Tel.:  +420 776 719 955  I   E-mail:  Jirina.Sedlakova@dsm.com, zakaznicky.servis@dsm.com

DRUHY ZVIERAT

Spoločnosť DSM vo výžive hydiny

Celosvetový dopyt po hydinovom mäse a vajciach narastá výrazným tempom. Hydinárske odvetvie sa preto musí v súlade s touto požiadavkou rozvíjať a inovovať.
Naše inovačné doplnkové látky do krmív sú vyvinuté tak, aby pomohli farmárom riešiť výzvy, ktorým čelia. Prvotriedne výrobky ponúkajú širokú škálu prínosov: pomáhajú zvýšiť produkciu a produktivitu, zlepšujú životné podmienky zvierat, znižujú vplyv na životné prostredie a zvyšujú kvalitu produktov.

 Starostlivosť o zvieratá
Spotrebitelia očakávajú vysokú úroveň životných podmienok zvierat. Naše výrobky pomáhajú farmárom produkovať odolnejšiu hydinu v prostredí, ktoré je pre ňu aj pre nás zdravšie. Viac>

 Životné prostredie
Chovatelia si v čoraz väčšej miere uvedomujú potenciálny vplyv svojej činnosti na životné prostredie. Naše výrobky môžu pomôcť znížiť vplyv ich aktivít na životné prostredie. Viac>

 Úspora nákladov na krmivo
Mierne zvýšenie účinnosti krmiva môže mať podstatný vplyv na výnosy. Naše výrobky pomáhajú zvýšiť využitie živín, čo zlepšuje účinnosť a umožňuje väčšiu pružnosť pri príprave krmiva. Viac>

 Plodnosť a kvalita kurčiat
Naše výrobky pomáhajú chovateľom kurčiat zaistiť, aby ich hydina mala vysokú reprodukčnú výkonnosť potrebnú na uspokojenie dopytu po trvalo kvalitných kurčatách. Viac>

 Optimálny rast
Rýchly rast je v súčasnosti nevyhnutným predpokladom pre chov hydiny. Stojíme na čele vývoja doplnkových látok do krmív, ktoré zlepšujú potenciál rastu hydiny. Viac>

 Zdravie
Výkonnosť hydiny je v zásade spojená s jej zdravím. Náš sortiment mikroživín pomáha farmárom udržiavať hydinu vo výbornom stave, čo následne zvyšuje výnosy. Viac>

 Pigmentácia
Preferencie týkajúce sa farby kože hydiny a žĺtka sa v jednotlivých krajinách a na jednotlivých trhoch značne líšia. Náš sortiment karotenoidov umožňuje presne regulovať tieto variabilné parametre, vďaka čomu je možné spĺňať konkrétne požiadavky. Viac>

 Zdravé kosti 
Naše vitamíny zaisťujú lepšiu pevnosť kostry hydiny, čím sa zvyšuje miera prežitia a redukuje odpad pri spracovaní. Je tiež menej pravdepodobné, že mäso z hydiny so silnými kosťami bude postihnuté syndrómom čiernych kostí, z čoho budú profitovať spotrebitelia. Viac>
Starostlivosť o zvieratá 
Zdravie a dobré životné podmienky zvierat majú zásadný význam pre producentov aj spotrebiteľov.
Náš sortiment výrobkov pomáha farmárom splniť narastajúce požiadavky spotrebiteľov na úroveň životných podmienok zvierat.

Naším záväzkom je pomáhať hydinárskemu odvetviu pri zlepšovaní starostlivosti o zvieratá vo všetkých oblastiach produkcie mäsa a vajec.
Lepšie trávenie 
Čistá hydina je zdravá hydina. Hydina s dobre fungujúcimi črevami produkuje suchý trus, takže zostáva čistá, zdravšia a výkonnejšia.
Receptúra výrobku CRINA® Poultry Plus pozostáva zo zložiek esenciálnych olejov s vysokou čistotou kombinovaných s vysokoúčinnou organickou kyselinou. Tento výrobok sa ukázal byť špecifickou a veľmi účinnou doplnkovou látkou na zlepšenie funkcie čriev. K prínosom patria lepšia funkcia trávenia, menej tráviacich problémov a výrazne lepšia konzistencia a vzhľad trusu.
Takisto náš rad kŕmnych enzýmov RONOZYME® môže zlepšiť konzistenciu trusu. Tieto výrobky sú starostlivo vyvinuté na dopĺňanie enzýmov, ktoré sa u hydiny prirodzene vyskytujú, čím zlepšujú stráviteľnosť živín. Výrobok RONOZYME® WX zlepšuje stráviteľnosť obilnín a produktov z obilnín, ktoré sú hlavným dôvodom mokrého trusu. Výrobok RONOZYME® ProAct zlepšuje stráviteľnosť bielkovín, čím sa znižuje množstvo odpadu obsahujúceho dusík.
Silnejšie kosti 
Hydina so silnou kostrou lepšie prospieva. Výrobok Hy-D® predstavuje zdroj vitamínu D3, ktorý zvyšuje mineralizáciu a pevnosť kostí, čo napomáha udržiavať hydinu vo vynikajúcej kondícii.
Súvisiace stránky
Hy-D®
Proteázy
RONOZYME® WX
CRINA® Poultry Plus


Životné prostredie 
Súčasní farmári musia vo zvýšenej miere zohľadniť potenciálny vplyv svojich aktivít na životné prostredie. Naším záväzkom je pomôcť chovateľom hydiny znížiť vplyv ich činností na životné prostredie.
 
Produkty odpadu z hydiny môžu znečistiť pôdu, ovzdušie a vodu.
Kŕmne enzýmy nášho prvotriedneho radu RONOZYME® sú vyvinuté na zvýšenie stráviteľnosti dusíka a fosforu, čo znamená, že hydina zužitkuje viac krmiva a vylúči v truse menej živín.
Náš inovačný enzým proteáza RONOZYME® ProAct zvyšuje účinnosť trávenia bielkovín a znižuje vylučovanie dusíka.
Výrobky RONOZYME® NP a RONOZYME® HiPhos sú vysokoúčinné fytázy zvyšujúce dostupnosť prirodzene sa vyskytujúceho fosforu. Tým sa znižuje podiel fosforu vylúčeného hydinou, ako aj množstvo anorganického fosforu, ktorý sa musí pridávať do krmiva. Výsledkom sú lepšie využívanie prírodných zdrojov a nižší vplyv na životné prostredie.
Súvisiace stránky
Proteázy
Karboanhydrázy
RONOZYME® fytázy
Kŕmne enzýmy

Úspora nákladov na krmivo 
Krmivo je hlavný zdroj nákladov pri produkcii hydiny, takže zníženie nákladov na krmivo na jeden kus hydiny je prioritou každého producenta. Naše výrobky pomáhajú zákazníkom zvýšiť návratnosť ich cenných investícií.

