produktu CYLACTIN® do krmiv prokazatelně snižuje výskyt zažívacích potíží, včetně průjmu a syndromu MMA (mastitida-metritida-agalakcie). Produkt tak pomáhá optimalizovat užitkovost, konverzi krmiva a dobré životní podmínky zvířat.


Přínosy
Rychleji rostoucí a efektivnější brojleři – zlepšení průměrného přírůstku živé váhy a konverze krmiva.
Zdravější telata – CYLACTIN® prokazatelně snižuje četnost poruch trávení a zvyšuje denní přírůstek hmotnosti u telat před odstavem.
Zdravější prasata – Selata, která dostávají CYLACTIN® jsou méně náchylná k průjmům. U prasat v pozdní fázi výkrmu doplněk zlepšuje přírůstek hmotnosti a konverzi krmiva a snižuje úmrtnost.


Složení 
Dodávání produktu CYLACTIN® ve dvou formách poskytuje flexibilitu, díky níž by měl produkt vyhovovat každému výrobnímu systému.
CYLACTIN® LBC ME20 Plus je nejlépe chráněná mikroenkapsulovaná forma produktu v našem sortimentu, která poskytuje výjimečnou ochranu při zpracování krmiva.
CYLACTIN® LBC G35 je jemný granulát, ideální pro použití v mléčných krmných směsích.


Odkazy a materiály ke stažení

CRINA®
VevoVitall®
ROVIMAX®
EubiotikaVevoVitall®
Zajišťuje optimální užitkovost prasat 
Díky našim zkušenostem s doplňky krmiv můžeme chovatelům prasat pomoci komplexně optimalizovat užitkovost.


VevoVitall® je ultra čistý zdroj kyseliny benzoové a je vynikajícím konzervačním přípravkem pro krmiva. Snižuje aktivitu mikroorganismů v krmivu a je zvláště účinný proti houbám a kvasinkám.
Kyselé vlastnosti produktu VevoVitall® neúčinkují jen v krmivech. Působí také v organismu zvířete, kde napomáhá k rovnováze mikroflóry a tím ke snížení četnosti poruch trávení.


Přínosy pro vás
Okyselení krmiva pomocí produktu VevoVitall®

Maximalizuje hodnotu krmiva, a tedy
Umožňuje optimalizaci užitkovosti


Složení
VevoVitall® je bezpečný zdroj kyseliny benzoové pro hospodářská zvířata. Snadno se s ním manipuluje, je bez zápachu a nízkokorozivní.
Odkazy a materiály ke stažení

CRINA®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
Eubiotika

ROVIMAX®
Posílení imunitního systému 
Vyvinuli jsme důležité výživové řešení pro chovatele ryb, které v krmivech pro akvakulturu zajistí dodávku dostatečného množství volných nukleotidů. Tyto volné nukleotidy posilují imunitní systém a zlepšují zdraví a užitkovost.
Producenti ryb vědí, jak důležitý je silný imunitní systém.
Zlepšení imunity řízením výživy je důležitým nástrojem ke zmírnění negativních dopadů onemocnění a zlepšení zdraví a užitkovosti ryb. Obohacování krmiv pro akvakulturu o zásadní složku potravy, volné nukleotidy, pomáhá zlepšovat imunitní systém.
ROVIMAX®NX je produkt bohatý na volné nukleotidy, který je účinným doplňkem krmiv pro zlepšení zdraví a užitkovosti v akvakultuře.


Odkazy a materiály ke stažení

Ryby a krevety
ROVIMIX® STAY-C® 35
OVN™
Krmné enzymyBalancius
Balanicus – Vše spočívá v detailech 
Další informace o produktu Balancius najdete na zvláštních webových stránkách: dsm.com/balancius.
Vitamíny
Naše vize o vitamínech
Jsme přesvědčeni, že každé zvíře by mělo dostávat správné množství vitamínů. Důvod je prostý: vitamíny jsou životně důležité pro jeho zdraví, pohodu a užitkovost. Vitamíny jsou základem vyvážené stravy zvířat.


