Tel.:  +420 776 719 955  I   E-mail:  Jirina.Sedlakova@dsm.com, zakaznicky.servis@dsm.com

PRODUKTY

Karotenoidy
Preskúmajte náš sortiment karotenoidov vyvíjaný viac ako 50 rokov. Viac>

Eubiotiká
Eubiotiká vo výžive a zdraví zvierat. Viac>

Vitamíny
Nikto nevie o vitamínoch viac. Viac>

Kŕmne enzýmy
Preskúmajte naše portfólio kŕmnych enzýmov. Viac>

Riešenia
Preskúmajte našu škálu komplexných koncepcií a riešení. Viac>


Karotenoidy vo výžive a zdraví zvierat 
Presné dopĺňanie karotenoidov je prínosné pre zviera aj spotrebiteľa. Naše výsledky a viac ako 50-ročné skúsenosti s efektívnym používaním karotenoidov sú výnimočné.

CAROPHYLL®
Ponúkame prísady, ktoré umožňujú konzistentné dodávanie presne zafarbených vaječných žĺtkov, kože hydiny a rýb. Viac>

ROVIMIX® ß-Carotene
Vitamín plodnosti. Viac>

MaxiChick™
Viac kurčiat na jednu chovanú nosnicu. Viac>

Karotenoidy sú základné antioxidanty, ktoré majú dôležitú úlohu pre zdravie a reprodukciu zvierat. Kamkoľvek sa v prírode pozriete, uvidíte vplyv karotenoidov. Sú zodpovedné za farbu všetkého, od ovocia a zeleniny až po kožu rýb a zvierat.
Všetky zvieratá potrebujú karotenoidy, ale pretože nemôžu produkovať tieto prirodzene sa vyskytujúce živiny, musia ich namiesto toho získavať z potravy. Zabezpečenie konzistentného množstva karotenoidov dobytku je náročná úloha, pretože:

obsah karotenoidov sa v rôznych krmivách líši
obsah v konkrétnom krmive sa líši aj z roka na rok a od regiónu k regiónu

Poskytnutie dostatočného množstva karotenoidov zvyšuje úžitkovosť a zaisťuje konzistentnú pigmentáciu. Pretože farbu produktu spotrebitelia považujú za kľúčový ukazovateľ kvality, je navyše dôležité, aby producenti dosiahli konzistentnú cielenú pigmentáciu.


Zaistenie konzistentného prísunu – a konzistentnej pigmentácie 
Presné dopĺňanie potravy je kľúčom k dosiahnutiu zdravia zvierat a konzistentnej pigmentácie produktu.
Už viac ako 50 rokov stojíme v čele vývoja doplnkových karotenoidov a ich presného použitia v potrave.
Náš rozsiahly sortiment výrobkov CAROPHYLL® a ROVIMIX® v kombinácii s našimi významnými odbornými znalosťami nám umožňuje dodávať:

zdravší dobytok
lepšiu farbu produktov
vynikajúcu konzistenciu zafarbenia

Naše vzorkovníky farieb známe v celom odvetví znamenajú, že zákazníci kdekoľvek na svete môžu jemne doladiť farbu produktu podľa konkrétnych požiadaviek svojich trhov.
S využitím svojich znalostí o dopĺňaní krmív a príprave premixov kombinujeme karotenoidy s inými živinami, aby sme poskytli jedinečné zmesi, ktoré pridávajú hodnotu podnikom vyrábajúcim potraviny.


Užitočné odkazy

Infografika – Sú karotenoidy vhodné pre ľudí, planétu a prinášajú vám zisk? (1,94 MB)

ROVIMIX® ß-Carotene


β-karotén – viac ako len krásna farba β-Carotene
β-karotén je najznámejší ako oranžovočervený pigment, ktorý sa nachádza v mrkve. V skutočnosti je to však oveľa viac ako krásna farba. Na základe viac ako 50-ročných skúseností sme zistili, ako používať β-karotén na zlepšenie úžitkovosti zvierat.
β-karotén je základná živina všetkých hospodárskych zvierat. Nachádza sa len v rastlinách a dobytok ho nedokáže syntetizovať, potreby tejto živiny u zvierat sa preto musia dopĺňať v potrave.
Prirodzený obsah β-karoténu v potrave zvierat sa líši. Dopĺňanie potravy je osvedčeným spôsobom, ako zabezpečiť, aby potrava konzistentne poskytovala dostatočné množstvo β-karoténu.

Úžitkovosť
Silnejšie teľatá
Vysoká návratnosť
Forma


Úžitkovosť
Dopĺňanie potravy na zvýšenie úžitkovosti
Výťažnosť mlieka a mliečnych výrobkov sa zvyšuje, ak sa zvyšuje plodnosť, pretože:

kratšie intervaly telenia znamenajú vyššie zisky mlieka a vyšší predaj teliat
náklady na náhradu sú nižšie, pretože viac kráv sa môže znovu oteliť
znižujú sa náklady na spermie, pracovné a veterinárne náklady
kravy dokončujú laktáciu v lepšej kondícii


Zvýšená reprodukčná schopnosť
K nízkej fertilite prispieva viacero faktorov, ale zlá funkcia vaječníkov je hlavnou príčinou mnohých z nich. Práve tu má ROVIMIX® β-Carotene veľký význam.
β-karotén sa nachádza vo vysokých koncentráciách vo vaječníku a má priamu úlohu vo funkcii vaječníkov. Kravy s nízkou hladinou β-karoténu majú sklon k slabej plodnosti a dopĺňanie potravy im prinesie úžitok.
Potrava na báze kukuričnej siláže a obilných zŕn obsahuje obzvlášť nízke hladiny β-karoténu. Je mimoriadne užitočné doplniť potravu o ROVIMIX® β-Carotene, ktorý:

zvyšuje mieru ovulácie a prejavy ruje
zvyšuje hladinu progesterónu, čo zase znižuje mieru úmrtnosti embryí
zlepšuje kvalitu embryí

Výsledkom je silnejšia ruja a zlepšená reprodukčná účinnosť. Preukázalo sa, že miera teľnosti sa zvyšuje z 11 % na 22 %, pričom intervaly otelenia sa znižujú až o 30 dní.
Kravy, ktorých potrava je doplnená výrobkom ROVIMIX® β-Carotene, majú tiež zvýšenú produkciu mlieka s korekciou tukov.


Silnejšie teľatá
Kŕmenie jalových kráv výrobkom ROVIMIX® β-Carotene vedie k lepšiemu mledzivu. Týmto sa zlepšuje zdravie teliat znížením výskytu zápalu pľúc a hnačiek.
Vysoká návratnosť


Pokusy na komerčných farmách ukázali, že dopĺňanie potravy dojníc výrobkom ROVIMIX® β-Carotene môže priniesť návratnosť investícií viac ako 8:1.
Forma
Výrobok ROVIMIX® ß-Carotene, ktorý sa často používa v potrave prežúvavcov, je zostavený tak, aby poskytoval:

vysokú stabilitu v minerálnych a špeciálnych krmivách
vysokú biologickú dostupnosť
optimálnu veľkosť častíc s nízkym obsahom prachu
zlepšenú účinnosť a vyššie zisky

CAROPHYLL®
CAROPHYLL®

CAROPHYLL® – pretože na farbe záleží 
Mnoho príjemných pocitov z jedla je založených na vizuálnom vzhľade, takže farba zložiek jedla je mimoriadne dôležitá. Ponúkame výrobky, ktoré umožňujú konzistentné dodávanie presne zafarbených vaječných žĺtkov, hydiny a rýb.