Koniec koncov, produkcia hydiny zahŕňa premenu krmiva na mäso alebo vajcia. Čím vyššia je účinnosť krmiva, tým sú náklady na výrobu nižšie a výnosy vyššie.
Zdravé črevá
Naše výrobky môžu výrazne pomôcť pri dosiahnutí optimálneho zdravia čriev, čo je zásadný faktor účinnosti krmiva.
Výrobok CRINA® Poultry Plus je inovačná zmes zložiek esenciálnych olejov kombinovaných s vysokoúčinnou organickou kyselinou. Táto zmes preukázala schopnosť stimulovať produkciu tráviacich enzýmov a pomáhať pri regulácii mikroflóry čriev. Výsledkom tejto kombinácie je lepšie zužitkovanie krmiva.
Vyššia stráviteľnosť
Náklady na krmivo sa dajú znížiť pridaním enzýmov zvyšujúcich stráviteľnosť, čo vedie k tomu, že hydina dostáva z rovnakého množstva krmiva vyššiu nutričnú hodnotu.
Výrobok RONOZYME® ProAct je proteáza vyvinutá na zvýšenie stráviteľnosti bielkovín. NSP enzýmy (RONOZYME® VP, RONOZYME® WX, ROXAZYME® G2) zvyšujú využitie rôznych zdrojov energie, zatiaľ čo fytázy (RONOZYME® NP a RONOZYME® HiPhos) zvyšujú dostupnosť rastlinného fosforu, čím sa znižuje nutnosť dopĺňať drahý fosfor.
Enzýmy RONOZYME® dopĺňajú činnosť prirodzene sa vyskytujúcich tráviacich enzýmov na zvýšenie stráviteľnosti a účinnosti krmiva a to bez ohľadu na to, či sú užívané samostatne alebo v prispôsobených kombináciách.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Proteázy
Karboanhydrázy
RONOZYME® fytázy
Kŕmne enzýmy

Plodnosť a kvalita kurčiat
Chov hydiny si vyžaduje produkciu trvalo kvalitných kurčiat. Naše výrobky pomáhajú zákazníkom zaistiť, aby ich hydina mala vysokú reprodukčnú výkonnosť potrebnú na splnenie tejto požiadavky.

Produkcia hydinového mäsa sa začína u zdravých kurčiat. Chovatelia kurčiat potrebujú mať sliepky s vysokou plodnosťou, ktoré produkujú veľké množstvo živých kurčiat.
Náš inovačný rad výrobkov môže pomôcť chovateľom dosiahnuť tieto ciele zvýšením liahnivosti vajec a vitality vyliahnutých kurčiat.
Výrobok MaxiChick™ je pre chovateľov skutočným prínosom. Lepšia plodnosť a viac násadových vajec v kombinácii s vyššou mierou prežitia znamenajú viac a kvalitnejších kurčiat na jednu chovanú sliepku.
Odkazy a informácie na stiahnutie
MaxiChick™
Optimálny rast
Pre zaistenie produkcie rovnako veľkej hydiny v danom časovom rámci je pre producentov dôležitý rýchly a konzistentný rast. Naše inovačné riešenia môžu pomôcť našim zákazníkom dosiahnuť optimálny rast, čo znamená maximálnu rentabilitu.

Kľúčovým faktorom pre optimálny rast je maximálne výkonné trávenie. Toto je oblasť, pre ktorú ponúkame naše výrobky.
Vplyv na črevá
Zvýšená stráviteľnosť živín zaisťuje väčší podiel živín na podporu rastu. Naše portfólio kŕmnych enzýmov RONOZYME® sa dá zostaviť vo jemne vyladenej kombinácii, aby sa dosiahlo optimálne zužitkovanie akéhokoľvek krmiva.
Celkovú výkonnosť čriev možno zlepšiť použitím výrobku CRINA® Poultry Plus. Ide o špecifickú a inovačnú receptúru, ktorá kombinuje kyselinu benzoovú so zmesou zložiek esenciálnych olejov. Na základe lepšieho vyváženia mikroorganizmov v črevách výrobok CRINA® Poultry Plus preukázal, že zaisťuje lepšiu účinnosť krmiva aj vyššiu mieru rastu.
Vyvážená vitamínová výživa
Nedostatok a nevyváženosť vitamínov môžu mať nepriaznivý účinok na rast a zdravie. Ak ide o účinné vitamínové doplnky stravy hydiny, dosahujeme vynikajúce výsledky. Naša vlastná koncepcia Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) poskytuje základ pre lepšiu výkonnosť zvierat, čo vedie k intenzívnejšiemu rastu a vyššej rentabilite.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Vitamíny
Kŕmne enzýmy
Eubiotiká
CRINA® Poultry Plus
OVN™

Zdravie
Spotrebitelia chcú nakupovať produkty zo zdravej hydiny. Producenti chcú mať zdravú hydinu, pretože prináša vyšší zisk. Náš rad výrobkov pomáha zákazníkom dosiahnuť optimálne zdravie hydiny, čím sa naplnia potreby spotrebiteľov a producentov.

Dobrá výživa je nevyhnutná pre dobré zdravie. Naše inovačné výrobky poskytujú základ pre chov silnej a odolnej hydiny.
Riešenie problémov s trávením
Problémy s trávením a riedky trus znižujú výkonnosť zvierat. Výrobok CRINA® Poultry Plus preukázateľne zlepšuje rovnováhu črevnej mikroflóry, čo vedie k lepšiemu zdraviu čriev a zníženiu počtu tráviacich porúch.
Silnejší imunitný systém
Silný imunitný systém má zásadný význam pre prevenciu infekcií u hydiny. Vitamíny sú neoddeliteľnou zložkou imunitných systémov. Naša koncepcia Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) ponúka presne zostavenú dávku vitamínov vyvinutú na zlepšenie zdravia zvierat a tým aj na zvýšenie rentability.
Silná kostra
Silná kostra umožňuje hydine prospievať. Výrobok Hy-D® je vynikajúcim zdrojom vitamínu D3 – živiny, ktorá podporuje lepšiu mineralizáciu kostí, silnejšie kosti a zdravšiu hydinu. Konečným výsledkom sú vyššia miera prežitia a lepšia výkonnosť zvierat.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Vitamíny
Eubiotiká
CRINA® Poultry Plus
OVN™
Hy-D®


Pigmentácia
Spotrebitelia v rôznych krajinách majú veľmi špecifické predstavy o „správnej“ farbe kože hydiny a vaječného žĺtka. Naše výrobky môžu pomôcť zákazníkom splniť tieto rozdielne požiadavky.