OVN™
Pokud zvířata přijímají optimální dávky vitamínů (OVN™), jsou zdravější a produktivnější – což znamená lepší návratnost pro producenty. Proto k vitamínům přistupujeme s vážností. Více>

ROVIMIX® E50
ROVIMIX® E50 je vynikající přípravek na doplnění vitamínu E, který posiluje imunitní systém a zvyšuje užitkovost drůbeže, prasat a dojnic. Více>

Hy-D®
Hy-D® je rychlý zdroj vitamínu D3, který zajišťuje silnou kostru a vyšší užitkovost. Více>

ROVIMIX® Biotin
ROVIMIX® Biotin zajišťuje pevnější paznehty a vyšší produkci mléka u dojnic. Více>

ROVIMIX® Stay-C®35
Chované ryby potřebují přijímat ve stravě kvalitní vitamín C: potřebují ROVIMIX® STAY-C®35. Více>

Souhrn vitamínů v krmivech
Společnost DSM Nutritional Products je předním dodavatelem vitamínů, karotenoidů, enzymů a přímo podávaných mikrobiálních doplňkových látek pro krmivářský průmysl. Více>


Nejčastější dotazy ohledně vitamínů 
Toto je naše stránka s nejčastějšími dotazy, kde najdete odpovědi na otázky k našim vitamínům, které nám lidé často pokládají. Více>
Vitamíny jsou nezbytné pro pohodu a zdraví. U hospodářských zvířat plní mnoho zásadních rolí například v těchto oblastech:

Tvorba kostí
Odolnost vůči chorobám
Efektivita krmení
Růst
Plodnost
Produkce vajec

Náš sortiment produktů ROVIMIX®, který vyvíjíme na základě vlastních zkušeností a poznatků z oboru již 70 let, představuje rozsáhlou nabídkou vitamínů rozpustných v tucích a ve vodě dostupnou po celém světě.


V čem jsou vitamíny ROVIMIX® tak dobré?
Víme, že existují tři vlastnosti účinných vitamínových doplňkových látek:

Biologická dostupnost – zvyšuje míru zužitkování vitamínů zvířaty a s tím spojené přínosy
Stabilita – dodáváme vitamíny v takové formě, aby přežily procesy používané při výrobě krmiv a dostaly se ke zvířatům, která krmivo konzumují
Manipulace – naše vitamíny jsou vyráběny tak, aby je bylo možné účinně směšovat a přidávat do krmiv s minimální prašnostíOVN™
Zkontrolujte obsah vitamínů v krmivech pro zvířata. A to vždy. 
Všechny složky krmiv pro zvířata se pravidelně vyhodnocují a stejnou pozornost vyžaduje i obsah a poměr vitamínů. Doporučujeme proto, aby zodpovědné osoby v krmivářském průmyslu a všechny další zúčastněné strany kontrolovaly obsah vitamínů v krmivech pro zvířata. A to vždy.
Optimální dávky vitamínů (OVNTM) spočívají v dodávání vysoce kvalitních vitamínů ve správném množství a poměrech zvířatům podle fáze jejich života a podmínek růstu. Abychom toho dosáhli, intenzivně se věnujeme výzkumu a vývoji a zaměřujeme se na spolupráci se všemi důležitými zúčastněnými stranami – předními výzkumníky, univerzitami, genetickými společnostmi, nezávislými výzkumnými ústavy a zákazníky. To nám umožňuje vyvíjet a vyrábět kompletní sortiment vysoce kvalitních vitamínů a podporovat krmivářský průmysl podle pokynů pro dodávání vitamínů společnosti DSM.