Karotenoidy hrajú dôležitú úlohu v krmive pre zvieratá. Sú životne dôležitými antioxidantmi a tiež prekurzormi vitamínu A.
Ich najdôležitejšou úlohou v chove hydiny a akvakultúre je však ich schopnosť zlepšovať vzhľad produktov, ako sú vaječné žĺtky, kuracia koža a mäso z rýb.
Obsah karotenoidov sa líši od jednej rastliny k druhej a pokiaľ sa nebude potrava hydiny a rýb dopĺňať, výsledkom bude zmena vzhľadu potravinárskych výrobkov.
Náš sortiment karotenoidových prísad CAROPHYLL® umožňuje producentom dodávať presne zafarbené a pigmentované potraviny spoľahlivo a konzistentne. Spojili sme naše kvalitné výrobky, našu jedinečnú technológiu granulovania a naše dlhoročné skúsenosti a poskytujeme skvelú metódu na zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie dôvery spotrebiteľov.


Brojler
Perfektná koža hydiny – pomocou CAROPHYLL®
Miestne trhy s hydinou sú ovplyvnené rôznymi ideálmi dokonalého odtieňa kože. Priblížte sa k dokonalosti vo svojom regióne a súčasne zachovajte vysoké štandardy bezpečnosti, konzistencie a spoľahlivosti.


Ako spotrebitelia chceme všetci kupovať najzdravšie vyzerajúce kurčatá a farba je jedným z hlavných faktorov, ktoré považujeme za ukazovatele zdravia a čerstvosti. Ako však ako producent zabezpečíte konzistentne pigmentovanú kožu hydiny?
Pigmentácia kože je výsledkom prirodzene sa vyskytujúcich pigmentov nazývaných karotenoidy. Ich koncentrácia v organizme sa môže líšiť, ale pridaním ďalších karotenoidov sa dá dosiahnuť konzistentný odtieň pokožky.
Výrobky CAROPHYLL® red 10 % a CAROPHYLL® yellow 10 % sú kŕmne doplnkové látky pre brojlery, ktoré umožňujú veľmi presnú kontrolu pigmentácie kože.
Konzistencia sa dosahuje pomocou vzorkovníka farieb brojlerov DSM, čo je osvedčené a účinné opatrenie, ktoré zaisťuje pridanie správneho množstva produktov CAROPHYLL® tak, aby sa dodávala požadovaná farba kože vyprodukovanej hydiny.


Vajcia
Zlatý žĺtok môže pochádzať iba od zdravej nosnice 
Spotrebitelia na celom svete si čoraz viac uvedomujú dôležitosť zdravých potravín. Vedia, že zlatý žĺtok je znakom čerstvého vajíčka od zdravej nosnice. Správny chov, dobré životné podmienky a potrava v kombinácii s karotenoidmi CAROPHYLL® poskytujú vaječné žĺtky priťahujúce zrak, ktoré vzbudzujú dôveru spotrebiteľov na celom svete.


Každý z nás má svoju predstavu „správnej“ farby vaječného žĺtka. Táto predstava sa vo svete líši v závislosti od geografickej polohy, kultúrnych súvislostí a miestnych tradícií. Ovplyvňuje ju kulinárske použitie, na ktoré sú vajcia určené. Spotrebitelia na celom svete však uznávajú, že zlatý žĺtok vždy pochádza od zdravej nosnice. A pýtajú si žĺtky s hlbším odtieňom oranžovej.  


Farba vaječného žĺtka je určená obsahom karotenoidov. Dopĺňanie prirodzene sa vyskytujúcich karotenoidov výrobkami CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow od spoločnosti DSM zabezpečuje presne tie správne množstvá, ktoré vytvárajú požadovaný zlatý odtieň. Dopĺňanie potravy výrobkom CAROPHYLL® je úplne bezpečné a poskytuje konzistentnú farbu vajec. Zvyšuje tiež antioxidačný stav vajíčka, čím pomáha zachovávať jeho čerstvosť.


Konzistentnejšie žĺtka
DSM YolkFan™ je už mnoho rokov svetovým štandardom hodnotenia farby vaječného žĺtka. V roku 2016 spoločnosť DSM reagovala na požiadavky na vyšší farebný štandard na ázijských trhoch zavedením nového modelu vzorkovníka DSM YolkFan™ so 16 listami – čo je o jeden viac ako v predchádzajúcej verzii.
Odtiene 1 až 15 zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich vydaniach, ale na koniec spektra bol pridaný hlbší odtieň oranžovej odrážajúci potreby trhov, ktoré hľadajú intenzívne pigmentovaný žĺtok. List 16 je výsledkom dvojročnej práce vedcov spoločnosti DSM, ktorí prepracovali celý farebný rozsah a vyhľadali správnu kombináciu červenej a žltej, aby poskytli dokonalú 16. farbu žĺtka.
Pokyny spoločnosti DSM pre pigmentáciu vaječných žĺtkov 2016 sú spoľahlivým zdrojom vedeckých informácií. V optimálnych podmienkach pre zdravie zvierat a chov sa môžu použiť na produkciu žĺtka presne požadovanej farby.
Požadovaná farba sa vyberá z ponuky 16 rôznych odtieňov. Hĺbka odtieňa určuje, koľko každého z karotenoidov je potrebných. Zvážte podiel xantofylu v zložkách krmiva a pridajte do krmiva odporúčané množstvo výrobkov CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow. Výsledkom je zakaždým dokonalá farba vaječného žĺtka – to je to, čo presne spotrebiteľ požadoval.


Ryby a garnáty
Dodávanie rýb sýtej farby
Vzhľad znamená veľa a jedným zo spôsobov, ako spotrebitelia hodnotia kvalitu lososa a pstruha, je farba mäsa. Náš výrobok CAROPHYLL® je osvedčeným spôsobom, ako dodávať ryby príťažlivejšie pre ľudské oko.


Pigmentácia lososa a pstruha je prirodzeným javom, ktorý je súčasťou životného cyklu týchto druhov.
Náš výrobok CAROPHYLL® pink sa už viac ako 20 rokov úspešne používa v odvetví chovu losov a pstruhov. Počas tejto doby sa zlepšila potrava a zloženie výrobkov, čo prinieslo vyššiu úžitkovosť v chove rýb.
Požiadavky trhu a preferencie spotrebiteľov týkajúce sa pigmentácie mäsa sa na celom svete vždy menili. Bez ohľadu na trhové podmienky zostáva CAROPHYLL® pink preferovaným výberom na dodanie mäsovej pigmentácie, po ktorej spotrebiteľ túži.


MaxiChick™
Inovatívny spôsob zvýšenia produkcie kurčiat 
Utrácanie nosníc, neplodnosť, úmrtnosť embryí a nekvalitné kurčatá stoja hydinový priemysel na celom svete ročne veľa peňazí. Aby sme tomu zabránili, vyvinuli sme MaxiChick™, špecifické a publikované patentové riešenie na zvýšenie produktivity chovného kŕdľa.


Vo vedeckých testoch na univerzitách aj pri praktických skúsenostiach v odbore prinieslo použitie výrobku MaxiChick™ najmenej dve ďalšie kurčatá na jednu chovanú nosnicu, a to vďaka:

väčšiemu počtu násadových vajec
zlepšenej plodnosti
vyššej liahnivosti
zdravším kurčatámAko to funguje
Vaječný žĺtok je veľmi bohatý na polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA), čo sú dôležité predpoklady uspokojujúce rôzne potreby vyvíjajúceho sa embrya. PUFA kyseliny sú nenasýtené, preto sú náchylné na oxidáciu. Obklopujúce membrány preto potrebujú ochranu pred týmto procesom. V priebehu vývoja embrya sa zvyšuje produkcia škodlivých oxidačných častíc, čo môže nepriaznivo ovplyvňovať PUFA.
Čo sa skrýva za výrobkom MaxiChick™
Karotenoidy (ako sú karotenoidy vo výrobku MaxiChick™) sa ukladajú najmä v žĺtku, neutralizujú tak oxidačné častice a zvyšujú antioxidačnú kapacitu vajíčka. To zvyšuje plodnosť a šance na prežitie embrya. Výrobok MaxiChick™ obsahuje aj metabolity vitamínu D3. Podporujú lepší prenos vápnika zo škrupiny do embrya, posilňujú jeho kostru a zároveň znižujú traumatizáciu procesu liahnutia kurčaťa.
Komponenty výrobku MaxiChick™ fungujú aj ako imunomodulátory. Pomáhajú kurčaťu lepšie sa vysporiadať s infekčnými problémami, a tak zlepšujú jeho mieru prežitia. To vedie k produkcii vyššieho počtu kurčiat, ktoré sú aj kvalitnejšie.