Charakter aj konzistencia vzhľadu potravín predstavujú pre spotrebiteľov hlavné kritériá.
Farba vaječných žĺtkov a kože hydiny je vo veľkej miere daná jej stravou, teda jej obsahom, ktorý sa môže výrazne líšiť. Pre zabezpečenie trvalej a požadovanej farby vaječného žĺtka a kože hydiny je nutné krmivo starostlivo kontrolovať.
Vyvinuli sme systém, ktorý umožní presnú kontrolu pigmentácie prispôsobeným a kontrolovaným pridávaním karotenoidov, čo sú prirodzene sa vyskytujúce pigmenty, ktoré sa môžu pridávať do krmiva.
Jasnejšie žĺtka
Výrobky CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow sú doplnkové látky do krmiva, ktoré umožňujú producentom dosiahnuť presnú kontrolu farby vaječného žĺtka. Vysokú úroveň presnosti pigmentácie možno dosiahnuť používaním nášho špeciálneho a známeho výrobku YolkFanTM a dodržiavaním pokynov na užívanie doplnkových látok.
Jasnejšie žĺtka
Farba kože kurčiat je dôležitý marketingový prvok. Výrobky CAROPHYLL® red a CAROPHYLL® yellow umožňujú producentom presne prispôsobiť farbu kože požiadavkám. Pri dávkovaní, ktoré sa vypočíta pomocou nášho vzorkovníka Broiler Color Fan a podľa pokynov na užívanie doplnkov, je nutné vykonávať prísnejšie kontroly.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Karotenoidy vo výžive a zdravie zvierat
CAROPHYLL® – keďže farby sú dôležité

Zdravé kosti
Naše inovačné výrobky môžu pomôcť zákazníkom chovať hydinu so silnou kostrou, ktorá je nevyhnutná v modernom komerčnom chove hydiny.

Silnejšie kostry znamenajú lepšiu kvalitu produktu a rentabilnejší proces výroby.
Silné kosti
Hydina so silnou kostrou lepšie prospieva a rýchlejšie rastie.
Výrobok Hy-D®, jedinečný a rýchlo dostupný metabolit vitamínu D3, zvyšuje pevnosť kostí vďaka ich lepšej mineralizácii. Zvyšuje prísun vitamínu D3 a reguluje metabolizmus vápnika, čo má za následok silnejšiu a rýchlejšie rastúcu hydinu.
Ďalším prínosom silnejších kostí je menej odpadu pri spracovaní mäsa.
Vyššia kvalita mäsa
Vzhľad potravín je pre rozhodovanie spotrebiteľov dôležitý prvok. Syndróm čiernych kostí sa vzťahuje na tmavšie mäso pri stehenných kostiach. Tmavé hydinové mäso sa považuje za menej kvalitné. Tento trend možno obmedziť, ak sú kosti menej pórovité. Výrobok Hy-D® je osvedčený prípravok na zníženie pórovitosti kostí a tým aj na zníženie výskytu syndrómu čiernych kostí. Konečným výsledkom sú lepšie výnosy z vyrobeného mäsa.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Hy-D®

Spoločnosť DSM vo výžive a zdraví dobytka
Dobytok a produkty, ktoré z neho pochádzajú, sú z celosvetového hľadiska hlavným zdrojom potravy. Dobytok ako pasúce sa zvieratá dokáže stráviť rastliny a steblá a nepovažuje sa za konkurenciu ľudskému potravinovému reťazcu. Z tohto dôvodu by mohol dobytok získať významnejšiu úlohu v globálnom poľnohospodárstve. Vyššia efektívnosť chovu dobytka má byť, samozrejme, sprevádzaná starostlivým riadením životného prostredia.
Naším záväzkom je ponúknuť inovačné doplnkové látky do krmív, ktoré:
zvýšia efektívnosť a výnosnosť výroby,
zlepšia životné podmienky zvierat a ich celoživotnú výkonnosť,
poskytnú kvalitné konečné výrobky,
chránia životné prostredie.

Starostlivosť o zvieratá
Naše výrobky boli vyvinuté na podporu starostlivosti o dobytok. Zlepšujú výkonnosť a súčasne plnia zvýšené očakávania spotrebiteľov súvisiace s dobrými životnými podmienkami dobytka. Viac>

Životné prostredie a trvalá udržateľnosť
Naše riešenie pomáha chovateľom dobytka splniť neustále rastúce požiadavky na udržateľnú produkciu. Viac>

Celoživotná výkonnosť a reprodukcia
Dojnice s vyššou dojivosťou a dlhším produktívnym životom znamenajú lepšiu výkonnosť a rentabilitu. Naše riešenie môže pomôcť zvýšiť produktivitu a predĺžiť produktívny život. Viac>

Dojivosť a zdravé kopytá
Producenti mlieka potrebujú mať kravy s vysokou dojivosťou a so zdravými kopytami. Ponúkame preto rôzne riešenia na zvýšenie produkcie mlieka a zlepšenie pevnosti rohoviny kopyta. Viac>

Zdravé vemená
Producenti mlieka vedia, že zdravé vemená produkujú viac mlieka, takže tieto sú našou prioritou.
Viac>

Potenciál bachora
Kŕmenie kráv znamená kŕmenie bachora. Ak bachor funguje účinne, kravy majú vyššiu dojivosť a dlhší produktívny život. Pri tom pomáhajú naše inovačné výrobky. Viac>

Starostlivosť o dojnice
Primeraná úroveň životných podmienok zvierat má pre moderné mliečne farmy zásadný význam. Môže mať významný vplyv, keďže zdravé zvieratá majú lepšiu výkonnosť.