Kliknutím na zvířecí druh níže zobrazíte pokyny pro optimální dávky vitamínů
Brojleři
Brojleři: Začátek, výkrm, závěr. Chovní brojleři: Začátek/výkrm (kuřice), nosnice a chovní kohouti


Krůty
Krůty: Začátek, výkrm, závěr. Chovné krůty: Začátek, výkrm, nosnice a chovní kohouti


Nosnice a další drůbež
Nosnice slepic a kachen, nosnice, chovná zvířata, kachny a husy, koroptve, křepelky a bažanti, pštros a emu


Prasata
Výkrmová prasata: Předběžné, začátek, výkrm, závěr. Chovná zvířata: Náhradní prasničky, prasnice, kanci


Mobilní aplikace
Stáhněte si pokyny pro dodávání vitamínů OVN
iOS>Android>


Přežvýkavci
Telata, mléčné krmné směsi, jalovice, hovězí dobytek, hovězí krávy, dojnice, chovní býci, ovce a kozy


Koně a jiná zvířata
Hříbata, hobby koně, závodní koně, klisny a hřebci, králíci, koně Mick & Foxes


Psi a kočky
Psi a kočky
Ryby a krevety
Losos / pstruh, kapr / tilapie / sumec, úhoři, pražma / mořský okoun, krevety
Stáhnout pokyny v PDF
Stáhnout pokyny pro optimální dávky vitamínů v PDF
Stáhnout pokyny pro optimální dávky vitamínů v PDF – španělština
Stáhnout pokyny pro optimální dávky vitamínů v PDF – portugalština
Kontaktujte nás


Nejnovější články
„Maximalizujte zdraví a užitkovost zvířat pomocí optimálních dávek vitamínů“


Přečíst článek

ROVIMIX® STAY-C® 35
Dodává potřebný vitamín C rybám
Chované ryby potřebují přijímat ve stravě kvalitní vitamín C: potřebují náš ROVIMIX® STAY-C®35.
Vitamín C je pro chovné ryby nezbytný. Ryby si nedokáží vyrábět vitamín C samy, a potřebují ho tedy přijímat v potravě. Vitamin C je nezbytný pro:

Růst a vývoj
Reprodukci
Hojení ran
Odolnost vůči nemocem a silný imunitní systém

ROVIMIX® STAY-C® 35 byl vyvinut speciálně tak, aby splňoval jedinečné požadavky akvakultury a zajišťoval vynikající biologickou dostupnost pro všechny druhy.
Tento doplněk není ovlivněn vytlačovacími systémy, které se používají při výrobě krmiv pro druhy, jako je losos a pstruh. Rovněž si zachovává vysokou biologickou dostupnost v systémech, které používají podvodní krmiva (například produkce krevet).
ROVIMIX® STAY-C® 35 poskytuje bez ohledu na druh ryb výjimečnou biologickou dostupnost v kombinaci s prokázanou nákladovou efektivitou.


ROVIMIX® Biotin
Pevnější paznehty a vyšší návratnost
Náš produkt ROVIMIX® Biotin zlepšuje pevnost paznehtů u dojnic a pomáhá jim dosáhnout optimální produktivity.


ROVIMIX® Biotin prokazatelně zvyšuje produkci dojnic a zlepšuje pevnost a odolnost paznehtů. Výsledkem jsou vyšší výnosy zemědělců.


Pevnost paznehtů
Zlepšení pevnosti paznehtů snižuje pravděpodobnost potíží spojených s kulháním. Dojnice se zdravými paznehty více žerou, více produkují a jsou plodnější. Snižují se také náklady na léčbu. V celkovém důsledku jsou dojnice výnosnější.
ROVIMIX® Biotin pomáhá zlepšováním zdraví paznehtů a optimalizací kvality a pevnosti rohoviny snižovat ztráty způsobené kulháním.
Díky vynikající biologické dostupnosti ROVIMIX® Biotin viditelně zvyšuje tvorbu pevné rohoviny paznehtů. Pomáhá tak omezit výskyt běžných problémů, včetně onemocnění bílé čáry, vředů chodidla a digitální dermatitidy.
Méně těchto problémů znamená nižší účty za veterináře a snížené používání antibiotik.