Eubiotiká
Eubiotiká – vyvážený prístup
Podpora rastu a udržanie zdravia sú dve z hlavných požiadaviek živočíšnej výroby. Jedným z faktorov nevyhnutných pre obidve požiadavky je optimálna rovnováha mikroflóry (známa ako eubióza) v tráviacej sústave hospodárskych zvierat. Správna rovnováha optimalizuje absorpciu živín.
Náš sortiment eubiotík zabezpečuje túto rovnováhu a podporuje efektívnu činnosť čriev tak, aby sa zabezpečila produkcia dobre vyživovaných zvierat, ktoré vyťažia zo svojho krmiva maximum.


CRINA® – vyvážený prístup
Naše špeciálne zmesi zložiek esenciálnych olejov preukázali, že pomáhajú dosiahnuť lepšiu rovnováhu črevnej mikroflóry. Viac>


CYLACTIN® – podpora dobrej mikroflóry
Zvýšte podiel „dobrých“ baktérií a máte lepšie fungujúce črevá. Viac>


ROVIMAX®NX – posilnenie imunitného systému ROVIMAX®NX
Ryby potrebujú robustný imunitný systém, aby si zachovali zdravie. Viac>


CRINA®
CRINA®


CRINA® – zabezpečuje nevyhnutnú účinnosť trávenia 
Naše špecifické riešenia v oblasti trávenia boli vyvinuté na základe špeciálne vytvorených zmesí zložiek esenciálnych olejov.


Efektivita trávenia má obrovský vplyv na úžitkovosť a ziskovosť chovu hospodárskych zvierat. Zvieratá, ktoré využívajú krmivo efektívnejšie:

rýchlejšie rastú
viac produkujú
majú nižšie náklady na krmivo
sú ziskovejšie

Rastúce náklady na krmivo znamenajú, že dosiahnutie efektívnejšieho trávenia je ešte dôležitejšie ako predtým.
Výrobok CRINA® obsahuje zložky esenciálnych olejov osvedčené v testoch, ktoré zlepšujú trávenie krmiva a sú veľmi prínosné.
Zložky esenciálnych olejov sa osvedčili na dvoch frontoch. Po prvé, zlepšujú rovnováhu črevnej mikroflóry, zvyšujú podiel prospešných baktérií a znižujú množstvo patogénnych a nežiaducich baktérií v systéme zvieraťa.
Po druhé, preukázalo sa, že stimulujú zviera, aby produkovalo viac tráviacich enzýmov. Tým sa zlepšuje účinnosť rozkladu krmiva v čreve.
Samozrejme, rôzne druhy zvierat vyžadujú rôzne zložky esenciálnych olejov.
Dostupné druhovo špecifické výrobky:

CRINA® Calves
CRINA® Finishing Pigs & Sows
CRINA® Horses
CRINA® Piglets
CRINA® Poultry Plus
CRINA® Poultry
CRINA® Rabbits
CRINA® Ruminants

Všetky aromatické zložky vo výrobkoch CRINA® sú schválené pre krmivá a potraviny a sú uvedené v registri kŕmnych doplnkových látok (nariadenie 1831/2003) Európskej únie a zoznamoch FEMA (Združenie výrobcov príchutí a extraktov) a/alebo GRAS (látky všeobecne uznávané ako bezpečné).


 CRINA® Poultry Plus
CRINA® Poultry Plus – zabezpečenie dobrého pocitu v črevách
Niekedy sa podarí z dvoch úspešných výrobkov vytvoriť niečo ešte lepšie. Presne toto sme urobili s výrobkom CRINA® Poultry Plus a teraz majú producenti hydiny z toho ešte väčší úžitok. Výrobok CRINA® Poultry Plus je registrovaný ako zootechnická doplnková látka v Európe.


Zvyšovanie výkonnosti čriev u hydiny je niečo, čo nás nadchýna. Vieme, že to má veľký význam pre zisky našich zákazníkov.
Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby na získanie produktívnejšej hydiny. Výrobok CRINA® Poultry Plus je presne to, o čo sme sa usilovali.
Spojením dvoch už osvedčených výrobkov sme vytvorili výrobok, ktorý preukázateľne prináša výrazné vylepšenia. Jeho dve hlavné zložky sa navzájom dopĺňajú a poskytujú konzistentnú účinnosť.
CRINA® Poultry je dochucovacia prísada obsahujúca špecifickú zmes zložiek esenciálnych olejov vrátane tymolu, eugenolu a piperínu. Tieto zložky stimulujú produkciu tráviacich enzýmov a zlepšujú rovnováhu črevnej mikroflóry.
Kyselina benzoová je najefektívnejšou organickou kyselinou na zaradenie do potravy hydiny. Vykazuje silný antimikrobiálny účinok, najmä proti baktériám E.colikampylobakter.
Výsledkom je vyššia a konzistentnejšia účinnosť trávenia.
Rýchlejší rast, efektívnejší chov hydiny 
Výrobok CRINA® Poultry Plus sa môže pridávať do potravy od štartérového krmiva až po kŕmne dávky.
Výsledky skúšok ukázali:

väčší denný prírastok hmotnosti
zvýšenú premenu krmiva
vynikajúcu kontrolu patogénnych baktérií
vyšší zisk s priemernou návratnosťou investícií 5:1

Výrobok CRINA® Poultry Plus pomáha producentom udržiavať úžitkovosť v postantiobiotickej ére.
Odkazy a informácie na prevzatie

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
Eubiotiká


Crina® Digest
Crina® Digest – nové cenovo efektívne riešenie esenciálnych olejov na posilnenie trávenia hydiny
Jedinečná a doplňujúca kombinácia troch zlúčenín esenciálnych olejov: tymolu, eugenolu a piperínu
Mikroenkapsulačná technológia zabezpečujúca riadené uvoľňovanie bioaktívnych látok v tráviacej sústave
Riešenie na posilnenie trávenia všetkých druhov hydiny

Riadené uvoľňovanie v črevách
Mikroenkapsulačná technológia výrobku Crina® Digest zaisťuje postupnú difúziu aktívnych esenciálnych olejov pozdĺž gastrointestinálneho traktu, čím sa dosiahne lepšie trávenie.


Optimálna stráviteľnosť živín
Výrobok Crina® Digest zlepšuje funkcie trávenia pomocou piperínu, ktorý interaguje s receptormi bunkovej steny v pankrease a stimuluje zvýšené vylučovanie kľúčových tráviacich enzýmov vrátane lipázy, amylázy a trypsínu. Takto sa zvyšuje absorpcia živín v čreve.


Modulácia črevnej mikrobioty
Tymol a eugenol prispievajú k vyváženej črevnej mikrobiote prostredníctvom uznávaných vlastností, ktoré zmierňujú vývoj špecifických skupín baktérií (napr.: Clostridium perfringens).
* Metaanalýza 6 pokusov s brojlermi, ktoré sa uskutočnili v Európe v roku 2018 (p < 0,05)


Výrobok Crina® Digest sa v súčasnosti predáva v Európe, na Strednom východe a v Afrike. Očakáva sa, že v roku 2019 sa pridá Latinská Amerika a ázijsko-tichomorská oblasť.


Crina®Ruminants
Výhody pre farmárov a výrobcov kŕmnych zmesí
Producenti mlieka a výrobcovia kŕmnych zmesí si chcú udržať efektívne marže. Výrobok CRINA® Ruminants im pomáhať dosiahnuť to.