Naše výrobky pomáhajú pri tvorbe stravy, ktorá umožní zvieratám naplniť ich hospodársky potenciál a súčasne zlepší ich životné podmienky.
Životné podmienky zvierat sa dajú zlepšiť skvalitnením riadenia stravy. Mikroživiny hrajú vo výžive dojníc kľúčovú úlohu. Pri vývoji doplnkových látok do krmiva, ktoré zlepšujú životné podmienky zvierat a ich produktivitu, využívame odborné poznatky.
Eliminácia chromosti
Našou prioritou je zlepšenie zdravia kopýt. V dôsledku chromosti kravy trpia. Menej vyhľadávajú krmivo, menej konzumujú a sú menej produktívne. Následne sú tým zasiahnuté aj farmy. Chromosť je tiež hlavným dôvodom, prečo sú zvieratá príliš skoro utratené.
Pre zaistenie silných kopýt sú nevyhnutné určité vitamíny. Preukázalo sa, že podávanie vitamínového výživového doplnku ROVIMIX® Biotin znižuje množstvo ochorení kopýt vrátane ochorenia bielej čiary, vredov a rázštepov. Výrobok ROVIMIX® Biotin zosilňuje rohovinu kopyta. Vedie to k vyššej pevnosti kopýt, čo priamo znižuje chromosť a utrpenie, ktoré chromosť so sebou prináša.
Výrobok ROVIMIX® Biotin sa môže používať ako samostatná doplnková látka alebo ako súčasť intenzívne preskúmanej a osvedčenej stratégie doplnkových látok do krmiva Optimum Vitamin Nutrition (OVN™). Podávanie zmesi vitamínov môže priniesť významné prínosy. Výrobok ROVIMIX® Biotin sa dá kombinovať napríklad s výrobkami ROVIMIX® E50 (vitamín E) a ROVIMIX® ß-Carotene v zmesi prispôsobenej na splnenie vašich konkrétnych požiadaviek.
Eliminácia mastitídy
Mastitída je bolestivé ochorenie a predstavuje veľký problém, ak ide o dobré životné podmienky. Infekcie vemena vedú k zníženej dojivosti, znehodnoteniu mlieka, zvýšeným nákladom na liečbu a vyššej miere skorého utratenia.
Doplnková látka do krmiva ROVIMIX® E50 (vitamín E) je účinný nástroj na zníženie výskytu mastitídy vďaka vybudovaniu silného imunitného systému. Preukázalo sa, že znižuje mieru vnútrovemenných infekcií počas otelenia, skracuje trvanie prípadov mastitídy u infikovaných kráv a znižuje počet somatických buniek v stáde.
Lepšia starostlivosť o teľatá
Teľatá sú hodnotný zdroj príjmu. Producenti mlieka sa preto usilujú produkovať vitálne a rýchlo rastúce teľatá. Teľatá sú však zraniteľné, ak ide o kontroly prírastku v ranom štádiu života. V tomto kritickom štádiu vývoja im preto pomáha podporná strava.
Výrobok CYLACTIN® je probiotický doplnok, ktorý zvyšuje protilátky v kolostre a pomáha stabilizovať flóru v črevách teliat. To im zaisťuje lepší štart do života.
Hnačka a tráviace problémy sú hlavné príčiny úmrtnosti teliat. Zvýšenie hladiny betakaroténu v kolostre matky znižuje náchylnosť teliat na hnačku. Pridanie výrobku ROVIMIX® ß-Carotene do stravy dojníc poskytne teľatám pomoc, ktorú potrebujú pri svojom štarte do života.

Dobytok – životné prostredie a trvalá udržateľnosť
Ako všetky priemyselné odvetvia, aj mliekarenstvo sa musí správať čo najcitlivejšie k životnému prostrediu. Naše výrobky poskytujú praktické riešenia na zvládnutie zvyšujúcej sa produkcie trvalo udržateľným a ekologickým spôsobom.

Naším záväzkom je rozvoj inovačných stratégií, ktoré pomôžu regulovať vplyv chovu dobytka na životné prostredie a zvýšiť jeho trvalú udržateľnosť.
Vyššia reprodukčná výkonnosť a dĺžka života
Zlepšenie reprodukčnej výkonnosti a dĺžky života stáda dojníc znamená, že pre zachovanie produktivity nie je nutné vo zvýšenej miere nahrádzať zvieratá. Má to prínos pre príjmy farmy aj pre životné prostredie.
Výrobok ROVIMIX® β-Carotene stimuluje estrálny cyklus u dojníc a tým pomáha zvýšiť reprodukčnú výkonnosť a znížiť výskyt straty embrya v skorých štádiách. Skracujú sa tým intervaly medzi telením. Znamená to aj menej utratených neproduktívnych kráv. Oba tieto prínosy sa prejavujú vo zvýšených príjmoch farmárov.
Lepšie zužitkovanie krmiva
Ak je dobytok kŕmený efektívnejšie, prináša to osoh pre životné prostredie dvoma spôsobmi:
používa sa menej krmiva, takže sa ho aj menej vypestuje a prepraví, resp.
vylúči sa menej živín v nestrávenej forme.
Kľúčom k efektívnejšiemu zužitkovaniu krmiva je výkonnosť bachora. Rozsiahle skúsenosti nám umožnili vyvinúť rad výrobkov, ktoré pomáhajú bachoru zužitkovať čo najviac z dostupnej stravy.
Východiskom je lepšia produktivita bachora. Výrobok CRINA® Ruminants preukázal zvýšenie účinnosti mikróbov v bachore počas procesu fermentácie. Výsledkom je viac mlieka z menšieho množstva krmiva.
Absorbovanie väčšieho množstva živín
Výrobok RONOZYME® RumiStar™ je inovačný kŕmny enzým, ktorý zlepšuje trávenie v bachore dojníc. Lepšie trávenie v bachore vedie k väčšiemu množstvu mlieka z tohto istého množstva krmiva. Súčasne znižuje podiel cenných nestrávených živín vylúčených vo forme hnoja.

Celoživotná výkonnosť a reprodukcia
Zlepšenie celoživotnej výkonnosti a dĺžky života má kľúčový význam pre rentabilné mliekarenské odvetvie. Vitamíny ROVIMIX® a zložky esenciálnych olejov CRINA® pomáhajú kravám dosiahnuť ich potenciál dlhším zotrvaním v stáde a vyššou produkciou.

Predčasné utratenie spôsobuje hlavnú stratu ziskov v mliekarenskom odvetví a je príčinou toho, že dojnice nemôžu dosiahnuť svoj celoživotný potenciál. Zlepšenie plodnosti, zníženie chromosti a zvýšenie celkovej produktivity zvýši dĺžku života dojníc, stimuluje vyššiu produktivitu a zvýši príjmy farmy.
Lepšia reprodukčná výkonnosť
Slabá plodnosť je pre producentov mlieka významnou nákladovou položkou a predstavuje hlavný dôvod, prečo dojnice nedosiahnu svoj celoživotný potenciál.
Nedostatočná plodnosť vedie k:
zníženej ročnej produkcii mlieka,
zníženému príjmu z teliat,
vyšším nákladom na náhradu,
vyšším nákladom na veterinárnu starostlivosť a insemináciu.
Lepšia plodnosť znamená pre farmu vyššie príjmy. Preukázalo sa, že výrobok ROVIMIX® β-Carotene zvyšuje reprodukčnú výkonnosť a pomáha znížiť všetky straty súvisiace so slabou plodnosťou.
Zdravšie kopytá
Chromé kravy nie sú také výkonné ako zvieratá so zdravými kopytami. Zásadný význam má preto podpora rastu zdravej, silnej rohoviny kopýt. Výrobok ROVIMIX® Biotin zlepšuje kvalitu a pevnosť rohoviny. Znížia sa tak výskyt chromosti a nutnosť antibiotickej liečby pri súčasnom zaistení lepších životných podmienok a predĺženia života.
Lepší zdravotný stav
Zdravé kravy sú efektívnejšie a výnosnejšie a v konečnom dôsledku majú dlhší produktívny život.
Výrobok ROVIMIX® E50 (vitamín E) hrá dôležitú úlohu pri vývoji účinného imunitného systému, vďaka ktorému sú kravy menej náchylné na choroby, najmä na infekcie vemena a mastitídu.
Fungujúci bachor je nevyhnutný pre rentabilnú celoživotnú produkciu. Výrobok CRINA® Ruminants zdokonaľuje fermentáciu bachora, aby fungoval účinnejšie, čím zaisťuje lepšiu výkonnosť pri súčasnom znížení nákladov na krmivo.