Více mléka 
Biotin je nezbytný pro produkci mléka, protože u dojnice zvyšuje produkci glukózy. Více glukózy znamená vyšší dojivost. Dodávání produktu ROVIMIX® Biotin dojnicím s vysokou užitkovostí vedlo ke zvýšení dojivosti téměř o 2 kg na dojnici za den.
Celkově ROVIMIX® Biotin vytváří pevnější paznehty, zlepšuje dojivost a zvyšuje zisky.


ROVIMIX® E50


K čemu je dobrý odolný imunitní systém
K tomu, aby zvířata byla vysoce užitková, potřebují odolný a účinný imunitní systém. ROVIMIX® E50 je moderní přípravek na doplnění vitamínu E pro výživu a zdraví zvířat.


Silný imunitní systém umožňuje zvířatům plně využívat svůj potenciál. Vitamín E je sice nezbytný pro účinné fungování imunitního systém, avšak zvířata si ho neumí vytvořit sama. Musí ho získávat z potravy. Toho ideálně dosáhnete podáváním kvalitní doplňkové látky, jako je ROVIMIX® E50.
ROVIMIX® E50 je vhodný pro mnoho druhů zvířat a obsahuje vysoce biologicky dostupnou a účinnou formu vitamínu E. Účinně a cenově výhodně uspokojí potřeby zvířat.


Dojnice s vyšší užitkovostí
Infekce vemene je na mléčné farmě vždy špatná zpráva – ale víme, jak omezit potíže způsobené mastitidou.
Omezení případů klinické mastitidy znamená, že lze prodat více mléka a zvířatům se podává méně antibiotik. Pokud se sníží počet somatických buněk, zvýší se dojivost a výrazně se sníží riziko infekce křížovou kontaminací. Další výhodou posíleného zdraví vemene je, že se bude brzy vyřazovat méně krav.
Imunitní systém krávy je první obrannou linií proti infekcím vemene. ROVIMIX® E50 posiluje imunitní systém a snižuje zranitelnost krávy vůči infekcím.
Přikrmování přípravku ROVIMIX® E50 v rozhodujícím přechodném období může:

Snížit míru intramamární infekce při otelení až o 80 %
Zkrátit dobu léčení mastitidy u infikovaných krav až o 50 %, což znamená rychlejší návrat k produkci
Snížit počet somatických buněk stáda

Celkový účinek jsou produktivnější a ziskovější krávy.
Lepší plodnost znamená vyšší produkci a méně brzkých vyřazení. Po přidávání produktu ROVIMIX® E50 se prokázalo, že u krav nastupuje první říje po kratší době, čímž se zkrátí intervaly mezi telením a zabřeznutím. To vše jsou přínosy pro zemědělce, kteří usilují o zlepšení plodnosti.


Odolnější drůbež a prasata
Silný imunitní systém je při moderním chovu drůbeže a prasat rovněž nezbytný. ROVIMIX® E50 působí jako antioxidant a prokazatelně posiluje funkce imunitního systému, čímž podporuje optimální rychlost růstu a snižuje úmrtnost.
Výsledkem je vyšší návratnost ze všech systémů.


Hy-D®
Hy-D® – síla uspět
Hy-D®, náš zvláštní metabolit vitamínu D3, rychle posiluje kostru zvířat a zvyšuje užitkovost. Pro naše zákazníky to znamená rychlou cestu k vyšší návratnosti.


Všechna zvířata potřebují silnou kostru, která je důležitá pro dlouhověkost, produkci, pohodu a zajištění kvality produktu. Hy-D® efektivně posiluje kostru.
Vitamín D3 je nezbytný pro růst silných kostí. Reguluje vstřebávání vápníku a fosforu, které hrají klíčovou roli při vápenatění kostí.