Producenti mlieka chcú dosiahnuť vyššiu produkciu a lepšiu účinnosť krmiva, aby zvýšili zisky. Výrobcovia kŕmnych zmesí potrebujú flexibilitu v zmene prísad, ktoré používajú. Flexibilita im umožňuje dodávať kvalitné krmivo a znižovať náklady.


Zvyšovanie efektívnosti dojníc
Výrobok CRINA® Ruminants je presná zmes zložiek esenciálnych olejov.


Úspora nákladov na krmivo
Pridávanie výrobku CRINA® Ruminants do kŕmnych zmesí poskytuje skutočné výhody:

umožňuje potenciálne zníženie špecifikácie krmív bez toho, aby to malo vplyv na úžitkovosť zvieraťa
umožňuje rozsiahlejšie použitie lacnejších prísad, a tým znižuje náklady na krmivo
pomáha znižovať dopad zmien v kvalite surovín
pomáha obmedziť vplyv kolísania cien surovín na náklady na kŕmne zmesi

Výrobok CRINA® Ruminants poskytuje osvedčený spôsob dosiahnutia lepšej kontroly nad nákladmi na prípravok.


Výsledky skúšok
V skúškach sa preukázalo, že výrobok CRINA® Ruminants vytvára lepšiu mikrobiálnu rovnováhu v tráviacej sústave a zlepšuje účinnosť trávenia:

spomalením rýchlosti fermentácie škrobu
znížením rozsahu degradácie bielkovín
zabránením rozmnožovania baktérií, ktoré premieňajú cenné aminokyseliny na odpadový amoniak

Preukázalo sa, že takto sa zlepšuje prísun živín dostupných pre zvieratá a vedie to k väčšiemu množstvu mlieka z rovnakej dávky krmiva. Taktiež sa ukázalo, že sa zvyšuje účinnosť krmiva, čím sa znižujú náklady na krmivo.


Flexibilita pri plánovaní dávok 
Preukázalo sa, že presné zastúpenie zložiek esenciálnych olejov vo výrobku CRINA®Ruminants zlepšuje činnosť bachora. Zviera môže využiť viac dodaných bielkovín, preto je možné nahradiť drahé bielkovinové zdroje lacnejšími alternatívami.
Toto je efektívny spôsob, ako dosiahnuť lepšiu kontrolu nad nákladmi na prípravky a maržami.


Odkazy a informácie na prevzatie

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
EubiotikáCRINA® Swine
CRINA® Swine – zabezpečuje nevyhnutnú účinnosť trávenia 
Zlepšené využitie krmiva má veľký vplyv na zisky. Ak chcete zistiť, aký úžitok vám to môže priniesť, pozrite si našu ponuku výrobkov CRINA® pre ošípané.


Esenciálne oleje a ich zložky sú známe tým, že majú vplyv na zdravie čriev.
Výhody
Ošípané majú v rôznych štádiách vývoja špecifické potreby . Vzhľadom na to ponúkame jemne doladené zmesi pre ciciaky, výkrmové ošípané a pre prasnice. To zaisťuje maximálny úžitok pre všetky zvieratá špecificky podľa ich požiadaviek.
V čase odstavenia sú ciciaky vystavené väčšiemu riziku ohrozenia zdravia mikróbmi. Preukázalo sa, že výrobok CRINA® Piglets pomáha znížiť toto riziko.
V prípade výkrmových ošípaných je cieľom vysoká premena krmiva. Preukázalo sa, že výrobok CRINA® Finishing Pigs špeciálne zlepšuje účinnosť trávenia.
V jednotkách s pranicami pomohlo pridávanie výrobku CRINA® Finishing Pigs and Sows prasniciam ľahšie dosiahnuť laktačný potenciál stimuláciou príjmu krmiva a znížením straty telesnej hmotnosti počas laktácie.


Väčšie zisky
Keď sa tieto faktory sčítajú, výrobky CRINA® Swine zaručujú dobrú návratnosť investícií.


Odkazy a informácie na prevzatie

VevoVitall®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
EubiotikáCYLACTIN®
Podpora dobrej mikroflóry 
Vďaka množstvu „dobrých“ baktérií môžu producenti dosiahnuť lepšie zdravie a funkciu čriev. Naše výrobky pomáhajú zvyšovať počet správnych druhov baktérií v črevách.


Udržiavanie dobrého zdravia čriev podporuje efektívnejšie trávenie a lepší rast. To platí rovnako pre ošípané, hydinu a teľatá.
Efektívne trávenie závisí od udržiavania vyváženej mikrobiálnej populácie v črevách. A práve v tomto môže výrobok CYLACTIN® pomôcť. CYLACTIN® obsahuje živú baktériu Enterococcus faecium a je probiotickou prísadou do krmiva. Stabilizuje črevnú mikroflóru a vytvára lepšie prostredie v črevách:

obmedzovaním rastu škodlivých baktérií vrátane E.colisalmonely klostrídia
zvyšovaním počtu baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu
znižovaním hladín toxínov v črevách
syntetizovaním ochranných mastných kyselín s krátkym reťazcom
stimulovaním ochrany črevnej steny

Preukázalo sa, že kŕmenie výrobkom CYLACTIN® znižuje výskyt zažívacích ťažkostí vrátane hnačiek a syndrómu MMA (mastitis-metritis-agalakcia). Pomáha tak optimalizovať úžitkovosť, premenu krmiva a dobré životné podmienky zvierat.


Výhody
Rýchlejšie rastúce a efektívnejšie brojlery – vylepšenie priemerného prírastku hmotnosti a premeny krmiva.
Zdravšie teľatá - preukázalo sa, že CYLACTIN® zmierňuje tráviace ťažkosti a zvyšuje denný prírastok hmotnosti u teliat pred odstavením.
Zdravé ošípané - ciciaky kŕmené výrobkom CYLACTIN® sú menej náchylné na hnačky. Pri výkrmových ošípaných sa ukázalo, že doplnok zlepšuje prírastok hmotnosti a premenu krmiva a znižuje úmrtnosť.


Forma
Výrobok CYLACTIN® sa poskytuje v dvoch formách, čo znamená, že je flexibilný a vyhovuje každému výrobnému systému.
CYLACTIN® LBC ME20 Plus je najlepšie chránená mikroenkapsulovaná forma nášho sortimentu, ktorá poskytuje mimoriadnu ochranu počas spracovania krmiva.
CYLACTIN® LBC G35 je jemný granulát, ideálny na použitie v náhradách mlieka.
Odkazy a informácie na prevzatie

CRINA®
VevoVitall®
ROVIMAX®
Eubiotiká
VevoVitall®
Zabezpečenie optimálnej úžitkovosti ošípaných 
Vďaka našim skúsenostiam s doplňovaním krmív môžeme producentom ošípaných pomôcť optimalizovať úžitkovosť komplexným spôsobom.


VevoVitall® je ultra čistý zdroj kyseliny benzoovej a je vynikajúcim konzervačným prostriedkom. Znižuje aktivitu mikroorganizmov v krmive a je obzvlášť účinný proti hubám a kvasinkám.
Kyselinové vlastnosti výrobku VevoVitall® nefungujú iba pri krmive. Pôsobí tiež vo vnútri zvieraťa na dosiahnutie priaznivej rovnováhy mikroflóry, čím sa znižujú poruchy trávenia.


Výhody pre vás
Okysľovanie krmiva výrobkom VevoVitall®

Maximalizuje hodnotu krmiva, a tak
umožňuje optimalizáciu úžitkovosti.