Dojivosť a zdravé kopytá dobytka
Farmári, ktorí chcú mať kravy s vyššou dojivosťou a silnými kopytami, sa môžu spoľahnúť na naše výživové doplnky zaisťujúce dlhú a produktívnu životnosť zvierat.

Opýtajte sa ktoréhokoľvek producenta mlieka, čo by chcel a odpoveďou by boli kravy s vysokou dojivosťou, ktoré efektívne zužitkujú krmivo a netrpia chromosťou, pretože len takéto zvieratá sú rentabilné.
Zvýšenie dojivosti a zníženie nákladov na krmivo/Növelje a tejhozamot és csökkentse a takarmányköltségeket
Kvalitnejšie krmivo, ktoré zaisťuje viac mlieka, plní vrecká farmárov. Východiskom v tomto smere je fungovanie bachora – motora výkonnosti dojníc. Efektívne fungujúci bachor zvýši výnos mlieka a pomôže znížiť množstvo krmiva na jeden liter, čo zvýši príjem farmy. Máme výrobky a riešenia, ktoré sú pre túto oblasť dôležité.
Testy produkcie mlieka preukázali, že podávanie zložiek esenciálnych olejov CRINA® Ruminants zvyšuje účinnosť mikróbov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v bachore. Tento výrobok optimalizuje fermentáciu bachora, znižuje náklady na krmivo a zvyšuje výnosy mlieka.
V dôsledku zvyšujúcich sa cien kŕmnych prísad je pre producentov mlieka hlavným cieľom efektívnosť krmiva. Novovyvinutý výrobok RONOZYME® RumiStar™ je prelomový kŕmny enzým pre dojnice. Zvyšuje efektívnosť krmiva zlepšením využitia škrobu, hlavného zdroja energie v strave dojníc.
Silnejšie kopytá
Vďaka udržiavaniu zdravia kopýt a zlepšeniu kvality a pevnosti rohoviny pomáha vitamínový doplnok ROVIMIX® Biotin znížiť straty spôsobené chromosťou.
Odkazy a informácie na stiahnutie
ROVIMIX® Biotin
CRINA® Ruminants
RumiStar™

Zdravé vemená dobytka
Infekcie vemena stoja mliekarenské odvetvie každý rok veľké peniaze vzhľadom na zníženú dojivosť, nižšie príjmy za mlieko, zvýšené náklady na liečbu a vyššiu mieru predčasného utratenia. Naše portfólio doplnkových látok do krmiva pomáha riešiť tieto problémy a zvyšovať príjmy farmy.

Kravy, ktoré trpia chronickou mastitídou, musia byť liečené antibiotikami a ich mlieko sa musí vyradiť. Vysoký počet somatických buniek znižuje výnosy a zvyšuje riziko infekcie krížovou kontamináciou. Mastitída je príčinou 25 % porážok v rámci stáda dojníc.
Imunitný systém kráv je prvá obranná línia proti infekciám vemena. Vieme, ako sa dá vybudovať silnejší imunitný systém.
Výrobok ROVIMIX® E50 je účinný nástroj na vybudovanie silného imunitného systému, ktorý dokáže znížiť náchylnosť kráv na infekcie. Preukázal:
zníženie počtu prípadov infekcie pri otelení až o 80 %, čím zaisťuje kravám lepšiu laktáciu,
skrátenie trvania prípadov mastitídy u infikovaných kráv až o 50 %, čím umožňuje rýchlejší návrat k produkcii,
zníženie počtu somatických buniek u stáda.
Odkazy a informácie na stiahnutie
ROVIMIX® E50

Lepší potenciál bachora a lepšia efektívnosť krmiva
S cieľom získať z dojnice čo najviac je nutné v plnej miere využiť potenciál bachora zvieraťa. Bachor je motorom produkcie mlieka. S našimi výrobkami získate „turbomotor“ a vyššie zisky.

Keď kŕmite dojnicu, kŕmite aj miliardu mikroorganizmov v jej bachore. Výkonnosť bachora ovplyvňuje množstvo faktorov. Ak použijete rad našich výrobkov, budete mať produktívnejšie kravy a efektívnejšie krmivo. Toto je cieľ, ktorý pomáhame farmárom dosiahnuť.
Zaistenie optimálnej funkcie bachora
Bachor je obývaný životne dôležitými mikroorganizmami, ktoré trávia stravu. Zaistenie optimálnej funkcie bachora znamená ich udržiavanie v optimálnom stave. Pre kravy sa tým zvýši dostupnosť energie a bielkovín z krmiva.
Výrobok CRINA® Ruminants je špecifická zmes zložiek esenciálnych olejov. Je presne zostavená, preukazuje pozitívny vplyv na mikroorganizmyv bachore a optimalizuje jeho výkonnosť. Výsledkom sú vyššia produkcia mlieka a nižšie náklady na krmivo.
Posilnenie zvýšenia efektívnosti krmiva
Niekedy treba bachoru trochu pomôcť, napríklad získavať vyššiu hodnotu zo škrobového krmiva.
Výrobok RONOZYME® RumiStar™ je prelomový kŕmny enzým, ktorý bol konkrétne vyvinutý pre dojnice. Zlepšuje trávenie kukuričného škrobu, zvyšuje prísun energie a umožňuje produkciu väčšieho množstva mlieka z rovnakého množstva krmiva. Vyššia efektívnosť krmiva znamená efektívnejšiu produkciu mlieka a vyššie príjmy farmy.
Odkazy a informácie na stiahnutie
CRINA® Ruminants
RumiStar™

Spoločnosť DSM vo výžive a zdraví ošípaných
Dopyt po bravčovine a bravčových výrobkoch narastá v celosvetovom meradle. Producenti na všetkých stupňoch výrobného reťazca sa preto zameriavajú na niekoľko kľúčových faktorov:
nákladovo efektívnu výrobu kvalitných výrobkov,
dosiahnutie vysokej úrovne životných podmienok zvierat, ktorá má spĺňať potreby zvierat a požiadavky spotrebiteľov,
minimalizáciu vplyvu produkcie bravčového mäsa na životné prostredie.
Máme vynikajúce skúsenosti v celom globálnom odvetví chovu ošípaných. Ponúkame inovačné a účinné riešenia v oblasti výživy a zdravia s cieľom pomôcť zákazníkom riešiť problémy, ktorým čelia.