Rozdíl
Vitamín D3 dodávaný v krmivu musí projít dvěma proměnami než dosáhne formy, kterou zvíře dokáže využít. Tento proces snižuje účinné množství vitamínu D3 dostupného pro zvíře a je časově náročný.
Krmení produktem Hy-D® umožňuje obejít první z těchto fází. Výsledkem je efektivnější a rychlejší příjem požadovaného metabolitu 25OHD3 a s tím i silnější kostra a zdravější a produktivnější zvířata.
Hy-D® má významné přínosy pro chov drůbeže a prasat, kterých nelze dosáhnout samotným krmením vitamínu D3.
Složení Forma
Hy-D® se dodává v podobě sprejově sušených perliček vyrobených patentovanou technologií společnosti DSM. Díky tomu lze dosáhnout rovnoměrnějšího produktu s vynikajícími směšovacími vlastnostmi, se kterým se dobře pracuje. V premixech a granulovaných krmivech je za standardních podmínek až do 90 °C stabilní.


Hy-D® – síla uspět u drůbeže
Pomáháme našim zákazníkům chovat výnosné brojlery. Hy-D® poskytuje brojlerům silnou kostru, kterou potřebují, aby prospívali, což vede k lepší návratnosti pro producenty.
Brojleři potřebují silnou kostru, aby dosáhli svého potenciálu. Hy-D® je zvláštní doplňková látka do krmiv, která prokazatelně:

Zlepšuje pevnost a hustotu kostí
Optimalizujte zdraví a funkce imunitního systému
Maximalizujte výtěžnost masa a vajec
Zlepšuje líhnutí a kvalitu jednodenních kuřat
Zvyšuje kvalitu masa a vajec

Experimentální studie a výsledky rozsáhlého komerčního použití po celém světě ukazují, že produkt Hy-D® může přinést návratnost investic, která přesahuje 5:1.


Hy-D® a drůbeží maso
Dosažení pevné kostry je základem pro chov silných, vysoce výnosných brojlerů a krůt.
Ziskovost ve výrobě drůbežího masa závisí na:

Vysoké schopnosti přežití
Vyšších výnosech z prsou
Vyšší míře přijetí jatečného trupu zpracovateli
Silnější kostře

Je prokázáno, že Hy-D® všeobecně:

Zvyšuje denní přírůstek živé váhy
Přispívá k dosažení vynikající konverze krmiva
Zvyšuje výnos masa na brojlera
Zvyšuje podíl přijatelných jatečných trupů
Přispívá k vynikající kvalitě masa s vyšším zájmem spotřebitelů a snížením výskytu černých kostíHy-D® pro chovné slepice a nosnice


Aby farmáři mohli produkovat lepší vejce a kuřata ve větším počtu, musí nejprve chovat lepší nosnice.
Aby dosáhli maximální ziskovosti jednotek drůbežích vajec, musí:

Zvýšit nosnost
Maximálně omezit úmrtnost
Dosáhnout vysoké líhnivosti
Produkovat vysoce kvalitní jednodenní kuřata
Maximalizovat počet kuřat vylíhnutých na nosnici

Ukázalo se, že přidávání produktu Hy-D® do krmiva chovných slepic a nosnic vykazuje velké přínosy, například:

Zvýšená míra přežití brojlerů na počátku snášky
Vynikající nosnost – až o 1,5 % více vajec
Větší podíl prodejných vajec s menším počtem rozbitých skořápek
Vyšší počet vylíhnutých živých kuřat a nižší výskyt předčasné úmrtnostiHy-D® – síla uspět u prasat Hy-D® 
Hy-D® dodává prasnicím a prasničkám sílu k dosažení jejich potenciálu a maximalizuje ziskovost pro naše zákazníky.
Ziskovost prasat se zvyšuje, když prasnice a prasničky vyprodukují během svého života více selat. Hy-D® jim pomáhá dosáhnout jejich potenciálu, zvýšit jejich celoživotní užitkovost a maximalizovat jejich ziskovost.


Produktivnější prasnice
Silná kostra je zásadní pro vysokou produktivitu – a přesně to produkt Hy-D® přináší. Mezi hlavní důvody vyřazování prasnic patří slabost kostry a nohou. Hy-D® pomáhá snižovat tyto ztráty dosažením silnějších prasnic.
Zkušenosti ukazují, že silnější prasnice:

Vydrží déle
Produkují více selat na vrh
Produkují selata s vyšší porodní váhou
Produkují selata větší při odstavu a ve větším počtu

Tyto přínosy společně vedou k vyšší celoživotní užitkovosti a vyšší finanční návratnosti.