Forma
Výrobok VevoVitall® je bezpečný zdroj kyseliny benzoovej pre hospodárske zvieratá. Jednoducho sa s ním manipuluje, má slabú arómu a nie je korozívny.
Odkazy a informácie na prevzatie

CRINA®
CYLACTIN®
ROVIMAX®
Eubiotiká
ROVIMAX®
Posilnenie imunitného systému 
Vyvinuli sme dôležité výživové riešenie pre chovateľov rýb na dodávanie dostatočného množstva voľných nukleotidov v krmivách pre akvakultúru. Tieto voľné nukleotidy pomáhajú posilňovať imunitný systém a zlepšovať zdravie a úžitkovosť.
Chovatelia rýb vedia o dôležitosti silného imunitného systému.
Zlepšenie imunity prostredníctvom riadenia výživy je dôležitý nástroj na zmiernenie negatívnych účinkov chorôb a zlepšenie zdravia a úžitkovosti rýb. Dopĺňanie potravy v akvakultúre o kľúčovú výživovú zložku, voľné nukleotidy, prispieva k zlepšeniu efektívnosti imunitného systému.
Náš výrobok ROVIMAX® NX bohatý na voľné nukleotidy je účinným doplnkom krmiva pre ryby na zlepšenie zdravia a úžitkovosti.
Odkazy a informácie na prevzatie
Ryby a garnáty
ROVIMIX® STAY-C® 35
OVN™
Kŕmne enzýmy
Balancius
Balancius – záleží na detailoch Balancius- 
Zistite viac o výrobku Balancius na špeciálnej webovej stránke: dsm.com/balancius.


Vitamíny
Naša vízia o vitamínoch
Sme presvedčení, že každé zviera by malo dostávať správnu dávku vitamínov. Dôvod je jednoduchý: vitamíny sú životne dôležité pre ich zdravie, dobrý stav a úžitkovosť. Vitamíny sú základom vyváženej potravy zvierat.


OVN™
Vďaka koncepcii OVN™ (Optimum Vitamin Nutrition, optimálna vitamínová výživa) sú zvieratá zdravšie a produkujú viac, čo znamená lepšiu návratnosť pre producentov. Preto to s vitamínmi myslíme vážne. Viac>

ROVIMIX® E50
Výrobok ROVIMIX® E50 je vynikajúci prípravok vitamínu E, ktorý posilňuje imunitný systém a zvyšuje úžitkovosť hydiny, ošípaných a dojníc. Viac>

Hy-D®
Výrobok Hy-D® je rýchly zdroj vitamínu D3 pre silnú kostru a lepšiu úžitkovosť. Viac>

ROVIMIX® Biotin
Výrobok ROVIMIX® Biotin zlepšuje pevnosť kopýt a produkciu mlieka u dojníc. Viac>

ROVIMIX® Stay-C®35
Ryby z farmových chovov potrebujú vo svojej potrave kvalitný vitamín C: potrebujú ROVIMIX® STAY-C®35. Viac>

Prehľad o vitamínovej výžive
Spoločnosť DSM Nutritional Products je popredným dodávateľom vitamínov, karotenoidov, enzýmov a priamo podávaných mikrobiálnych látok pre krmivársky priemysel. Viac>

Časté otázky o vitamínoch 
Toto je stránka , na ktorej nájdete odpovede na časté otázky o našich vitamínoch. Viac>
 
Vitamíny sú nevyhnutné pre dobrý stav a dobré zdravie. Zohrávajú mnoho rozhodujúcich úloh u hospodárskych zvierat v oblastiach, medzi ktoré patria:

tvorba kostí
odolnosť voči chorobám
efektívnosť krmiva
rast
fertilita
produkcia vajec

Náš sortiment výrobkov ROVIMIX® vyvíjaný viac ako 70 rokov založený na našej histórii a skúsenostiach v odbore obsahuje rozsiahly výber vitamínov rozpustných v tukoch a vo vode.


Čím sú vitamíny ROVIMIX® také výnimočné? 
Vieme, že existujú tri atribúty, ktoré definujú vitamínovú prísadu, ktorá poskytuje:

biologickú dostupnosť – zvýšenie využitia vitamínov zvieratami a výhody, ktoré to prináša
stabilitu – naše vitamíny sú navrhnuté tak, aby prežili procesy používané pri výrobe krmiva, takže sú dostupné pre zvieratá konzumujúce krmivo
manipuláciu – naše vitamíny sú vyrábané tak, aby sa zaručilo efektívne miešanie a pridávanie do krmiva s minimálnym obsahom prachu

OVN™
Kontrolujte obsah vitamínov v krmive pre zvieratá. Vždy. 
Všetky zložky krmiva pre zvieratá sa pravidelne vyhodnocujú a obsah a pomer vitamínov vyžadujú rovnakú pozornosť. Odporúčame preto krmivárskemu priemyslu a všetkým ostatným zainteresovaným stranám kontrolovať obsah vitamínov v krmivách pre zvieratá. Vždy.
Koncepcia OVNTM (Optimum Vitamin Nutrition, optimálna vitamínová výživa) spočíva v kŕmení zvierat vysoko kvalitnými vitamínmi v správnom množstve a pomere, ktoré zodpovedajú ich životnej fáze a rastovým podmienkam. Aby sme to dosiahli, intenzívne sa zaoberáme výskumom a vývojom a zameriavame sa na partnerstvo so všetkými dôležitými zainteresovanými stranami – poprednými vedcami, univerzitami, genetickými spoločnosťami, nezávislými výskumnými ústavmi a zákazníkmi. To nám umožňuje vyvíjať a vyrábať kompletný sortiment vysokokvalitných vitamínov a podporovať krmivársky priemysel podľa pokynov na užívanie doplnkových vitamínov spoločnosti DSM.


Kliknite na druh uvedený nižšie a zobrazia sa pokyny pre optimálnu vitamínovú výživu

Brojlery
Brojlery: kurčatá, rastúce, výkrmové. Chovné brojlery: kurčatá/rastúce (mladé sliepky), nosnice a chovné kohúty

Morky
Morky: kurčatá, rastúce, výkrmové. Chovné morky: kurčatá, rastúce, nosnice a chovné moriaky

Nosnice a iná hydina
Nosnice sliepok a kačíc, chovné nosnice, kačice a husi, jarabice, prepelice a bažanty, pštrosy a emu

Ošípané
Výkrmové ošípané: ciciaky, odstavčatá, rastúce, výkrmové. Chovné: náhradné prasničky, prasnice, kance

Mobilná aplikácia

Preberte
pokyny na užívanie doplnkových
vitamínov OVN
iOS>
Android>
Prežúvavce

Teľatá, náhrady mlieka, jalovice, kŕmny dobytok, kravy, dojnice, plemenné býky, ovce a kozy
Kone a iné zvieratá


Žriebätá, športové kone, dostihové kone, kobyly a žrebce, králiky, kone Mick & Foxes
Psy a mačky


Psy a mačky
Ryby a garnáty


Lososy / pstruhy, kapry / tilapie / sumce, úhory, pražmy / morské vlky, garnáty
Preberte pokyny v súbore PDF
Prebrať pokyny v súbore PDF
Prebrať pokyny OVN, PDF – španielčina
Prebrať pokyny OVN, PDF – portugalčina
Kontaktujte nás
Najnovší článok 
„Maximalizujte zdravie a úžitkovosť zvierat pomocou optimálnej hladiny vitamínov“


Prečítajte si článok

ROVIMIX® STAY-C® 35
Poskytuje vitamín C, ktorý ryby potrebujú
Ryby z farmových chovov potrebujú v potrave vysoko kvalitný vitamín C: potrebujú náš výrobok ROVIMIX® STAY-C®35.

Vitamín C je rozhodujúci pre ryby z farmových chovov. Ryby nie sú schopné sami syntetizovať vitamín C, preto ho musia dostávať prostredníctvom potravy. Vitamín C je potrebný na:

rast a vývoj
rozmnožovanie
hojenie rán
odolnosť voči chorobám a silu imunitného systému

ROVIMIX® STAY-C®35 bol vyvinutý špeciálne na splnenie jedinečných požiadaviek akvakultúry a zabezpečenie vynikajúcej biologickej dostupnosti pre všetky druhy.
Na doplnok nemajú vplyv extrúzne systémy používané na výrobu krmív pre druhy, ako je losos a pstruh. Udržuje tiež vysokú biologickú dostupnosť v systémoch, v ktorých sa používajú ponorené krmivá (napríklad chov kreviet).
Výrobok ROVIMIX® STAY-C®35 poskytuje výnimočnú biologickú dostupnosť v kombinácii s preukázanou efektivitou nákladov bez ohľadu na druh rýb.