Starostlivosť o zvieratá
Spotrebitelia očakávajú od producentov ošípaných primeranú úroveň životných podmienok zvierat. Naše inovačné výrobky pomáhajú farmárom nákladovo efektívnym spôsobom zlepšiť starostlivosť o prasnice a výkrmové ošípané. Viac>

Životné prostredie
Minimalizácia vplyvu na životné prostredie predstavuje kľúčovú výzvu pre intenzívny chov hospodárskych zvierat. Naším záväzkom je poskytnúť nákladovo efektívne riešenia s cieľom pomôcť farmárom znížiť dopad ich aktivít. Viac>

Úspora nákladov na krmivo
Krmivo je najväčšia nákladová položka pri produkcii ošípaných. Naše výrobky pomáhajú zákazníkom optimalizovať ich rast a mieru konverzie krmiva na dosiahnutie vyšších úspor nákladov na krmivo. Viac>

Zdravie
Zdravé ošípané rýchlejšie rastú, lepšie sa rozmnožujú a efektívnejšie zužitkúvajú krmivo. Sú jednoducho rentabilnejšie. Naše výrobky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri optimalizácii zdravotného stavu ošípaných. Viac>

Optimálny rast
Producenti musia chovať zvieratá v optimálnom tempe, aby maximalizovali produktivitu a zisky. Ak ide o dosiahnutie optimálneho rastu, našim výrobkom dôveruje množstvo zákazníkov. Viac>

Výkonnosť chovu
Cieľom je maximalizovať počet zdravých odstavčiat na jednu prasnicu za jeden rok. Naše výrobky sú známe schopnosťou zlepšiť reprodukčnú výkonnosť prasníc, ako aj mieru prežitia a rastu ciciakov. Viac>

Lepšia kvalita mäsa
Spotrebitelia požadujú mäso dobrej kvality, čo sa dá definovať rôznymi spôsobmi. Naše inovačné výrobky pomáhajú producentom zvýšiť kvalitu mäsa, ktoré dodávajú na trh. Viac>

Starostlivosť o ošípané/
Keďže spotrebitelia venujú väčšiu pozornosť tomu, kde a ako sa potraviny vyrábajú, čoraz dôležitejšou sa stáva úroveň životných podmienok zvierat.
Naše výrobky sú vyvinuté na pomoc farmárom, aby mohli riešiť zásadnú problematiku životných podmienok zvierat v produkcii ošípaných.

Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú:
schopnosť zvierat prospievať vo svojom prostredí,
kvalitu ovzdušia u ošípaných.
Naše inovačné výrobky môžu byť pozitívnym prínosom v oboch týchto oblastiach.
Silnejšie ošípané
Čím silnejšia je kostra výkrmovej ošípanej, tým bude odolnejšia, kvalitnejšia a bude lepšie rásť. Čím silnejšia je kostra prasnice, tým dlhší bude jej produktívny život.
Na základe rozsiahleho výskumu sa náš výrobok Hy-D®, jedinečný metabolit vitamínu D3, osvedčil pri stavbe silnejšej kostry už od počiatočného štádia života zvieraťa.
Nižšia hladina amoniaku
Zníženie hladiny amoniaku v maštaliach pre ošípané zlepšuje ich životné podmienky. Lepšia kvalita ovzdušia v dôsledku zníženej hladiny amoniaku je hlavným prínosom pre ošípané aj pre chovateľov, ktorí s nimi pracujú.
Výrobok PureGro™ je osvedčený mikrobiálny prípravok určený na priame kŕmenie, ktorý dokáže znížiť emisie amoniaku a zlepšiť podmienky pri manipulácii s hnojom.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Vitamíny
Eubiotiká
VevoVitall®
PureGro™
Hy-D®

Zníženie vplyvu produkcie ošípaných na životné prostredie
Od producentov ošípaných sa vyžaduje, aby vykonávali environmentálne kontroly na každom stupni výroby s cieľom chrániť ovzdušie, pôdu a vodstvo.
Naše výrobky môžu pomôcť znížiť vplyv produkcie ošípaných na životné prostredie pri súčasnom zlepšení efektívnosti výrobkov.

Pre lepšie životné prostredie
Náš rad doplnkových látok do krmiva pomáha farmárom obmedziť vplyv na životné prostredie a zvýšiť zisky.
Čistejšie ovzdušie/
V maštaliach pre ošípané je obvykle vysoká hladina amoniaku. Zníženie hladiny amoniaku v ovzduší môže:
zlepšiť výkonnosť,
spríjemniť prácu v maštali,
znížiť znečistenie ovzdušia v bezprostrednom okolí.
Výrobok PureGro™ je mikrobiálny prípravok určený na priame kŕmenie. Má jednoznačný vplyv na kvalitu ovzdušia v maštaliach a súčasne zlepšuje kvalitu hnoja a podmienky pri jeho manipulácii.
Zníženie znečistenia pôdy a vodstva
Zníženie hladín dusíka a fosforu v hnoji zvierat oslabuje vplyv chovu ošípaných na životné prostredie. Jeden zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je lepšie zužitkovanie potravy zvieratami.
Náš inovačný rad tráviacich enzýmov zlepšuje zužitkovanie potravy u ošípaných. Výrobok RONOZYME® HiPhos je vysokoúčinná kŕmna fytáza, ktorá zlepšuje zužitkovanie fosforu v kŕmnych dávkach a znižuje hladinu fosforu v hnoji. Výrobok RONOZYME® WX je xylanáza vhodná pri strave na báze pšenice alebo jačmeňa.
Vyhlásenie odmietnutia zodpovednosti
Uvedený obsah slúži len na informatívne účely. Informácie, ktoré tvoria obsah, nepredstavujú ani neposkytujú vedecké ani zdravotné poradenstvo a sú uvádzané bez akejkoľvek záruky, či už výslovne alebo implicitne. Uvedené vyhlásenia neboli hodnotené úradom FDA (Úrad na kontrolu potravín a liečiv) a uvedené výrobky nie sú určené na diagnostiku, liečbu, zmiernenie, ošetrenie alebo prevenciu chorôb alebo na zmenu štruktúry alebo funkcií zvierat. Spoločnosť DSM nie je v žiadnom prípade zodpovedná za škody vzniknuté spoliehaním sa čitateľa na tieto výrobky alebo ich používaním. Samotný čitateľ je výhradne zodpovedný za výklad alebo používanie výrobkov, ktoré sú tu uvedené a za dodržiavanie miestnych a federálnych zákonov, predpisov a nariadení. Obsah tejto internetovej stránky podlieha zmenám bez oznámenia. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte svojho lokálneho zástupcu spoločnosti DSM.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Kŕmne enzýmy
Eubiotiká
VevoVitall®
PureGro™
RONOZYME® HiPhos
RONOZYME® WX