Výběr dalších prasniček
Náhradní prasničky nesou nejlepší genetické předpoklady, takže farmáři usilují o to, aby jich pro vstup do stáda bylo k dispozici co nejvíce. Zlepšení tělesné stavby – zejména zdraví nohou a chodidel – bude znamenat, že pro stádo bude vybráno více prasniček. Hy-D® umožňuje výběr vyššího počtu prasniček, protože jim dodává silnější kostru.
Studie po celém světě prokázaly příznivý vliv produktu Hy-D®. Při obohacování stravy bylo vybráno v průměru o 7 % více prasniček, což přináší návratnost investic 9:1.
Hy-D® je základním stavebním kamenem pro silnější prasnice a prasničky – a pro větší zisky.
Krmné enzymy


RONOZYME® – uvolnění hodnoty
Spolu se společností Novozymes, našimi partnery v globální alianci Feed Enzymes Alliance, dodáváme inovativní krmné enzymy vyvinuté tak, aby splňovaly požadavky globální živočišné výroby.
Aliance Feed Enzymes Alliance propojuje marketingové a technické znalosti odborníků v oboru a vyvíjí nejširší sortiment krmných enzymů na celém světě.

Portfolio enzymů
Rodiny enzymů

Portfolio enzymů


RONOZYME® HiPhos
Naše nejvýkonnější a nejaktivnější fytáza, která přináší výjimečné a stabilní zvyšování dostupnosti fosforu.
Více>


RONOZYME® NP
Při přidávání do krmiv drůbeže a prasat zvyšuje uvolňování a využití fosforu.
Více>


RONOZYME® ProAct
Naše proteázy vynikají schopností zajistit maximální využití bílkovin v potravě, aby se zvýšila užitkovost zvířat a snížily náklady na krmivo.
Více>


RONOZYME® WX
Zvyšuje energetickou hodnotu obilovin a vedlejších obilných produktů v krmivu prasat a drůbeže.
Více>


RONOZYME® VP
Zlepšuje uvolňování živin ze semen s plným obsahem tuku a rostlinnými proteiny a z krmiv s rostlinnými proteiny a extrahovanými tuky.
Více>
RONOZYME® A
Zvyšuje stravitelnost škrobu v krmivech na bázi kukuřice a čiroku.
Více>


ROXAZYME® G2
Vícesložkové enzymy zlepšují energetickou hodnotu obilovin v krmivu pro drůbež.
Více>


RONOZYME® RumiStar™
Naše průlomová amyláza zvyšuje využití kukuřice v krmivu dojnic a zajišťuje zvýšení dojivosti.
Více>


RONOZYME® MultiGrain
Inovativní tepelně stálé vícesložkové karbohydrázy s aktivitou více enzymů. Nejstabilnější kombinace enzymů xylanázy a β-glukanázy. 

Více> 
Fytázy


RONOZYME® fytázy – uvolňují více fosforu  
Náš široký sortiment fytáz přináší výrazné zvýšení uvolňování fosforu, zlepšuje produktivitu a snižuje náklady.


Fosfor je základní živinou v potravě hospodářských zvířat. Ovlivňuje růst, reprodukci a zužitkování krmiva.
Zvířata velkou část přírodního fosforu obsažného v krmivu nedokážou vstřebat. Zvířata vyloučí většinu rostlinného fosforu bez strávení, což je třeba kompenzovat dodáváním anorganického fosfátu do krmiv.
Zvýšená míra štěpení kyseliny fytové a tím lepší dostupnost rostlinného fosforu může mít pro chovatele drůbeže a prasat velké výhody, včetně:

Nižšího množství anorganického fosforu v krmivu
Snížení nákladů na krmiva
Lepší udržitelnosti živočišné výroby
Ronozyme® fytázy jsou zcela zásadní
PortfolioRonozyme® fytázy jsou zcela zásadní
Fytázy jsou trávicí enzymy, které uvolňují rostlinný fosfor z kyseliny fytové.
Monogastrická zvířata nemají k uvolnění fosforu dostatek fytáz. Dodávání fytáz do krmiv zvyšuje štěpení fytátu a následné zužitkování rostlinného fosforu.
Pokud je přirozeně k dispozici více fosforu, tato látka se do krmiv může přidávat v menším množství. Tím se výrazně snižují náklady na krmivo.
Při efektivnějším zužitkování fosforu z krmiv zvířata vyloučí méně této látky. Tím se snižuje dopad živočišné výroby na životní prostředí.
Naše fytázy zajišťují výjimečné uvolňování fosforu a zároveň vynikající spolehlivost a stálost. Zvyšují užitkovost a udržitelnost podnikání.
RONOZYME® HiPhos je naše nejvýkonnější a nejaktivnější fytáza, která přináší výjimečné a stabilní zvyšování dostupnosti fosforu.
RONOZYME® NP při přidávání do krmiv drůbeže a prasat zvyšuje uvolňování a využití fosforu.


RONOZYME® HiPhos
Nejvhodnější fytáza – vyvinutá, aby vám dala více
Zákazníci neustále usilují o vyšší účinnost. RONOZYME® HiPhos je výsledkem našeho závazku vyvinout fytázu, která bude ještě přínosnější.


RONOZYME® HiPhos posouvá krmné fytázy o úroveň výš. Tato výjimečně účinná krmná fytáza výrazně zvyšuje množství rostlinného fosforu dostupného pro zvíře.
Zlepšení je významné. RONOZYME® HiPhos uvolňuje dvakrát více fosforu. Do krmiv je třeba přidávat mnohem méně anorganického fosforu, což znamená podstatné úspory nákladů na krmivo.
Ronozyme® HiPhos umožňuje štěpení výrazně vyššího množství fytátu, antinutriční složky, a tím zvyšuje přírůstek živé váhy a konverzi krmiv u drůbeže a prasat. A protože snižuje dopad na životní prostředí i náklady na krmivo, má naše krmná fytáza také velký vliv na udržitelnost chovu zvířat.
Formy a stabilita
Rozumíme výrobě krmiv a víme, že různé procesy kladou různé požadavky na speciální látky. Naši zkušení výzkumníci zjistili, že RONOZYME® HiPhos je vhodný pro všechny systémy. Ať už používáte jakýkoli systém zpracování krmiv, máme pro vás vhodnou formu:
GT
GT je forma pro výrobu granulovaných krmiv, která je mimořádně tepelně stálá, sypká a téměř bezprašná.
M
Koncentrovaná mikrogranulovaná forma vyvinutá pro systémy premixů nebo pro systémy, kde se krmivo mírně zpracovává. Tato forma je také téměř bezprašná.
L Tekutá forma pro využití po granulování.
RONOZYME® HiPhos představuje budoucnost fytáz – neustále se vyvíjí, aby měl pro zákazníky co největší přínos.
RONOZYME® HiPhos je nejnovější výsledek našeho vývoje fytáz. Jeho vývoji předcházely produkty:
RONOZYME® P
RONOZYME® P5000
RONOZYME® P’
RONOZYME® NP
Odkazy a materiály ke stažení

Krmné enzymy
Karbohydrázy
ProteázyProteáza / RONOZYME® ProAct


RONOZYME® ProAct – Využívejte maximálně své bílkoviny
Naše inovativní specializovaná proteáza zvyšuje trávení bílkovin z celé řady složek krmiv, čímž snižuje náklady na krmivo.