ROVIMIX® Biotin
Pevnejšie kopytá pre lepšie výnosy
Náš výrobok ROVIMIX® Biotin zlepšuje pevnosť kopýt dojníc a pomáha dosiahnuť optimálnu úžitkovosť.

Preukázalo sa, že výrobok ROVIMIX® Biotin poskytuje produktívnejšie dojnice so zlepšenou pevnosťou a trvanlivosťou kopýt. To má pozitívny vplyv na výnosy farmárov.
Pevnosť kopýt
Zlepšenie pevnosti kopyta znižuje pravdepodobnosť problémov spojených s krívaním. Kravy so zdravými kopytami viac žerú, viac produkujú a majú väčšiu ochotu k páreniu. Znižujú sa aj náklady na ošetrenie. V konečnom dôsleku prinášajú kravy vyšší zisk.
Zlepšením zdravia kopýt a optimalizáciou kvality a pevnosti rohov pomáha výrobok ROVIMIX® znižovať počet strát v dôsledku krívania.
Vynikajúca biologická dostupnosť znamená, že výrobok ROVIMIX® Biotin viditeľne zvyšuje tvorbu pevnej rohoviny kopýt. Toto pomáha znižovať výskyt bežných problémov, ako je ochorenie bielej čiary, vredy a digitálna dermatitída.
Menej týchto problémov znamená nižšie účty za veterinárne ošetrenie a menej časté užívanie antibiotík.
Viac mlieka
Biotín je nevyhnutný pre produkciu mlieka, pretože zvyšuje produkciu glukózy kravou. Viac glukózy znamená vyššiu dojivosť. Dopĺňanie potravy kráv s vysokou dojivosťou výrobkom ROVIMIX® Biotin viedlo k zvýšeniu dojivosti takmer o 2 kg na kravu a deň.
Celkovo vytvára výrobok ROVIMIX® Biotin silnejšie kopytá, vyššiu výťažnosť mlieka a väčšie zisky.


ROVIMIX® E50
Prečo je potrebný silný imunitný systém

Na dosiahnutie vysokej úrovne úžitkovosti potrebujú zvieratá silný a efektívny imunitný systém. Výrobok ROVIMIX® E50 je progresívny prípravok, ktorý poskytuje vitamín E pre výživu a zdravie zvierat.


Silný imunitný systém umožňuje zvieratám dosiahnuť úplný potenciál úžitkovosti. Vitamín E je nevyhnutný pre efektívny imunitný systém, zvieratá si ho však sami nedokážu vyrobiť. Musia ho dostávať prostredníctvom potravy. Ideálnym spôsobom, ako to dosiahnuť, je vysoko kvalitná doplnková látka, ako je ROVIMIX® E50.
Výrobok ROVIMIX® E50 vhodný pre mnoho druhov obsahuje účinnú formu vitamínu E s vysokou biologickou dostupnosťou. Účinným a nákladovo efektívnym spôsobom spĺňa potreby zvierat.


Dojnice s vyššou dojivosťou 
Infekcie vemena sú zlou správou na mliečnych farmách – vieme však, ako zmierniť problémy spôsobené mastitídou.
Redukcia prípadov klinickej mastitídy znamená, že sa môže predať viac mlieka a bude potrebných menej antibiotík. Ak sa zníži počet somatických buniek, zvýši sa dojivosť a výrazne sa zníži riziko infekcie krížovou kontamináciou. Ďalším prínosom zlepšeného zdravia vemena je, že bude predčasne utratených menej kráv.
Imunitný systém kráv je prvá obranná línia proti infekciám vemena. Výrobok ROVIMIX® E50 buduje silnejší imunitný systém a znižuje náchylnosť kravy k infekciám.
Kŕmenie výrobkom ROVIMIX® E50 v rozhodujúcom prechodnom období môže:

znížiť mieru intramamálnej infekcie pri otelení až o 80 %
skrátiť trvanie prípadov mastitídy u infikovaných kráv až o 50 %, čo znamená rýchlejší návrat k produkcii
znížiť počet somatických buniek v stáde

Celkovým efektom sú kravy s vyššou dojivosťou a ziskovosťou.
Lepšia fertilita znamená vyššiu produkciu a menej skorých porážok. Preukázalo sa, že po pridaní výrobku ROVIMIX® E50 do potravy mali kravy menej dní do prvého estrusu a kratšie intervaly medzi otelením a počatím. To všetko sú dobré správy pre poľnohospodárov, ktorí sa usilujú o zlepšenie fertility.
Robustnejšia hydina a ošípané
Silný imunitný systém je nevyhnutný aj pri modernej produkcii hydiny a ošípaných. Preukázalo sa, že výrobok ROVIMIX® E50 vďaka svojim antioxidačným účinkom posilňuje imunitnú funkciu, ktorá podporuje optimálnu rýchlosť rastu a znižuje úmrtnosť.
Výsledkom sú zvýšené výnosy zo všetkých systémov.


Hy-D®
Hy-D® – sila uspieť Hy-D® –
Výrobok Hy-D®, náš špeciálny metabolit vitamínu D3, predstavuje pre zvieratá rýchlu cestu k silnej kostre a vyššej úžitkovosti. Pre našich zákazníkov to znamená rýchlu cestu k vyššej návratnosti.


Všetky zvieratá potrebujú silnú kostru, ktorá je dôležitá pre dĺžku života, produkciu, dobré životné podmienky a kvalitu produktu. Výrobok Hy-D® efektívne zabezpečuje silnejšiu kostru.
Vitamín D3 je podstatný pre vývoj robustných kostier. Reguluje absorpciu vápnika a fosforu, ktoré hrajú kritickú úlohu pri kalcifikácii kostí.


Rozdiel
Keď sa vitamín D3 podáva v potrave, musí prejsť dvoma zmenami, kým dosiahne formu, ktorú môže zviera využiť. Tento proces znižuje účinné množstvo vitamínu D3 dostupného pre zviera a je časovo náročný.
Podávanie výrobku Hy-D® umožňuje obísť prvú z týchto fáz. Výsledkom je efektívnejšia a rýchlejšia absorpcia požadovaného metabolitu 25OHD3, čo znamená silnejšie kostry a zdravšie a produktívnejšie zvieratá.
Hy-D® prináša významné výhody pri chove hydiny a ošípaných, ktoré sa nedajú dosiahnuť samotným podávaním vitamínu D3.


Forma
Výrobok Hy-D® sa dodáva vo forme granúl sušených rozprašovaním pomocou patentovanej technológie spoločnosti DSM. Takto sa získa rovnomernejší, lepšie prúdiaci produkt, ktorý sa vynikajúco mieša. Je stabilný, ak sa pridáva do premixov a granulovaných krmív za štandardných podmienok do 90 °C.


Hy-D® – sila uspieť v hydinárskom odvetví 
Pomáhame našim zákazníkom chovať ziskovú hydinu. Výrobok Hy-D® poskytuje hydine silnú kostru, ktorú potrebujú, aby sa im darilo, čo vedie k lepšej návratnosti pre producentov.
Ak má hydina dosiahnuť svoj potenciál, potrebuje silnú kostru. Výrobok Hy-D® je špeciálna kŕmna doplnková látka, o ktorej sa dokázalo, že:

zlepšuje pevnosť a hustotu kostí
optimalizuje zdravie a imunitnú funkciu
maximalizuje výťažnosť mäsa a vajec
zlepšuje liahnivosť a kvalitu jednodňových kuriatok
zvyšuje kvalitu mäsa a vajec

Experimentálne skúšky a výsledky rozsiahleho globálneho komerčného použitia ukazujú, že výrobok Hy-D® môže poskytnúť návratnosť investícií viac ako 5:1.