Úspora nákladov na krmivo vo výžive ošípaných
Krmivo predstavuje najväčšiu nákladovú položku pri produkcii ošípaných. Naše výrobky umožňujú zákazníkom zvýšiť efektívnosť krmiva a zužitkovanie živín, vďaka čomu budú mať k dispozícii viac finančných prostriedkov na investovanie do iných oblastí.

Mimoriadne účinné trávenie
Veľké množstvo potravy vylučujú zvieratá v nestrávenom stave, čo znamená, že prichádzajú o hodnotné živiny. Rad kŕmnych enzýmov od spoločnosti DSM RONOZYME® pomáha farmárom nahradiť tento stratený potenciál a to zvýšením dávky živín, ktoré zvieratá zužitkujú. Tým sú zaistené vyšší rast a lepšia návratnosť na kilo krmiva.
Stráviteľnosť množstva kŕmnych surovín je nižšia v dôsledku nestráviteľných neškrobových polysacharidov. Výrobok RONOZYME® WX zlepšuje trávenie polysacharidov xylánu, čím umožňuje hospodárnejšie dávky a vyššie zisky.
Účinnosť trávenia závisí od populácie mikroflóry v čreve. 
Menej drahých doplnkov
Fosfor je kľúčová živina, ale fosfor, ktorý sa prirodzene vyskytuje v rastlinách, nie je pre ošípané vo veľkej miere stráviteľný. Obvykle sa na zaistenie primeraného rastu pridáva do krmiva pre ošípané drahý anorganický fosfor.
Zvýšenie stráviteľnosti prirodzeného rastlinného fosforu podávaním výrobku RONOZYME® HiPhos je nákladovo efektívna alternatíva, ktorá zlepšuje rast zvierat a zefektívňuje zužitkovanie krmiva.
Odkazy a informácie na stiahnutie
Kŕmne enzýmy
Eubiotiká
RONOZYME® WX
VevoVitall®
RONOZYME® HiPhos

Podpora lepšieho zdravia ošípaných
Zdravé ošípané majú výkonnejšiu reprodukciu, lepšie zužitkujú krmivo a rýchlejšie rastú. Vyžadujú menej veterinárnych zákrokov, čím znižujú náklady na liečbu.
Naše osvedčené doplnkové látky do krmiva môžu pomôcť farmárom udržiavať ošípané v dobrom stave a tým zvýšiť ich rentabilnosť.
 Vyvinuli sme rad inovačných výrobkov, ktoré môžu zlepšiť zdravie ošípaných.
Zdravšie trávenie
Rýchlo rastúce zvieratá majú zdravé črevá. Všetko, čo narúša tráviaci systém, negatívne ovplyvní výkonnosť.
Študovali sme prirodzené procesy trávenia kvôli vývoju výrobkov na zlepšenie podmienok v črevách. Naše doplnkové látky pomáhajú znížiť výskyt tráviacich problémov, čo vedie k lepšiemu zužitkovaniu krmiva a rýchlejšiemu rastu.
Výrobky CRINA® Piglets a CRINA® Finishing Pigs and Sows preukázali, že stimulujú príjem potravy, podporujú lepšie trávenie a zlepšujú výkonnosť zvierat. Testy tiež ukázali, že pomáhajú aj pri znížení mikrobiálnych zdravotných problémov v črevách ciciakov a dospievajúcich ošípaných.
Probiotikum CYLACTIN® stabilizuje črevnú flóru zvierat, znižuje tráviace problémy a zvyšuje účinnosť trávenia.
Budovanie účinnej obrany
Silný a účinný imunitný systém je nevyhnutná obranná línia proti chorobám ošípaných. Vitamíny sú životne dôležité stavebné kamene obranného systému tela. Ich nedostatok môže vystaviť ošípané riziku infekcie. Naša vlastná koncepcia Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) poskytuje štruktúrovaný a presný spôsob prísunu kľúčových vitamínov v množstvách, ktoré umožňujú optimálnu výkonnosť a produktivitu.
Súvisiace stránky
CRINA® Swine
CRINA®
CYLACTIN®
VevoVitall®

Optimálny rast ošípaných
Dosiahnutie optimálneho tempa rastu pri súčasnom dodávaní požadovaného zloženia jatočného mäsa môže v produkcii ošípaných znamenať rozdiel medzi ziskom a stratou.
Naše výrobky pomáhajú zákazníkom zvýšiť návratnosť ich investícií.

Zvieratá, ktoré nedosahujú optimálne tempo rastu, si vyžadujú viac krmiva a produkujú nižšie výnosy.
Optimálny rast je založený na účinnom tráviacom systéme. Dobre riadený tráviaci systém prijíma viac živín zo stravy a tým poskytuje zvieratám viac „paliva“.
Disponujeme rozsiahlym radom doplnkových látok do krmiva na zlepšenie účinnosti trávenia a rast ošípaných na všetkých stupňoch výroby.
Lepšie zdravie znamená rýchlejší rast
Vyvinuli sme rad doplnkových látok do krmiva a tento vývoj bol inšpirovaný pozorovaním prirodzených procesov trávenia. Tieto látky vytvárajú správne podmienky v črevách na stimuláciu lepšieho zužitkovania krmiva a rýchlejšieho, konzistentnejšieho rastu.
Výrobky CRINA® Piglets a CRINA® Finishing Pigs and Sows sú zdokonalené zmesi zložiek esenciálnych olejov, ktoré preukázali stimuláciu príjmu potravy a výkonnosť u ciciakov a dospievajúcich ošípaných. Podporujú tiež rozvoj a udržiavanie optimálnych populácií mikroorganizmov v črevách.
Medzi naše probiotiká vhodné na pridávanie do krmiva patrí CYLACTIN®. Probiotiká pomáhajú stabilizovať flóru čreva a zlepšovať účinnosť trávenia, znižovať črevné problémy a znižovať úmrtnosť.
Vyťažiť to najlepšie
Niekedy je ošípaným potrebné pomôcť, aby zužitkovali celú hodnotu svojej stravy. Pridanie kvalitných kŕmnych enzýmov zlepšuje stráviteľnosť stravy, čo znamená, že je dostupných viac živín, vďaka čomu môžu ošípané rýchlejšie rásť. Rad kŕmnych enzýmov RONOZYME® poskytuje kompletné riešenie pre lepšie zužitkovanie krmiva a lepší rast vrátane:
karbohydráz na zvýšenie prísunu energie,
fytáz na uvoľnenie väčšieho množstva fosforu.
 