Dodávání produktu RONOZYME® ProAct do krmiv pomáhá snížit náklady na krmivo, aniž by došlo ke snížení užitkovosti.
Bílkoviny jsou jedna z nejdražších složek všech krmiv pro hospodářská zvířata, avšak jsou nezbytné pro růst. Cílem tedy je co nejúčinnější zužitkování bílkovin, aby se snížily náklady na krmivo a zvířata zůstala zdravá.
Proteázy jsou enzymy, které štěpí molekuly bílkovin na aminokyseliny a peptidy potřebné pro zvířata.


Přínosy pro vás
Přidávání produktu RONOZYME® ProAct může:

Zvýšit stravitelnost bílkovin
Zlepšit zužitkování bílkovin zvířetem
Umožnit využití méně kvalitních zdrojů bílkovin v krmivech
Chránit životní prostředí snížením vylučování dusíku při chovu zvířat

RONOZYME® ProAct je speciálně vyvinutý produkt do krmiv pro zvířata, který významně zvyšuje stravitelnost bílkovin.
Doplňuje přírodní proteázy v krmivech a výrazně zvyšuje přísun aminokyselin a peptidů, aby se zlepšila výkonnost zvířat. Zlepšuje stravitelnost široké škály zdrojů bílkovin a obilovin, což umožňuje úspory nákladů na krmiva.
Stabilita
RONOZYME® ProAct je tepelně velmi stabilní proteáza, takže je ideální pro použití v premixech a granulovaných krmivech.
Karbohydrázy
RONOZYME® Karbohydrázy – uvolněte hodnotu v krmivech
Naše karbohydrázy zvyšují využití energie, užitkovost zvířat a finanční návratnost pro zákazníky.


Zvířata potřebují k životu, růstu a reprodukci energii stejně jako my. Úspěšná živočišná výroba proto závisí na maximálním využití energie v krmivu zvířat. Účinnější využití energie také zvyšuje finanční návratnost producentů. Naše karbohydrázy k tomuto všemu přispívají.

Zdroj energie
PortfolioSacharidy – zdroj energie
Sacharidy jsou primárním zdrojem energie v obilovinách a proteinových plodinách se sníženým obsahem tuku. Jsou přítomny v mnoha formách, nejvýznamnější je škrob.
Buněčné stěny složek krmiva utváří řada strukturních sacharidů. Aby zvířata mohla škrob zužitkovat, musí tyto buněčné stěny nejprve rozštěpit. Monogastrická zvířata jsou obvykle schopna strávit přibližně 90 % dostupného škrobu, ale naše sacharidy jim pomáhají zužitkovat ho ještě lépe.
Buněčné stěny různých rostlin jsou složeny z různých strukturálních sacharidů, takže k jejich účinnému štěpení a zlepšení uvolňování energie jsou zapotřebí specifické karbohydrázy.


Karbohydrázy – naše portfolio
Náš sortiment karbohydráz RONOZYME® byl vyvinut za účelem zvýšení efektivity využití energie a umožňuje výrobcům uvolnit více energie bez ohledu na to, jakému typu krmiv dávají přednost. A výsledek? Vyšší užitkovost a nižší náklady na krmivo.
RONOZYME® WX
Zvyšuje energetickou hodnotu obilovin a vedlejších obilných produktů v krmivu prasat a drůbeže.
Více>


RONOZYME® VP
Zlepšuje uvolňování živin ze semen s plným obsahem tuku a rostlinnými proteiny a z krmiv s rostlinnými proteiny a extrahovanými tuky.
Více>


RONOZYME® A
Zvyšuje stravitelnost škrobu v krmivech na bázi kukuřice a čiroku.
Více>


ROXAZYME® G2
Vícesložkové enzymy zlepšují energetickou hodnotu obilovin v krmivu pro drůbež.
Více>


RONOZYME® RumiStar™
Naše průlomová amyláza zvyšuje využití kukuřice v krmivu dojnic a zajišťuje zvýšení dojivosti.
Více>


RONOZYME® Obilná směs

Inovativní tepelně stálé vícesložkové karbohydrázy s aktivitou více enzymů, které zůstanou při granulování stabilní až do 90 °C. Nejstabilnější kombinace enzymů xylanázy a β-glukanázy. 

Více>