Hy-D® a hydinové mäso
Dosiahnutie robustnej kostry je základom chovu silných a vysoko výnosných brojlerov a moriek.
Ziskovosť pri produkcii hydinového mäsa je ovplyvnená:

vysokou schopnosťou prežiť
vyššou výťažnosťou mäsa z pŕs
vyššou akceptáciou jatočného mäsa spracovateľmi
väčšou pevnosťou kostry

Preukázalo sa, že výrobok Hy-D® prispieva na všetkých frontoch:

zvýšený denný prírastok živej hmotnosti
vynikajúci pomer premeny krmiva
zvýšená výťažnosť mäsa na kurča
vyšší podiel akceptovateľného jatočného mäsa
vynikajúca kvalita mäsa s vyššou akceptáciou spotrebiteľmi a zníženým výskytom syndrómu čiernych kostí


Hy-D® pre chovnú hydinu a nosnice 
Aby mohli farmári produkovať lepšie vajcia a kurčatá vo väčšom množstve, musia najskôr chovať lepšie nosnice.
Ak chcú farmári maximalizovať ziskovosť z jednotiek hydinových vajec, musia:

zvýšiť vytrvalosť v znáške
minimalizovať mieru úmrtnosti
dosiahnuť vysoké miery liahnivosti
produkovať jednodňové kurčatá vysokej kvality
maximalizovať počet narodených kuriatok na nosnicu

Preukázalo sa, že pridávanie výrobku Hy-D® do potravy chovnej hydiny a nosníc prináša veľké výhody, ako sú:

zvýšená miera prežitia hydiny na začiatku znášky
vynikajúca vytrvalosť v znáške – až o 1,5 % viac vajec
väčší podiel predajných vajec s menším podielom rozbitých škrupín
zvýšený počet živých vyliahnutých kurčiat a znížený výskyt skorej úmrtnosti


Hy-D® – sila uspieť v odvetví ošípaných
Výrobok Hy-D® dáva prasniciam a prasničkám silu na dosiahnutie ich potenciálu a maximalizuje ziskovosť pre našich zákazníkov.
Ziskovosť z ošípaných sa zvyšuje, keď prasnice a prasničky vyprodukujú počas svojej životnosti viac ciciakov. Hy-D® im pomáha dosiahnuť svoj potenciál, zvýšiť celoživotnú úžitkovosť a maximalizovať ziskovosť.


Viac produktívnych ošípaných Több termelékeny Koca
Silná kostra je rozhodojúca pre vysokú produktivitu - a to je presne to, čo Hy-D® prináša. Medzi hlavné dôvody utratenia ošípaných patrí oslabenie kostry a nôh. Hy-D® pomáha znižovať tieto straty posilňovaním telesnej konštrukcie ošípaných.
Skúsenosti ukázali, že silnejšie ošípané:

dlhšie vydržia
majú viac ciciakov na liter
majú ťažšie ciciaky pri vrhu
majú väčšie odstavené prasiatka vo väčšom počte

Táto kombinácia prínosov vedie k vyššej úžitkovosti počas celej doby života a vyššej finančnej návratnosti.
Je vybratých viac prasničiek 
Náhradné prasničky majú najlepšiu genetiku, preto farmári chcú, aby ich bolo do stáda k dispozícii čo najviac. Zlepšenie telesnej stavby – najmä zdravia nôh – bude znamenať, že sa pre stádo vyberie viac prasničiek. Hy-D® umožňuje väčší výber prasničiek, pretože zabezpečuje pevnejšiu kostru.
Testy na celom svete preukázali účinnosť výrobku Hy-D®. Keď sa doplnila potrava, v priemere sa vybralo o 7 % viac prasničiek, čo viedlo k návratnosti investícií 9:1.
Hy-D® je základný stavebný prvok pre silnejšie prasnice a prasničky – a pre väčšie zisky.
Kŕmne enzýmy
RONOZYME® – uvoľnenie hodnoty
Spolu so spoločnosťou Novozymes, našimi partnermi v globálnej aliancii Feed Enzymes Alliance, dodávame inovatívne kŕmne enzýmy vyvinuté tak, aby vyhovovali výzvam globálnej živočíšnej výroby.
Aliancia Feed Enzymes Alliance spája marketingové a technické odborné znalosti odborníkov v tejto oblasti s cieľom vyvinúť najširšiu škálu kŕmnych enzýmov dostupnú na celom svete.

Portfólio enzýmov
Skupiny enzýmov

Portfólio enzýmov
RONOZYME® HiPhos
Naša najsilnejšia a najaktívnejšia fytáza, ktorá zabezpečuje výnimočné a konzistentné zvyšovanie dostupnosti fosforu.

Viac>
RONOZYME® NP
Zvyšuje uvoľňovanie a využitie fosforu v potrave hydiny a ošípaných.

Viac>
RONOZYME® ProAct
Naše proteázy vynikajú v maximalizácii využitia bielkovín v potrave, čím sa zvyšuje úžitkovosť zvierat a znižujú sa náklady na krmivo.

Viac>
RONOZYME® WX
Zvyšuje energetickú hodnotu obilnín a vedľajších produktov z obilnín v potrave ošípaných a hydiny.

Viac>
RONOZYME® VP
Zlepšuje uvoľňovanie živín v semenách bielkovinových plodín s vysokým obsahom tukov a v krmivách z rastlinných bielkovín s extrahovaným tukom.

Viac>
RONOZYME® A
Zvyšuje stráviteľnosť škrobu v potrave založenej na kukurici a ciroku.

Viac>
ROXAZYME® G2
Viaczložkové enzýmy, ktoré zlepšujú energetickú hodnotu obilnín v potrave pre hydinu.

Viac>
RONOZYME® RumiStar™
Naša prelomová amyláza zvyšuje využitie kukurice v potrave dojníc a vyššiu efektivitu produkcie mlieka.

Viac>
RONOZYME® MultiGrain
Inovatívna termostabilná viaczložková karbohydráza s viacerými enzýmovými aktivitami. Najstabilnejšia kombinácia enzýmov xylanáza a β-glukanáza. 

Viac>
 
Fytázy
Fytázy RONOZYME® – uvoľňujú viac fosforu
Náš rozsiahly sortiment fytáz zabezpečuje veľké zvýšenie uvoľňovania fosforu, zlepšenie úžitkovosti a zníženie nákladov.


Fosfor je základnou živinou v potrave hospodárskych zvierat. Ovplyvňuje rast, reprodukciu a využitie krmiva.
Veľkú časť prirodzene sa vyskytujúceho fosforu v zložkách krmiva nedokážu zvieratá využiť. Väčšina rastlinného fosforu sa vylučuje nestrávená, preto sa do potravy musí pridávať anorganický fosfát, ktorý stratu kompenzuje.
Zvyšovanie rozkladu kyseliny fytovej a dostupnosť rastlinného fosforu môže producentom hydiny a ošípaných prinášať veľké výhody, medzi ktoré patria:

nižšie hladiny anorganického fosforu v potrave
znížené náklady na krmivo
lepšia udržateľnosť živočíšnej výroby
Fytázy Ronozyme® sú kľúčom
Portfólio


Fytázy RONOZYME® sú kľúč
Fytázy sú tráviace enzýmy, ktoré uvoľňujú rastlinný fosfor z kyseliny fytovej.
Monogastrické zvieratá nemajú dostatok fytáz na uvoľnenie fosforu. Pridanie dodatočných fytáz do potravy zvyšuje odbúravanie fytátov a následné využitie rastlinného fosforu.
Ak je k dispozícii viac prirodzeného fosforu, do potravy sa pridáva menej tejto látky. To výrazne znižuje náklady na krmivo.
Ak sa fosfor v potrave využije efektívnejšie, vylučuje sa menej tejto látky. To znižuje vplyv živočíšnej výroby na životné prostredie.
Naše fytázy zabezpečujú výnimočné uvoľňovanie fosforu v kombinácii s vynikajúcou spoľahlivosťou a konzistenciou. Umožňujú dosiahnuť vyššiu úžitkovosť a väčšiu udržateľnosť podnikania.
Výrobok RONOZYME® HiPhos je naša najsilnejšia a najaktívnejšia fytáza, ktorá zabezpečuje výnimočné a konzistentné zvyšovanie dostupnosti fosforu.
Výrobok RONOZYME® NP zvyšuje uvoľňovanie a využitie fosforu v potrave hydiny a ošípaných.