Súvisiace stránky
Kŕmne enzýmy
CRINA® Swine
CYLACTIN®
VevoVitall®
OVN™

Výkonnosť chovu ošípaných
Naše inovačné výrobky pomáhajú farmárom zvýšiť chovné obdobie a reprodukčnú výkonnosť prasníc a prasničiek, čo vedie k značným finančným prínosom.

Priemerná chovná prasnica dosiahne počas svojho života len 2,5 vrhu. Asi 30 % náhradných prasničiek nedokáže mať jediný vrh. Náš rad výrobkov môže pomôcť odblokovať potenciál v chove zvierat elimináciou tohto úniku zdrojov.

Problémy s kostrou a nohami sú hlavné príčiny predčasného utratenia a výrazných nákladov. Prasničky a prasnice so silnými kostrami a dobrým osvalením kostry dokážu využiť svoj reprodukčný potenciál.
Dopĺňanie výrobku Hy-D®, rýchlo dostupného a bezpečného metabolitu vitamínu D3, do stravy prasníc a prasničiek preukázalo:
zvýšenie podielu prasničiek zvolených ako náhrada,
zníženie miery utratenia prasníc,
zvýšenie množstva ciciakov na prasnicu.
Konečným výsledkom je lepšia celoživotná výkonnosť prasníc, čo znamená vyššiu rentabilitu.
Súvisiace stránky
Vitamíny
Hy-D®
Kvalita mäsa
Spotrebitelia požadujú mäso a mäsové výroky, ktoré:
sú zdravé,
majú dobrý vzhľad,
majú prijateľnú trvanlivosť,
majú dobrú chuť a sú výživné.
Naše odborne vyvinuté výrobky pomáhajú našim zákazníkom dodávať mäso spĺňajúce súčasné požiadavky spotrebiteľov, ktorým záleží na zdraví a kvalite.


Strava zvierat môže mať kladný vplyv na mnohé stránky kvality mäsa. Najmä vitamíny môžu zlepšiť výživovú kvalitu a konzistenciu mäsa a mäsových výrobkov. Vyvinuli sme rad inovačných výrobkov, ktoré pomôžu využiť tento potenciál vrátane
našej vlastnej koncepcie Optimum Vitamin Nutrition (OVN™), čo je štruktúrovaná a presne kontrolovaná metóda prísunu všetkých kľúčových vitamínov v optimálnych množstvách. Výživnejšie krmivo pre zvieratá znamená lepšiu výživu pre spotrebiteľov.
Presné dopĺňanie vitamínu E môže znížiť oxidáciu tukov v mäse, ktorá spôsobuje nepríjemný zápach a nepríjemnú chuť. Podávanie cielených dávok výrobku ROVIMIX® E50 (vitamín E) môže v tomto smere pomôcť, ako aj znížiť stratu šťavy z mäsa.
Súvisiace stránky
Vitamíny
ROVIMIX® E50

Domáce zvieratá

Špeciálne zložené výživové a funkčné zložky majú často zásadný význam pre úspešný vývoj krmiva, maškŕt a doplnkov. Spoločnosť DSM ako jeden z lídrov v oblasti vývoja výživových zložiek ponúka komplexné portfólio kvalitných vitamínov, karotenoidov a polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom vhodných pre celý rad výrobných procesov a možností zloženia, ktoré naši zákazníci použijú na vytvorenie jasne rozlíšených výrobkov.
Kombináciou nášho rozsiahleho portfólia výživových a funkčných zložiek s odbornými poznatkami v oblasti technológie vopred pripravovaných zmesí, ktorú podporuje naša globálna sieť zariadení na vopred pripravované zmesi, receptúrami pre spoločenské zvieratá, vedou o výžive a a s poznatkami spotrebiteľov ponúka spoločnosť DSM priemyselné riešenia na posilnenie a vytvorenie vhodných značiek na trhu. 

Naša brožúra Ingredients for Pet Nutrition Product Handbook & Catalog (Príručka a katalóg výživových výrobkov pre domáce zvieratá) je určená na podporu subjektov, ktoré vyrábajú spotrebiteľské výrobky pre spoločenské zvieratá. Kontaktujte nás, ak chcete získať ďalšie informácie a/alebo tlačenú verziu.
DSM Pet Industry Handbook and Catalog 2017-2018 (8.11 MB)

Naša brožúra OVN™ for Dogs and Cats (OVN™ pre psy a mačky) vysvetľuje, ako náš program Optimum Vitamin Nutrition (optimálna vitamínová výživa) využíva plný potenciál vitamínovej výživy na podporu dlhého a zdravého života domácich zvierat. Kontaktujte nás, ak chcete získať ďalšie informácie a/alebo tlačenú verziu.
DSM OVN for Dogs and Cats (4.25 MB)

Naša brožúra OVN™ for Horses (OVN™ pre kone) vysvetľuje, ako náš program Optimum Vitamin Nutrition (optimálna vitamínová výživa) využíva plný potenciál vitamínovej výživy na posilnenie výkonnosti koní. Kontaktujte nás, ak chcete získať ďalšie informácie a/alebo tlačenú verziu.
DSM OVN for Horses (2.86 MB)

Naša brožúra DHAgold® opisuje prínosy používania našich kvalitných sušených morských rias ako vhodného zdroja omega-3 DHA, ktorý spĺňa požiadavky na nutričné zdravie vo všetkých štádiách života domácich zvierat. Kontaktujte nás, ak chcete získať ďalšie informácie a/alebo tlačenú verziu.
DHA Gold Brochure (4.19 MB)

Náš informačný leták ROVIMIX® Beta-Carotene 10% P vysvetľuje, akým spôsobom poskytuje betakarotén zdravotné prínosy pre domáce zvieratá a ako môžu byť tieto prínosy uvádzané na obale výrobku v dôsledku jeho jedinečnej stabilnej extrudovanej formy. Kontaktujte nás, ak chcete získať ďalšie informácie a/alebo tlačenú verziu.
ROVIMIX Beta-Carotene 10 (702.1 KB)