RONOZYME® HiPhos
Najsilnejšia fytáza – vyvinutá, aby vám poskytla viac
Zákazníci neustále hľadajú vyššiu efektivitu. Náš výrobok RONOZYME® HiPhos je výsledkom nášho záväzku vyvíjať fytázu, ktorá prináša stále väčšie výhody.


Výrobok RONOZYME® HiPhos posúva krmivové fytázy na vyššiu úroveň. Táto mimoriadne účinná krmivová fytáza výrazne zvyšuje množstvo rastlinného fosforu, ktoré má zviera k dispozícii.
Nejde o malé vylepšenie. Výrobok RONOZYME® HiPhos uvoľňuje dvakrát toľko fosforu. Do potravy je potom potrebné pridávať oveľa menej anorganického fosforu a konečným výsledkom je výrazná úspora nákladov na krmivo.
Pretože sa odbúrava oveľa viac fytátu, čo je antinutričný faktor, výrobok RONOZYME® HiPhos zvyšuje prírastok živej hmotnosti a premenu krmiva u hydiny a ošípaných. A pretože sa znižuje vplyv na životné prostredie aj náklady na krmivo, naša krmivová fytáza má aj veľký vplyv na udržateľnosť chovu zvierat.
Formy a stabilita
Rozumieme výrobe krmív a vieme, že rôzne procesy kladú rôzne požiadavky na špeciálne prísady. Naši výskumní pracovníci zabezpečili vhodnosť výrobku RONOZYME® HiPhos pre všetky systémy. Nech už je váš systém na spracovanie krmiva akýkoľvek, existuje pre vás forma:
GT
Voľba pre peletované krmivo, výrobok GT je výnimočne tepelne stabilný, voľne prúdi a je prakticky bez prachu.
M
Koncentrovaná mikrogranulovaná forma vyvinutá pre systémy premixov alebo pre systémy, v ktorých sa krmivo jemne spracováva. Táto forma okrem toho prakticky neobsahuje prach.
L
Kvapalná forma na aplikáciu po peletovaní.
RONOZYME® HiPhos je budúcnosť fytáz – neustále sa vyvíja, aby poskytoval zákazníkom ešte viac.
RONOZYME® HiPhos je najnovší v našom vývoji fytáz. Nadväzuje na výrobky:
RONOZYME® P
RONOZYME® P5000
RONOZYME® P’
RONOZYME® NP
Odkazy a informácie na prevzatie

Kŕmne enzýmy
Karbohydrázy
ProteázyProteáza/RONOZYME® ProAct
RONOZYME® ProAct – maximalizujte bielkoviny
Naša inovatívna a špecializovaná proteáza zlepšuje trávenie bielkovín v celej škále prísad do krmiva, čím znižuje náklady na krmivo.


Začlenenie výrobku RONOZYME® ProAct do potravy pomáha znižovať náklady na krmivo bez toho, aby bola obmedzená úžitkovosť.
Bielkoviny sú jednou z najdrahších zložiek každej potravy pre zvieratá, ale sú nevyhnutné pre rast. Výzvou preto je čo najefektívnejšie využitie bielkovín tak, aby sa znížili náklady na krmivo bez toho, aby bolo ohrozené zdravie zvierat.
Proteázy sú enzýmy, ktoré štiepia molekuly bielkovín na aminokyseliny a peptidy potrebné pre zvieratá.


Výhody pre vás
Pridávaním výrobku RONOZYME® ProAct môžete:

zvýšiť stráviteľnosť bielkovín
zlepšiť využitie bielkovín zvieraťom
umožniť, aby sa do potravy začleňovali zdroje menej kvalitných bielkovín
chrániť životné prostredie znížením vylučovania dusíka z chovu zvierat

RONOZYME® ProAct špeciálne vyvinutý na zaradenie do živočíšnej potravy významne zvyšuje stráviteľnosť bielkovín.
Dopĺňa prirodzene sa vyskytujúce proteázy v krmive a výrazne zvyšuje prísun aminokyselín a peptidov, aby sa zlepšila úžitkovosť. Zlepšuje stráviteľnosť širokej škály zdrojov bielkovín a obilnín, čo umožňuje úsporu nákladov na krmivo.


Stabilita
RONOZYME® ProAct je vynikajúca tepelne stabilná proteáza, takže je ideálna na použitie v premixoch a granulovaných krmivách.
Karbohydrázy
Karbohydrázy RONOZYME® – uvoľňujú hodnotu v krmive
Naše karbohydrázy zvyšujú využitie energie, úžitkovosť zvierat a finančnú návratnosť pre zákazníkov.


Zvieratá potrebujú energiu na to, aby žili, rástli a množili sa rovnako ako my. Úspešná živočíšna výroba sa preto spolieha na maximálne využitie energie v potrave zvierat. Energia použitá efektívnejšie samozrejme zvyšuje aj finančné výnosy pre producentov. Naše karbohydrázy pomáhajú vo všetkých týchto aspektoch.

Zdroj energie
PortfólioSacharidy – zdroj energie
Sacharidy sú primárnym zdrojom energie v obilninách a odtučnených bielkovinových plodinách. Nachádzajú sa v mnohých formách, najdôležitejšou je škrob.
Bunkové steny zložiek krmiva sú tvorené celým radom štrukturálnych sacharidov. Prístup k škrobu je podmienený rozkladom týchto bunkových stien. Monogastrické zvieratá sú zvyčajne schopné stráviť asi 90 % dostupného škrobu, ale naše karbohydrázy im pomáhajú robiť to ešte lepšie.
Bunkové steny rôznych rastlín sú tvorené rôznymi štrukturálnymi sacharidmi, takže na ich účinné odbúranie a uvoľnenie väčšieho množstva energie sú potrebné špecifické karbohydrázy.


Karbohydrázy – naše portfólio
Náš sortiment karbohydráz RONOZYME® bol vyvinutý s cieľom zvýšiť efektivitu využitia energie a dať producentom silu uvoľniť viac energie bez ohľadu na to, akú potravu uprednostňujú. A aký je výsledok? Lepšia úžitkovosť a nižšie náklady na krmivo.
RONOZYME® WX
Zvyšuje energetickú hodnotu obilnín a vedľajších produktov z obilnín v potrave ošípaných a hydiny.
Viac>
RONOZYME® VP
Zlepšuje uvoľňovanie živín v semenách bielkovinových plodín s vysokým obsahom tukov a v krmivách z rastlinných bielkovín s extrahovaným tukom.
Viac>
RONOZYME® A
Zvyšuje stráviteľnosť škrobu v potrave založenej na kukurici a ciroku.
Viac>
ROXAZYME® G2
Viaczložkové enzýmy, ktoré zlepšujú energetickú hodnotu obilnín v potrave pre hydinu.
Viac>
RONOZYME® RumiStar™
Naša prelomová amyláza zvyšuje využitie kukurice v potrave dojníc a vyššiu efektivitu produkcie mlieka.
Viac>
RONOZYME® MultiGrain
Inovatívna termostabilná viaczložková karbohydráza s mnohými enzýmovými aktivitami, ktorá zostáva stabilná v podmienkach peletovania až do 90 °C. Najstabilnejšia kombinácia enzýmov xylanázy a β-glukanázy. 
Viac>